دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹

فرازهایی از راستاهای عمومی برنامه حزب

جنبشهای اعتراضی و مدنی و سمت گیری آنها:

جنبش اعتراضی و مدنی مردم از خیزش دیماه ۹۶ تاکنون، در سطح کشور جنبهی فراگيرتر یافته و ابعادی وسیعتر پیدا کرده است. نارضایتی ها از نظام و سیاستها و برنامههای آن این بار به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سياستهای آن را در لایههای پایینی جامعه کانونی کردهاست. در خيزشهای اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی با خواستهای سیاسی و آزادی با عدالتخواهی هر چه بیشتر به هم گره می خورند.

کارگران و معلمان علیرغم بازداشت، شکنجه و زندانی شدن فعالان خود و مواجهه با انواع تهدیدهای حکومت، دست از اعتراض و اعتصاب برنمی دارند. عدم تناسب درآمد با هزینه های سرسام آور زندگی ناشی از گرانی فزاینده، تعویق چندین ماههی پرداخت دستمزد ها، انواع فشارهای معیشتی دیگر، رواج بی قانونی در محیط‌‌های کار، زورگوییهای صاحبان سرمایە و کارفرمایان پسزمینه و مایهی اصلی این اعتراضات هستند. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات و اعتراضات خود جسورانه سیاستهای حکومت را به چالش می کشند.

اگر در خیزش دی ماه ۹۶، مردم تلاش کردند خیابان ها را از سیطرهی حکومت بهدر آوردند، روند رو به گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان طی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از محیطهای کار را به صحنهی چالش با سیاستهای حکومت تبدیل کند و همزمان افکار عمومی را در پشتیبانی از خواست های خود به واکنش همدلانه بسیج نماید.

جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، با اقسام اعتراضات دیگر گروههای اجتماعی علیه تبعیضات حکومتی مواجه است. مبارزهی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد. برآمدهای مبارزاتی در زمینهی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمرهی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور به حساب می آیند و روز به روز بیشتر در هم تنیده میشوند.

سی و یکمین سالگرد بزرگداشت خاطره جان باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران در تورنتو - کانادا
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) - تورنتو
سخنران اول این مراسم آقای علی احساسی، نمایندۀ پارلمان کانادا از حزب لیبرال بود که ضمن اشاره به جنایت هولناک کشتار زندانیان سیاسی و ابراز همدردی با خانواده جانباختگان فاجعه ملی...
نامه به مجامع و سازمانهای حقوق بشری
5 تشکل سیاسی در کانادا
به نظر ما آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣٦٧ انجام گرفت، باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن،...
یادمان کشتار تابستان ۶۷
جمعی از ایرانیان مقیم کلگری
در ۳۱ - امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی یاد و خاطره همه آن جان‌های شیفته‌ عدالت و آزادی را گرامی می‌داریم. با سخنرانی و شعر و به همراه موسیقی زنده...
1 نظر

سیاست

سال تحصیلی، باگرانتر شدن لوازم تحصیلی آغاز شد
یداله بلدی
گسترش و رشد اعتیاد، شرارت و لمپنیسم در جامعه، مسلما در مدارس نیز اثرگذار است. طبق آمار مسئولین آموزش و پروش 30 هزار دانش‌آموز به مواد مخدر اعتیاد دارند و یکصد هزار دانش‌آموز در...
شرایط مساعد برای زمین‌گیر کردن جمهوری اسلامی در...
بهزاد کریمی
هیچ زمینه از مبارزه مانند مبارزه برای رهاسازی ورزش کشور از تقیدات ایدئولوژیک و سیاسی، پیوند زننده سالم و پایدار ملت هم با خودش و هم با جهانیان در برابر قلدری‌های جمهوری اسلامی...
واقعا اولویت مبارزه به کدام سو است؟
اردشیر قلندری
جهان ما به چونان پیچیدگی و تنیدگی رسیده است، که نمی‌توان وجود یکی را بدون دیگری تصور کرد. در دنیای مجازی حال، کشاندن توده‌ها به خیابان‌ها به سهولت ممکن است، چنانچه "میدان" در...

بین‌المللی

رهبری سیاسی
ژیلبرت اشکار
آنهابه زمان احتیاج دارند. زمان برای برپاکردن مؤسساتی که مدافع حکومتی دموکراتیک و سکولار باشند. حکومتی که در موضوعات اجتماعی، اقتصادی و مقولات زنان – آن‌چنان که در پیش نویس قانون...
شبیخون در ‌هنگ‌کنگ
دنیز ایشچی
کلان سرمایه داران ‌هنگ‌کنگ نه تنها از پیوستن ‌هنگ‌کنگ به چین راضی نیستند و خواب شیرین دوران حضور اربابان انگلیسی آمریکائی خویش را می بینند، بلکه آنها به حفظ مناسبات اقتصادی، سیاسی...

نامه‌ها

فراخوان به يك گردهمائى در پاريس در روز پنجم اكتبر ،چهاردهم مهرماه
هماهنگی ایرانیان - پاریس
«هماهنگى ايرانيان - پاريس» براى اعتراض به رفتارهاى سركوبگرانه حكومت و آزادى همه زندانيان سياسى در ايران از شما انسان‌هاى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر دعوت مى‌كند تا در روز شنبه،...
نبرد طولانی
شمی صلواتی
ما که می خواهیم همه زندگی کنند عشق زلال؛ چون آب روشن باشد انسان بودن و انسانیت مرامی همگیر شود . [ به این امید ! روزی دردها پایانی داشته باشد
"با کشورم چه رفته است؟"
ابوالفضل محققی
در این میان دخترکی ریز نقش تحصیل کرده که به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاه است، تنها به خاطر دوست داشتن یک تیم فوتبالی و رفتن به استادیوم که حق ساده هر انسانی است دستگیر و زندانی ‌‌...
1 نظر

معرفی کتاب

تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره هم‌پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی
مهرداد درویش پور - نیکلاس مونسون
نمی‌توان نخست با اندیشه دو-انگاری "ما" و "آنها" نخست گروهی از مردم را طرد کرد و سپس در فکر جذب آنان برآمد. اگر نقطه عزیمت بررسی این دسته از جوانان همچون "گروهی مسئله‌دار" باشد،...

تئوریک

شکاف در جنبش چپ
رضا جاسکی
کشورها زاده می‌شوند و درست به اتکای زادگی خود روزی می‌میرند. پرسش اصلی چپ باید این باشد آیا مردم این خاک و بوم واقعا خوشبخت هستند؟ آیا در کشوری دمکراتیک زندگی می‌کنند؟ آیا این یا...
وظایف ما چپ‌ها در جهان نابرابر کنونی
علی صمد
چپ امروز مانند چپ ديروز نيروئی است که در جبهه کار و مزدبگيران و اقشار متوسط جامعه، برای آزادی و برابری و بهروزی و آینده ای مطلوب برای جوانان تلاش می کند. چپ مخالف بهره کشی فردی که...

گفتگو

چه باید کردها در جنبش کارگری ایران
 حسین اکبری
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میهمان برنامه : حسین اکبری ، فعال و صاحب نظر جنبش کارگری
تاکتیک‌های مبارزاتی اپوزیسیون دموکرات چه ویژگی‌...
مهمانان: محمد اقتداری از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر...
شرایط حاکم بر زندان زنان در ایران
گلرخ ایرایی
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میهمان برنامه : گلرخ ایرایی : فعال سیاسی - زندانی سیاسی سابق

دیدگاه‎ها

با دوستانت نزدیک، دشمنانت نزدیکتر
دنیز ایشچی
اخراج جان بولتون، می‌تواند نشانه این باشد که آقای ترامپ تلاش دارد تا جهت سیاست خارجی خویش برای انتخابات اینده، برگ برنده ای در دست داشته باشد. او شاید امیدوار است که در تداوم...
تئاتری در پشت پرده
ابوالفضل محققی
رژیم این را هم می‌داند که باید از این وضعبت برزخی رها شود. حداقل در شرایط کنونی جدا از بغل‌کشی با چین و روسیه و ناز و کرشمه برای اروپا، ناگزیر باید با امریکا و شخص ترامپ کنار...

گزارش‌ها

گزارش مراسم یادمان سی و یکمین سالگرد قتل عام...
گزارشگر «به پیش»از کلگری - کانادا
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند...
بزرگداشت خاطره جان باختگان فاجعه ملی کشتار...
نمایندۀ حزب در بخش دیگری از سخنانش سیمای جامعهٔ ما سی‌ویک سال پس از فاجعه ملی را به‌اختصار ترسیم کرد. سخنران در ابتدا به تشریح نظام سیاسی حاکم بر میهن ما،‌ یعنی رژیم ولایت فقیه و...
رونمایی کتاب: باقر مؤمنی رهروی در راه بی‌پایان
گردآوری و ویراستار: ناصر مهاجر با گفتارهایی از: محمدرضا فشاهی، ناصر رحیم‌خانی، مهرداد وهابی، رضا اکرمی، تورج اتابکی، محسن یلفانی، بنفشه مسعودی، ناصر مهاجر