چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جنگ کارگری شماره 14
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می‌خوانید: - هزینه خسارات سیل را بنیادهای ثروتمند بپردازند ! - افزایش دستمزد کارکنان دولت قربانی اختلاف دولت و مجلس - حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود ! - به یاد کارگر فدائی، حسین قاسم نژاد - چگونه...