رفتن به محتوای اصلی

از جهان کار

از جهان کار
در بارۀ کار کودک

توضیح

کار کودک یک مسئلۀ اجتماعی پرسابقه و تقریباً رایج در همه جاست. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار بیش از ۱۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان به کار کودکی مشغول اند. در ایران، در حالی که مقامات رسمی به وجود 2 میلیون کودک کار اعتراف می کنند، فعالان حقوق کودک آمار واقعی کودکان کار را قریب 7 میلیون اعلام می کنند، که نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه اند"

در نگاه نخست حل مسئلۀ کار کودک "ساده" به نظر می رسد، زیرا علت اصلی آن بی مجادله فقر است. پس ظاهراً کافی است حمایت مالی نسبتاً محدودی از خانواده های تهیدست - معادل هزینه های تحصیل و "درآمد" کودک کار – صورت گیرد تا مسئله ریشه کن شود و امکان تحصیل برای کودکان کار فراهم. 

دفتر حاضر آشکار می کند که چنین نیست. این دفتر مجموعه ای است شامل سه مقاله در بارۀ کار کودک، که هر یک ابعادی از کار کودک و عوامل دخیل در آن، و در نتیجه لزوم تجهیز به رویکردی برنامه ای در رسیدگی به آن را آشکار می کند.

این مقالات پیشتر به صورت مسلسل در "جنگ گارگری" حزب چپ ایران انتشار یافته اند و اینک، به مناسبت روز اول ماه مه، یکجا در اختیار خوانندگان قرار می گیرند.

فهرست مطالب

کار کودک، علت و معلول فقر


1     مقدمه                                                                                                                             1


2     کار کودک و فقر  2


2.1     ابعاد کار کودکان در آمریکای لاتین  3


2.2     کار کودک و فقر: نگاهی به کودکان و خانوار  4


2.3     کار کودک و فقر: دیدگاه "کلان"  9


2.4     هزینه ها و بهره های ریشه کنی کار کودک   11


3     تعهدات کشورها و چگونگی رعایت آن در برنامه ها و استراتژیهای ملی  14


3.1     تعهدات اصلی کشورها برای مقابله با کار کودکان  14


3.2     طرحهای ملی برای پیشگیری از کار کودک و ریشه کن کردن آن  16


3.3     رسیدگی به کار کودک در طرحها و استراتژیهای ملی برای توسعه و کاهش فقر  17


4     نتایج و توصیه ها 19


4.1     نتایج  19


4.2     توصیه ها 21


نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک


1     پیشگفتار  24


2     سمتگیریها در کار کودک و حمایت اجتماعی  25


2.1     کار کودک   25


2.2     حمایت اجتماعی  27


2.3     حمایت اجتماعی و کار کودک: نگاهی به کشورها 30


3     حمایت اجتماعی به عنوان پاسخ سیاستگزارانه به کار کودک: شواهد چه می گویند؟ 31


3.1     مقدمه  31


3.2     شمای کلی بررسیهای تجربی  31


3.3     کمک نقدی مستقیم به خانواده های دارای فرزند 32


3.4     کمکهای غیرنقدی   36


3.5     کمکهای جامع  37


3.6     برنامه های اشتغال عمومی  39


3.7     تأمین ایام بیکاری   40


3.8     امنیت درآمد در دوران پیری   41


3.9     حمایت اجتماعی از معلولان  42


3.10   حمایت از سلامت عمومی  42


4     برای حمایت از کودکان در برابر کار کودک چه باید کرد؟ 44


4.1     ایجاد سیستم حمایت از کودکان: وعده ها و طرحها باید همین حالا به عمل درآیند! 44


4.2     طراحی برنامه های حمایت اجتماعی برای پیشگیری و کاهش کار کودکان: شواهد چه می گویند؟ 47


کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری

1     مفاهیم و تعاریف   51


1.1     مفهوم و تعریف سازمان بین المللی کار از کار کودک   51


1.2     مفهوم و تعریف سازمان یونسکو کار از کار کودک   52


1.3     کار کودک و اهداف توسعه هزاره 53


2     بررسی ادبیات                                                                                                             53

2.1     ابعاد مشکل  53


22.     علل کار کودکان  54


3     پرسشهای تحقیق                                                                                                           57

4     در جستجوی فرضیه های ممکن برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق                                           57

5     ساختار مدل، تحقیق و نتایج                                                                                             59

5.1     گزینه های سیاستی  61


6     نتیجه گیری

 

از جهان کار، در بارۀ کار کودک

 

   62

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید