سیاست

محمد اعظمی
آنچه که بدون هیچ توضیحی به ابهام دامن می زند انتخاب روز ۲۲ بهمن است که بیش از هر چیز، روز انقلاب را در اذهان تداعی می کند و این هدف چندان قرابتی با بسیج ملی علیه جمهوری اسلامی ندارد. در میان حامیان این حرکت نیز نوک تیز حمله انقلاب بهمن است که با واژه هائی نظیر روز نکبت توصیف اش می کنند. طبعا جمهوری اسلامی جرثومه فساد بوده و هست. حکومتی است که خشونت و وحشیگری اش با مردم روی حکومت شاه را سفید کرده است. اما انقلاب در نتیجه اجحافات و تبعیضات و نابرابری و استبداد رخ داد.
شارلوته ویدمن
چگونه شخصی مانند او(رضا پهلوی) می تواند رهبر یک قیام دموکراتیک باشد؟ در مقابل او، نظرات مخالف و گروههای بسیار دیگری نیز وجود دارند.
اما رضا پهلوی زرنگ است. او نه تنها به نفع دموکراسی سکولار و انتخابات آزاد صحبت می کند، بلکه بر مذهب مسلمان خود تأکید می کند و همچنین سعی در جذب روحانیون منتقد رژیم نیز دارد.
اکبر سیف
اینکه چه شد وچرا رضا پهلوی با وجود همه گفته هایش درچندی قبل پیرامون دموکراسی وحقوق بشرتا حد ترجیح جمهوری به حکومت موروثی فیلش یاد هندوستان کرد ناروشن است و گمانه زنی ره بجائی نمی برد . ولی فارغ از این نکته ، همه داده ها نشان از آن دارند که جنبش متکثرو رنگارنگ مبارزاتی زن زندگی آزادی در ایران بی اعتنا به این کارزار ونیز دیگر کارزار های مدعیان رهبری در خارج در شرایطی سخت ودشوار وهمراه با فراز ونشیب راه پر سنگلاخ خود را در مصاف با دستگاه جهنمی حکومت فقها می پیماید .
نیما هدایتی
من فکر می کنم آقای پهلوی به این دلیل از ایجاد تفرقه در صفوف نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور واهمه ندارد که تصور می کند اکثریت مردم ایران با او و پیرو او هستند و همان بهتر که بقیه حذف شوند تا او رهبر بلامنازع مرحلۀ گذار از جمهوری اسلامی باشد. از این رو لابد شکاف ایجاد شده را در واقع نوعی تصفیه و پاکسازی می داند و نه تفرقه و انشعاب. و احتمالا پیش خودش حساب کرده است که اگر موفق شود خود را به عنوان وکیل مردم برای مرحلۀ گذار جا بیندازد، پس از گذار هم حتما همان مردم در یک انتخابات دموکراتیک!
یداله بلدی
آقای رضا پهلوی که همواره فریبکارانه از دموکراسی و حقوق بشر سخن می‌گوید حتی یک‌بار از رفتارهای ضددموکراتیک و تعرض آمیز هواداران خود انتقاد نکرده‌است. حتی هنکامی که همسر ایشان شعار انسان ستیز و شرم آور "مرک بر سه فاسد ملا ، چپی ، مجاهد" را انتشار دادند، شاهزاده دموکرات همسر خود را از انتشار این شعار شبه فاشیستی برحذر نداشت. این برخورد نشانه ریاکاری ایشان است.
بهزاد کریمی
بدانید که شعله‌ی فروزان مبارزاتی «نه!» به اعدام از سوی میلیون‌ها ایرانی و صدها میلیون پشتیبان آنان در مخالفت با سیاست اعدام، تنها پرتو افکن بر مبارزه‌ی هم اینک جاری علیه آن محدود نیست. این مشعلی است که به فردا هم سپرده خواهد شد. این اعتراض، فقط در کنشگری سیاسی هم اکنونی نمی‌ماند، امتداد تا آینده دارد
نادر عصاره
طبقه اقتصادی ضد شفافیت، طبقه سیاسی ضد دموکراتیک، جماعتی کم یا زیاد زندگی باخته و پریشان و ازخودبیخود و تابع شاهی خیالی، واقعیاتی مشهود و مسلم هستند. این واقعیات را که در شکست جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقش قاطع دارند، باید خطری جدی شناخت و منزوی ساخت
نادر عصاره
اشکار است که احکام اعدام و خطر قتل معترضان وجه المصالحه رژیم است نسبت به جنبش و در این ابهامی وجود ندارد. در برابر این واقعیت، اقدامات و اعمال تمامی بازیگران سیاسی و مدنی از جمله گرایشهای منتسب به حاکمیت، اصلاح طلبان و به ویژه شخص محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین این نظام، مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
مجید سیادت
این سؤال که آیا تجربۀ سوریه در ایران تکرار خواهد شد؟" یکی از سؤالهای نسبتاً رایج کنونی در مواجه با روندهای درون کشور است. من مطمئن نیستم. نکته ی گرهی/ محوری در این باره، این سئوال است که "آیا در جریان مبارزه جاری، موضوع آن تغییر می کند یا نمی کند؟"
سیامک فرید
نه بازیهای جهانی تمام شده و نه تلاش برای تصاحب تیم ملی پایان یافته است. هنوز امکان شگفتیهای تازه ای وجود دارد. این تیم می تواند با نمایش خوب از فوتبال و در عین حال نمایشی از اعتراض دوباره تیم مردم شود. این سکه به هوا پرتاب شده و در حال چرخ زدن است و هزار چرخ می خورد تا به زمین افتد.
صادق کار
کلاً و خاصه امسال متأسفانه روز کودک جایی برای تبریک و تهنیت باقی نمانده است. اما این روز برای اعتراض و تلاش برای توقف جنایاتی کە در حق کودکان در ایران اعمال شدە و می شوند، فرصت مغتنمی است کە نباید آن را از دست داد. کشتار کودکان را باید متوقف کرد. این فعلاً بهترین هدیە و خدمتی است کە می توان بە مناسبت روز کودک انجام داد!
یداله بلدی
اکنون صدهاهزار مبارز جان برکف در خیابانها و ملیونها مردم محروم و تحت ستم ایران در کردستان، بلوچستان، خوزستان، و در سراسر ایرا ن چشم به راه حمایت شما از مبارزات مردم ایران علیه استبداد در برابر میلیاردها مردم جهان هستند. دوران قهرمانی زود گذر است اما با مردم بودن نامی جاودانه همچون تختی را برای شما در تاریخ مبارزات آزادیخواهی ثبت خواهد کرد.
بهزاد کریمی
هر ایرانی آزادیخواه، دمکرات و مدافع برابر حقوقی شهروندی لازم است با نهیب زدن به خود و صیقل دادن وجدان شهروندی‌اش بپذیرد که بلوچستان در زمره‌ی فراموش شدگان است و وظیفه‌‌برای جبران انواع ستم‌های تاریخی تحمیلی بر این فقیرترین مردمان کشور چیست؟ جمهوری اسلامی نه خصم این مردم دردمند، که انکار آنهاست.
صادق کار
ارائه کنندگان این دست آمار و ارزیابی، با این آمارسازیهای ابلهانە و تلاش برای گوه گذاری بین دانشجویان و جامعه بە غلط تصور می کنند می توانند اعمال جنایتکارانە خود را توجیە کنند، حجاب اجباری را، چنان کە مسئولان حکومتی بر حفظ آن تاکید می ورزند، برقرار نگە دارند و اعتراضات دانشجوئی را مهار سازند. اما آنها در واقع بنزین روی آتش خشم مردم می ریزند.
بهزاد کریمی
مکمل این رویکرد ضرور سیاسی و حتی مهم‌تر از آن، ورود اپوزیسیون دمکرات به میدان گفتگوی بی‌درنگ با نیت رسیدن به توافقات در راستای شکل گیری مرکز هماهنگی ملی است. سازمان‌دهی گفتگوی سریع و دو سویه بلوک‌ها با همدیگر و همکاری‌های ممکن احزاب با یکدیگر، مبرم‌ترین، دسترس‌پذیرترین و تحقق‌یافتنی‌ترین اقدام سیاسی در حال حاضر است. گفتگو، تعهد دادن پیشاپیش از سوی طرفین به همدیگر نیست؛ با آغاز شدن و ادامه‌یافتن هم می‌تواند به بر بنشیند و هم می‌تواند در حد تفاهم باقی بماند.
پروین ملک
قتل مهسا جرقه ای بود که باروت زیر خاکستر را منفجر کرد. امروز دیگر تجمعات صنفی نیست و سیاسی است و کل نظام را نشانه گرفته است. تعدادی زیادی کودک مفقود شده و یا به قتل رسیده اند. شعار زن - زندگی – آزادی یعنی ما زنان و نسل جوان می خواهیم نفس بکشیم. ما می خواهیم خودمان برای زندگیمان تصمیم بگیریم. انتخاب پوشش حق ماست ، حق سفر ، حق حضانت ...
مجید عبدالرحیم پور
آری، هم‌میهنان آزادی‌خواه و مبارز
بیائیم در این لحظات حساس و شرایط سرنوشت ساز، گفت و گو برای ایجاد نهاد هماهنگی دمکراتیک فراگیر را همین امروز در دستور کار خود قرار دهیم. فردا دیر است.
آرش برومند
علیرغم مشکلات پیشگفته بر سر راه اعتصاب های سراسری سیاسی، نشانه های امیدبخشی از تلاش های راهجویانه طبقه های محروم برای ورود به مرحله عالی تر مبارزه با نظام اسلامی وجود دارند. نمونه هایی مانند اعتصاب کارگران عسلویه با خواست های روشن سیاسی، اعتصاب دانشگاه ها و اعتصاب های بازاریان خرده پا در برخی منطقه ها، حکایت از آن دارند که مردم به این نتیجه رسیده اند که برای شکستن دستگاه سرکوب به سلاح اعتصاب متوسل شوند.
نادر عصاره
زن و محروم کردن زن است. دین با تکیه بر محروم کردن زن از وجود مستقلش، دین سالاری را نظام مند کرده و می کند. نظام جمهوری اسلامی، با تبعیض به زن بنا شده است. با مبارزات شجاعانه و جانبازانه جوانان، حجاب اجباری، بیرق تبعیض جنسیتی دینی، خوار و منزوی گشته و از این راه ضربه ای جانانه نثار دین سالاری شد. پوشش اختیاری پیروز شد و این پیروزی، خامنه ای را به تسلیم به اراده مردم مجبور ساخته و در سخنانش تحت عنوان "دعوا سر حجاب و بدحجابی نیست" منعکس شده است، چون دعوا سر حجاب اجباری و طرد آن بوده است.
سوران شمسایی
این نسل حاصل یک انقلاب فرهنگی ارام و مستمر در طی بیست سال گذشته در ایران می باشد در واقع از طریق همراهی بینانسلی روی داده است کسانی که در دهه های شصت و هفتاد در همین نظام اموزشی تحصیل کردند وقتی وارد جامعه شدند شروع کردند به مطالبه گری از حکومت دیکتاتوری و حاصل این کوشش انها وقایع سالهای 78 و 88 بود در ان برحه از زمان مغلوب نظام سرکوب گر شدند اما افکار و مطالعات سیاسی شان را در دنیای فردی و خانوادگی خود...
حجت نارنجی
جمهوری اسلامی همچنان بدنبال این هم هست که جنبش اعتراضی مردم را به نیروهای خارجی وصل کرده و با برانگیختن حس ناسیونالیستی در اذهان مردم چهره احزاب کردستانی را مخدوش کند. از طرف دیگر همانطور که با ارسال افراد نفوذی به میان مردم معترض و تشویق و تحریک انها به اعمال تخریبی قصد دارد مردم حاضر در خیابان ها را به اقدامات خشونت افزا بکشاند،
بهزاد کریمی
گذار از جمهوری اسلامی ضد دمکراتیک، هماهنگی نیروهای دمکرات را لازم دارد که بی گفتگو بر بستر جنبش و متوجه جنبش به دست نمی‌آید. اگر پیروزی می‌خواهیم، باید نیاز مردمی به شکل گیری مرکز هماهنگی مبارزات را پاسخ دهیم. مردم هماهنگ شدن مخالفان را می‌خواهند و لذا هیچگونه یاس پراکنی، پرهیز از گفتگوی سیاسی ملی و کارشکنی در برابر آن را نخواهند بخشید. مطالبه‌ی عمومی، گفتگوی ملی است برای مبارزه‌ای هماهنگ در گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی. همین!
مجید عبدالرحیم پور
این برآمد و درخشش، ریشه در نیاز جامعه به تغییر و تحولات گسترده و عمیق فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در راستای سکولاریزه شدن و تحقق حقوقی و حقیقی برابر حقوقی زن و استقلال زن، دمکراتیزه شدن جامعه، تحقق عینی عدالت اجتماعی و زندگی بهتر برای مردم کشور دارد. تغییرو تحولاتی که در بطن جامعه شکل گرفته، در میان مردم جریان دارد و میرود که شکوفاتر شود.

ازبرجسته ترین نمود و نماد تلاشها و مبارزات زنان و سایر شهروندان جامعه و وسیع ترین و قدرتمند ترن جنبش حق طلبانه، آزادی خواهانه، عادلانه و دمکرا تیک تا کنونی مردم کشوراست که از متن جامعه برآمده است
تورج ابوذرخانی
اگر سکوت کنیم و یا در حد حرف زدن اعتراض کنیم تغییری به وجود نخواهد آمد و سرنوشت امثال مهسا امینی و ... در انتظار همه ی ما خواهد بود، اما اگر مبارزه کردیم و به کف خیابان آمدیم یقینا با اتحاد ملی، حضور حداکثری معترضان در کف خیابان می توان به این شرایط جهنمی و فلاکت بار پایان داد و در نتیجه به آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی رسید
مجید سیادت
مهمترین شعار صدر شعار استقلال طلبانه ی آنهاست. به طور کلی رهبران کنونی شیعیان عراق همگی به برچسب وابستکی کرفتارند. نمیتوان صحت یا سقم این برچسب را تایید کرد ولی به نظر میرسد که بخش بزرکی از عراقیها با این برچسب هم نظرند. عراق نیازمند رهبریست که این برچسب را نداشته باشد.
بهزاد کریمی
سئوال اصلی متوجه امر اصلاح بطور کلی نیست تا لازم باشد در وصف محسنات آن بسیار نوشت و پیرامون ارزشمندی این مهندسی سنجیده و آگاهانه، گام به گام و مبتنی بر فواید، دست به گفتمان سازی زد. تجهیز به فلسفه‌ی سیاسی لازم است اما نه برای تجریدسازی رتوریک بلکه معطوف به کنشگری برای تغییر وضع. پرسشی که هر تحلیل گر و کنشگر می‌باید آن را پاسخ دهد این است که: اصلاح طلبان چه چیزی را اعم از حقوقی و حقیقی می‌خواهند در جمهوری اسلامی اصلاح کنند و متکی بر کدامین ظرفیت‌ها؟
سوران شمسایی
چندین سال است صدای زنگ آغاز اولین روز مدرسه ، صف های منظم پسرانی با لباس های اجباریِ یک شکل اما سرشار از شور و اشتیاق نوجوانی تصویر یک پادگان نظامی را در ذهنم مجسم می کند که گوش به فرمان فرمانده تحتِ نام ناظم مدرسه ایستاده اند با شعار های مرگ بر این، مرگ برآن.بجای زندە باد صلح، زندە باد آزادی، سال تحصیلی جدید را آغاز می کند.
سوران شمسایی
پرداخت شهریه اجباری مدرسه، تهیه لباس فرم در کنار تهیه لوازم تحریر و کتاب های درسی، هزینه سرویس مدارس در طول سال در این شرایط سخت اقتصادی با وجود اینکه تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه طبق قانون اساسی حق همه فرزندان این کشور است چه هزینه هنگفتی را متحمل می شود غیر از اینکه در طول سال حتی دانش آموزان برای خرید کاغذ آچار، ماژیک وایت برد، مایع دستشویی ..
پس از ماه‌ها توقف، مذاکرات هسته‌ای ایران در ماه گذشته از سر گرفته شد، زمانی که اتحادیه اروپا نسخه نهایی توافق را در ۲۱ جولای ارائه کرد. ایران از آن زمان پاسخ خود را ارائه کرده است و همچنان خواستار لغو تحریم ها و تضمین های خاصی است که واشنگتن قاطعانه از آنها امتناع می کند. با این حال، طرفین در مورد شرایط اصلی توافق کلی ،موافقت می کنند.
بهروز خلیق
يکی شدن دو بخش حزب دموکرات کردستان ايران با خوشحالی و استقبال مردم کردستان، احزاب و کنشگران آزاديخواه که در زمره دوستان ديرين آن  هستند، روبرو شده است. حزب ما هم طی پيامی بازیابی وحدت درونی حزب دموکرات کردستان ايران را به همۀ اعضاء و هواداران آن شادباش‌ گفت، از وحدت در صفوف آن استقبال نمود و دستیابی به این یگانگی را پشتوانه‌ای برای‌ اتخاذ سیاست‌های راهگشا در خدمت جنبش دموکراتیک مردم کردستان و مبارزات مردم ایران ارزیابی کرد.
تورج ابوذرخانی
در نتیجه، امروز فساد سیستماتیک حاکم در ایران، به عبارتی کلیت نظام جمهوری اسلامی است این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تا وقتی جمهوری اسلامی وجود دارد، فساد نیز در کشورمان ادامه خواهد داشت راه برون رفت از فلاکت کشورمان، گذار از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی مبتنی بر سیستم سکولار _ دمکرات است.
با توجه به اینکه تحصیل رایگان حق تمام فرزندان این مرز و بوم است؟ آیا بسترهای مناسب برای خصوصی سازی آماده است؟ آیا کارنامه خصوصی سازی در کشور موفق بوده است؟ آیا اصلا آموزش و پرورش که اهمیت اش در حد مجلس شورای یک کشور است را می توان کاملا خصوصی کرد؟ به راستی آیا وقت آن نیست که مسئولین این نهاد جلوی ضرر های این کم لطفی را هرچه زودتر بگیرند و آرامش را به مدارس باز گردانند؟ آری،آرامش را به مدارس برگردانند.
صادق کار
مشکل وضعیت موجود و آنچە کە در بیانیە موسوی بە چالش کشیدە شدەاند، بە ساختار و ماهیت حکومت فقاهتی بر می گردد و موروثی شدن ولایت هر چند کە سیستم موجود را بیش از این کە هست غیر دمکراتیک می کند، ولی تغییری در اساس آن بوجود نمی آورد. آنچە باید در بیانیە موسوی بە چالش کشیدە می شد و نشدە است کل ساختار ارتجاعی و غیر دمکراتیک و پرفساد و غیر قابل کنترل فقاهتی است. اصولا نظام مبتنی بر رهبر و فقاهت گذشتە از اینکە چە کسی در راس آن قرار بگیرد، استبدادی و فساد زا و نافی حقوق شهروندی و زیانبار برای جامعە است.
نادر عصاره
نسبت به چرخش افراطی در سیاست داخلی و خارجی رژیم علی خامنه ای به این "قوز بالا قوز" چهل و چند ساله «جمهوری اسلامی»، بی تفاوت نمانیم. قدر و ارج چشم انداز آینده ای نجاتبخش میان مردم را بشناسیم و نبود آن را فراموش نکنیم. خطر از فاجعه را همه گیر کنیم. میان فعالین رهایی از استبداد و ظلم و دین سالاری در داخل و خارج از کشور، با جستن و یافتن چشم اندازی همگانی، وفاق و همبستگی شایسته آزادی و عدالت و دموکراسی را، پایه گذاری و عملی کنیم.
صادق کار
تمام این اقدامات تداعی کنندە سیاست پاکسازی یهودیان است کە سر انجام بە کشتار وحشیانە چندین میلیون انسان بیگناە منجر شد. همە قرائن حاکی از این هستند کە رژیم حاکم بر ایران قصد نابودی و پاکسازی هموطنان بهایی ما را دارد و اگر مردم ایران بە مخالفت و مبارزە جدی با این اقدامات جنایتکارانە همت نکنند و از هموطنان بهایی خود کە بخشی از مردم ایران هستند حمایت نکردە و آنان را در پناە حمایت خود نگیرند دامنە پاکسازی های اتنیکی بە میان بخشهای وسیعتری از ساکنان کشور کشیدە خواهد شد.
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!