دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

دریچه

مبارزه همزمان و دو سویه: هم علیه تحریم های ترامپ هم سیاست های ولایت!
دریچه - 10
بهزاد کریمی
سیاست سوم در این وضعیت سخت پلاریزه شده، البته که کار سختی در پیش دارد و تحت فشار از هر دو سویی است که آن را موی دماغ خود می بینند و به "سکتاریسم" و "تنزه طلبی" متهم می کنند. اما این سیاستی است برحق که همزمان دغدغه حال و آینده مردم را دارد.
2 نظر

سياست

هرکس دنبال تغییر و تحول است از اعتصابات کارگری حمایت کند!
صادق کار
اکنون در خوزستان اعتصابات بزرگی در جریان است. کارگران هفت تپە ١١ روز است کە در اعتصاب بە سر می برند و دامنە اعتصاباتشان بە خیابانها و میادین شهر امتداد یافتە است. کارگران فولاد...
ادامە اعتصابات تا پیروزی، پیام روشن اعتصاب معلمان!
صادق کار
اعتصابات معلمان و همچنین سایر گروە های مزدبگیر برای خواستهای لوکس و تجملاتی نیست کە کسی بتواند برای مدتی طولانی از رسیدگی بە آنها بە بهانە های مختلف شانە خالی کند و با سرکوب و...
بولسونارو، ارتجاع سرخ و سیاه و بن‌بست مشروطه!
احمد پورمندی
اگر همزمانی تقریبی آن پیروزی و این اعلام موجودیت تصادفی بوده باشد، ولی نزدیکی عجیب شعارها تصادفی نیست و این ظن را تقویت می‌کند که «ارتجاع سرخ وسیاه» این جریان و وعده قلع و قمع «...

گفتگو

راه برون‌رفت از بحران کنونی: گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار – دمکرات
بهروز خلیق
بحث و گفتگو با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 25 آبان 1397 برابر با 16 نوامبر...
80مین سالگرد دادگاه 53 نفر و سرانجام محاکمه اندیشه‌ی چپ
محمدعلی عمویی
بحث و گفتگو با محمدعلی عمویی در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 18 آبان 1397 برابر با 9 نوامبر 2018 انجام شده است
1 نظر
علی‌اشرف درویشیان نویسنده محبوب فرودستان و مغضوب حاکمان
رضا خندان مهابادی
بحث و گفتگو با رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 11 آبان 1397 برابر با 2...

گزارش‌ها

کشتار دهه 60، زخم التیام نیافته!
تهیه و تدوین: احمد نجاتی
یادمان کشتار سال 67 در بلژیک
فراخوان عفو بین الملل
عفو بین الملل
در این فراخوان آمده است : اين اسناد براى برر سى نحوه ثبت علت، محل و تاريخ مرگ به منظور فهم شيوه‌هاى پنهانكارى، كتمان حقيقت و فريبكارى توسط مقامات ايرانى اهميت دارد .

گفتمان

با آموزه های لنین در دوران ما (بخش دوم و پایانی)
اردشیر قلندری
لنین پیشگام و بنیانگذار دولت شوروی بود، باید شخصیت وی را در کانتکست موقعیت تاریخی نگریست، که بطور مدام شرایطی را بر وی دیکته می کرد، وادار به اتخاذ برخی تصمیمات ناخوشایند سیاسی می...
اینترسکشنالیسم چپ دموکرات و مساله ملی در ایران
دنیز ایشچی
واقعیت این است که پیکار در راه رفع ستم ملی یکی از نزدیک به ده محور مبارزات دموکراتیک پیکار نیروهای چپ را تشکیل میدهد. میزان اهمیت، توان و قدرتی که ما در راه این پیکار دموکراتیک...
با آموزه های لنین در دوران ما
اردشیر قلندری
حرکت معکوس به سمت سرمایه داری در کشورهای سوسیالیستی پس از 70 سال نشان داد که سوسیالیسم بطور کامل به هدف خود نتوانست برسد. اما همین امر در سرتاسر جهان ضرورت یک الترناتیو و جانسختی...
1 نظر

دیدگاه‎ها

فقر- فساد، همزاد جمهوری اسلامی ایران
محمود میرمالک ثانی
عتراضات و شورش های خیابانی نیز تاکنون نتوانسته ا ند حلقه سخت حاکمیت (بیت رهبری) و تمامی ارگان های زیرمجموعه آنرا از خواب بیدار سازند و راه دیگری بجای سرکوب برای حل بحران های سیاسی...
سندرم جدید سهم خواهی زیر پوشش هشدار به سوریه‌ای شدن! (بخش دوم و پایانی)
ابوالفضل محققی
هیچ راهی برای اپوزیسیون جدی برای رسیدن به یک حمهوری سکولار بر آمده از دل یک انتخابات آزاد مبتنی بر منشور حقوق بشر، نیست! جز همراهی کامل با نیروهای معترض و رهبران آن ها. تلاش برای...
نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری
تقی روزبه
در مورد بحران ایران و سیاست تحریم ها نیز بنظر نمی رسد که اصطکاک جدی بین دو حزب در موردآن بوجود بیاید بویژه که از دیرباز حمایت حزب دموکرات از اسرائیل جزو سیاست های ثابت آن بوده است...

نامه‌ها

حزب و برنامه، تنها راه تولد دمکراسی در ایران
مجید ی.
ملت ما هنوزتحزب گرایی را تجربه نکرده و این وظیفه ماست که هم مردم را با تحزب اشنا کنیم و نشان بدهیم که چگونه چنین افراد یا سازمانهایی که هیچ برنامه ای ارایه نمی دهند خواسته یا...

تاريخ

آلزایمر ملی
صادق شکیب
به باورمن عاشورای تاریخ معاصر ایران، دوم تیر است. روزی که بهترین فرزندان این سرزمین زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها، کلمۀ مشروطه و عدالت‌خانه و آزادی را فریاد کشیدند. آن روز محمدعلی شاه فرو...
1 نظر
چهل سال از آزادی هزار زندانی سیاسی گذشت
یداله بلدی
اکنون 40 سال از سوم آبان 57 که مردم با اتحاد و همبستگی در زندان‌ها را به روی فرزندان خود گشودند می‌گذرد. دریغا آزادی وعدالت که خواسته و آرزوی زندانیان و مردم بود نه تنهابرآورده...