اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)با ابراز همدردی و همبستگی با بازماندگان قربانیان زلزله در کشور همسایه افغانستان، از همه‌ی هموطنان عزیز می‌خواهد به هر ترتیب ممکن، هر کجا که هستند با ارسال وسائل ضرور و کمک‌های مالی از طریق مراکز کمک به زلزله‌زدگان، به یاری مردم بلادیده‌ی افغانستان بشتابند و در یاری به زلزله‌زدگان کوشا باشند. ما تاسف و تاثر عمیق خود از مصیبت وارده بر مردم رنج دیده‌ی افغانستان اعلام کرده و بە بازماندگان زلزلە تسلیت می‌گوئیم.
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در عین حال کنگره شما در شرایطی برگزار می‌شود که آتش جنگی که از فوریه گذشته با حمله روسیه به اکرائین بر زمینۀ "پیشروی ناتو به شرق" شعله ور شده، هنوز زبانه می کشد. مکث روی این رخداد، بررسی عوامل بوجود آورنده آن، و خاصه چگونگیه ای اختتام سریع و صلح آمیز آن، چالشی بزرگ برای بشریت و نیروهای طرفدار صلح، آزادی و عدالت در سراسر گیتی است. رهجویی برای پاسخ به این سؤال، چالشی مضاعف برای احزاب و نیروهای چپ شده است.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) نام و خاطره‌ی این مبارز نامدار چپ را که تا آخر عمر، بر آرمان‌های انسانی و عدالت خواهانه‌ی خویش وفادار ماند، گرامی می‌دارد و با بازماندگان علی عزیز، خانواده، دوستان، آشنایان یاران و هم‌بندان او اعلام همدردی می‌کند و یاد عزیزش را گرامی‌ می‌دارد.
ما ۶ سازمان سياسی جمهوری خواه، ضمن اينکه جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران و مسبب شرايط اسف بار فعلی می دانیم، مخالفت خود را با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران ابراز می کنيم و معتقديم "پروژه رهبرتراشی"، تماميت خواهی مبتنی بر مناسبات جامعه توده ای، تخريب جريان های جمهوری خواه دموکرات و فعالين سياسی در داخل و خارج کشور توسط سلطنت طلبان و اشاعه فرهنگ انحصارطلبی، به استقرار دموکراسی در کشور نمی انجامد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از فراخوان شش سندیکای فرانسوی و سوئیسی استقبال می‌کند و بر همبستگی و حمایت آنان از حقوق سندیکایی کارگران ایران ارج می‌گذارد. ما از تلاش‌های برادرانە و انترناسیونالیستی برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی سپاسگزاری کرده، از کارگران، معلمان و سایر هم‌وطنان آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم در هر جا کە هستند و بە هر شکل کە می‌توانند از این فراخوان و اهداف آن حمایت کنند.
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
ما، به عنوان یک حزب سیاسی اپوزیسیون ایرانی، تحریم را نه در جهت تسریع گذار از جمهوری اسلامی، بلکه در سوی تحمیل فشار بر مردم ارزیابی می‌کنیم. به باور ما، تداوم سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، پافشاری حکومت بر برنامه‌های هسته‌ای، و توسعه‌ی برنامه‌های تسلیحاتی آن، نشان می‌دهد آسیب اصلی تحریم‌ها نه بر جمهوری اسلامی و برنامه‌هایش، که بر مردم ایران وارد شده است. ما بر این نظریم که معیشت، منزلت، نیازهای اولیه‌ی زندگی و حقوق بشر برای مردم ایران نباید قربانیان مستقیم تعارضات میان جمهوری اسلامی و جامعه‌ی جهانی شوند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر همبستگی خود را با خانواده‌های جانباختگان اعلام کرده، در تلاش‌ برای دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی با آن‌ها همراه است. نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی توطئه‌های خود را برای به فراموشی سپردن جنایت‌های چهار دهه‌ی گذشته، در سکوت به پیش ببرد. ما خود را جزو خانواده‌ی بزرگ دادخواهان می‌دانیم و همراه و در کنار خانواده‌ی جانباختگان راه آزادی برای دستیابی به حقیقت به مبارزه‌ی خود ادامه خواهیم داد و نمی‌گذاریم قتل یاران جانباخته‌مان بدون عقوبت بماند. ما از هر گامی که در راه اجرای عدالت برداشته شود و هر تلاشی که در این زمینه انجام شود، پشتیبانی می‌کنیم و می‌کوشیم صدای دادخواهان را برای دستیابی به حقیقت پر طنین‌تر نمائیم.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همراه با همه‌ی هموطنان هنردوست، دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم کن را به خانم  زهرا (زر) امیر ابراهیمی، هنرمندان و جامعه‌ی سینمائی کشورمان تبریک می‌گوید. در شرائط دشواری که میهن ما با آن مواجه است، موفقیت هموطنان، در عرصه‌ی بین المللی، به‌ویژه در عرصه‌ی هنر و سینما که زیر سانسور شدید جمهوری اسلامی قرار دارد، مایه‌ی دلگرمی برای تلاشگران علیه استبداد و سانسور و برای آزادی و عدالت در ایران و  همراهی آنان با مردم خویش، موجب خشنودی همگان در این روزهای تلخ و ماتمزای حاکم بر میهن خویش است.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
وقوع این فاجعە‌ی دردناک کە در اثر آن شمار دیگری از مردم بیگناە کشتە و مجروح شدند و خسارات مادی زیادی بە‌بار آورد، از نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر و فاجعە بار استبداد و فساد ساختاری است کە سراپای رژیم را در خود گرفتە‌است. پیداست کە این فجایع و ساختار مافیائی حاکم با مجازات و تغییر چند مسئول دولتی تغییر نیافته و  پایان نخواهد یافت. کسانی کە مسئول رسیدگی بە پرونده‌ی عوامل این فاجعە شدەاند از جملە دادستان خوزستان همگی بە نحوی از انحا با مالک ثروتمند ساختمان بدە بستان مالی و روابط حسنە و رانتی داشتە و در خلق این فاجعه نقش آفرین بودەاند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تشدید سرکوب و بگیر و ببند در ماە‌های اخیر و طراحی اقدامات توطئە گرانە علیە فعالان سندیکایی و مدنی بیش از همە به‌واسطە نگرانی از رشد گرایشات تشکل‌خواهانە و گسترش و رشد بی‌سابقە و فزایندە‌ی اعتراضات حق‌طلبانە کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران و شکست سیاست‌های اقتصادی اجتماعی حکومت و نداشتن پاسخ برای مطالبات زحمتکشان است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با تاکید بر همبستگی در مبارزات جنبش‌های حق طلبانه و ضد تبعیض در تمامی عرصه‌ها، برای تامین برابری همه‌ی شهروندان کشور و رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان مبارزه می‌کند؛ از برابری در همه‌ی‌ زمینه‌ها و برخورداری از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متناسب با شان انسانی پشتیبانی می کند. ما تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را محکوم می‌کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حقوق برابر آن‌ها با دیگر شهروندان کشور هستیم.

به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است . ما از اعتراضات مردمی پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار می‌دهیم که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.

ما شش جريان دمکرات و جمهوری خواه ايران ضمن اعلام مخالفت اصولی با  "مجازات اعدام "، صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی، تلاش برای عوامفریبی و مستور کردن جنایات رژیم در دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷ و تهديد به اعدام يک زندانی به عنوان ابزار باج گيری را  محکوم می کنیم .ما خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی هستيم. 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مردم کشور ما با شرکت در خیزش‌های دی ٩٦ و آبان ٩٨ و  برگزاری هزاران اعتراض مخالفت‌شان را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضد مردمی رژیم تاکنون نشان دادە و بهای سنگینی را برای آن پرداخت کردەاند. اما حکومت نە راە حلی برای رفع بحران هایی کە کشور را در خود غرق کردە‌اند دارد و نە قادر بە تامین معیشت مردم است و نە حاضر بە تغییر سیاست‌های خود کە مردم را بە فقر و فلاکت و خالی کردن سفرە‌های شان کشانیدە، می‌باشد. مردم با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت کالاها مخالف و نسبت بە آن معترض‌اند و می‌دانند که در شرایط بحرانی کنونی حذف سوبسید کالاهای اساسی چه آسیب‌های شدیدی بر زندگی آن‌ها خواهد زد و در برابر این تعرض لجام گسیختە بە معیشت و سطح زندگی خود این بار نیز آرام نخواهد نشست.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتراض، اعتصاب، تجمع و فعالیت سندیکایی را حق مسلم و خدشە‌ناپذیر معلمان و کارگران می‌داند و یورش وحشیانە پلیس امنیتی بە تجمع‌های مسالمت‌آمیز و حق طلبانە‌ی معلمان، ضرب و شتم و بازداشت فعالین صنفی و رهبران تشکل‌های معلمان را، نقض خشن حقوق آنان می داند و  قویا محکوم می‌کند. معلمان زندانی باید بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند و پیگرد آنان متوقف شود. ما از مردم و نیروهای آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم با انجام اقدامات مشترک، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان را محکوم کنند و با همە امکانات خود برای آزادی آنان بکوشند.

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب ما با هرگونه جنگ و جنگ افروزی از سوی هر کشوری و تحت هر عنوانی که باشد، مخالف است. ما بر قطع بی‌درنگ این جنگ پای می‌فشاریم. قطع جنگ اوکراین ضروری است که در پی آتش بسی فوری و پایدار، خود را در صلحی با مضمون برقراری امنیت مشترک تعریف کند. ما خواهان بقا و تثبیت اوکراین در مقام کشوری هستیم که شکل حائل میان اروپا و مسکو را به خود گیرد، وارد ناتو نشود، دموکراسی را در ساختار فدرال دموکراتیک با پذیرش پلورالیسم و رعایت آزادی‌ها به اجرا گذارد و با دو سوی شرق و غرب خود رابطه‌ی متوازن برقرار کند. حزب ما بر خروج نیروهای نظامی از اوکراین و به‌رسمیت شناختن یکپارچگی اوکراین توسط روسیه تاکید دارد. ما همان‌گونه که با هر توجیهی مبتنی بر ناگزیری حمله‌ی روسیه به اوکراین مرزبندی داریم، با هر نوعی از تشویق روسیه به ادامه‌ی جنگ نه تنها مخالفیم بلکه آن را نهایت بی مسئولیتی می‌دانیم.

رفیق محسن چند سال اخیر را به صورت افتخاری در امور فرهنگی با شورای کتاب کودک، و فصل نامه‌های فرهنگی اجتماعی بابل و مامطیر همکاری داشت. بنا به گفته دوستانش آخرین مقاله اش در باره علی اکبر دهخدا، ناتمام روی میز کارش باقی  مانده است.

زحمتکشان خواستار تغییرات بنیادی هستند: اکنون دیگر مشخص است که سرکوب و دستگیر کردن کارگران و فعالان صنفی و مدنی کارگری و نیز معلمان آگاه کشور توسط رژیم ولایی ایران قادر به جلوگیری از ادامه مبارزه آنها برای تحقق خواست هایشان نیست. رژیم ولایی خود توان برآوردن این خواست ها را ندارد و تحقق این مطالبات مستلزم تغییرات بنیادی در نظام حکومتی است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سوئد

دادخواهان خاوران به عنوان بخشی از خانواده های جانباخته دهه شصت و فاجعه کشتار ۶۷ با انتشار بیانیه ای خواستار راه پیمائی کوتاه در روزهای دوم و سوم ماه مه شدند. این راه پیمائی از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ دور ساختمان مرکزی دادگاه استکهلم صورت خواهد گرفت. ما ضمن حمایت از این فراخوان و شرکت در راه پیمائی، از سایر ایرانیان مقیم استکلهم نیزمی خواهیم تا با شرکت در این راهپیمائی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانده و به کشف حقیقت فجایع اتفاق افتاده در جمهوری اسلام ایران کمک کنند.
 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نیروئی چپ و سوسیالیست همراه کارگران و زحمتکشان ایران سرکوب و پیگرد و زندانی کردن فعالین کارگری و رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را محکوم می کند. ما به همراه کارگران و زحمتکشان برای آزادی آنان و آزادی سایر زندانیان مدنی و سیاسی و توقف اخراج کارگران حق طلب به مبارزه ادامه خواهیم داد. هیچ کس حق ندارد مانع تشکیل اتحادیە و اعتصاب و اعتراض کارگران شود و کسی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و مطالبە‌گری تحت پیگرد قرار دهد.

سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار و دمکرات

مردم ایران عمدتا در این ۴۳ سال با درایت تمام و میهمان‌نوازی خود توانستند افغانستانی ها را دریابند و یار و یاور این مردم هم زبان و هم فرهنگ خود باشند. درست است که شرایط امروز خیلی دشوارتر از دیروز است اما نیروهای جامعه مدنی ما هم اکنون هشیارتر از دیروز هستند و خواهند توانست حضور پناهندگان را نه تهدید بلکه تبدیل به یک فرصت کرده و آنها را در جامعه متنوع و چند فرهنگی ایران جذب کنند.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است. 

سه سازمان جمهوری‌خواه سکولار دموکرات

ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار دمکرات ضمن اعلام تسلیت برای درگذشت این چهره نام‌آشنای تاریخ معاصر ایران و همدردی با خانواده او مراتب قدرشناسی خود را از تلاش‌های حرفه‌ای و اجتماعی او اعلام می‌کنیم. به باور ما نام براهنی در آینده ایران بسامد بیشتری پیدا خواهد کرد.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رفیق کاوه در تمام عمر خود برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. او مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را در محیط زندگی آموخته بود. متولد ۱۳۳۴ در بهشهر مازندران و در یک خانواده‌ی زحمتکش بود و زندگی‌اش از همان سنین نوجوانی با مبارزه برای جهانی بهتر عجین شده‌بود. با همین پیش‌زمینه هم به صفوف جنبش فدائیان خلق پیوست. بعد از انقلاب مسئول بخش کارگری سازمان در بهشهر بود. از سال ۶۰ به بعد مسئولیت تشکیلات فدائیان خلق (اکثریت) در این شهر را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۵ دستگیر، شکنجه و زندانی شد. اما خوشبختانه توانست از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان سالم به در برد. 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در آستانه‌ی نوروز به زندانیان سیاسی که در سخت ترین شرایط مقاومت می‌کنند، به همه مبارزان راه آزادی که در بیرون زندان پرچم مبارزه را برافراشته نگاه می‌دارند، به خانواده‌ی جانباختگان راه آزادی که بیش از چهل سال است که راه خاوران‌های ایران را باز نگه داشته و نمی گذارند که گرد فراموشی بر جنایات حکومت بنشیند، درود می فرستد. ما به یاد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای که جان در راه آزادی و برابری دادند و به یاد یاران و رفقای جانباخته که در فضای سرد و زمستانی استبداد و در زیر وحشیانه‌ترین سرکوب و کشتار حاکم بر کشور در دفاع از ارزش های انسانی جان باختند، نوروز را به همگان شادباش می‌گوئیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ٨ مارس روز جهانی زن را، بە همە‌ی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شادباش می‌گوید، مبارزات بی امان زنان برای برابری کامل با مردان در تمام عرصە‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارج می‌نهد و از آن قاطعانە حمایت می‌کند. حزب ما بر این باور است که حقوق زنان، حقوق نیمی از جامعە و حقوق بشر است و بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نيست. حزب ما هرگونه تبعیض جنسیتی را مردود می داند و همه‌ی انسان ها اعم از زن، مرد و دگرباشان جنسی را برابر‌حقوق دانسته و اعتقاد دارد که باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بحران اوکراین در رقابت نظامی بین آمریکا و ناتو با روسیه ریشه دارد. بحرانی که در ادامه‌ی خود می‌تواند نه فقط اوکراین بلکه کل اروپا را درگیر خود کند. تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر امید به حل مشکلات بین روسیه و کشورهای عضو ناتو و در راس همه‌ی آمریکا بر سر اوکراین را بیشتر کرده‌بود. اما با اقدام روسیه، تلاش های ديپلماتيک ناکام ماند. از سوی ديگر دولت آمریکا و متحدين اروپائی آن، هم‌چنان بر ادامه‌ی گسترش نفوذ خود و استقرار نیروهای ناتو در مرزهای روسیه و عضوگیری از کشورهای هم‌جوار آن از جمله اوکراین اصرار دارند. امری که روسیه آن را تهدید مستقیم امنیت خود می‌داند و خواستار توقف گسترش ناتو در شرق اروپا و استقرار نیروهای این پیمان نظامی در مرزهای خود است. 

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یکی از مغلطه‌های اساسی مخالفان تحصیل به زبان مادری برای همه ایرانیان، اینست که راهیابی زبانی دیگر از زبان‌های مردم ایران به مدارسی از کشور، معنایی جز تجزیه ایران و یا هموار کردن راه برای آن نخواهد داشت. چنین استدلالی نه فقط عملاً به حقوق و کرامت انسان و رفع رنج میلیون‌ها کودک و نوجوان دانش آموز پایبندی نشان نمی‌دهد، حتی در قید الزامات یکپارچگی ایران نیز نیست. شرط یکپارچگی، همبستگی ملی است که این نیز جز با دموکراسی و آزادی و رعایت حقوق شهروندی همگانی میسر نمی‌شود. این رویکرد از اینرو حاضر به تامل بر تجارب ده‌ها کشور چند زبانه با چندین زبان تدریس در جهان معاصرنیست که اسیر تبعیض گرایی است و لذا در عمل، ایران استبدادی در قلمرو زبان فارسی را به ایرانی دموکراتیک با زبان‌های همه ساکنان آن ترجیح می دهد.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر، علیرغم تهدیدات متقابل، نشاندهنده‌ی آگاهی  از عمق خطری است که در اين روياروئی نهفته‌است. ادامه‌ی جنگ لفظی، دامن زدن به خصومت بین مردمی که قرن‌ها در کنار هم زیسته اند، می‌تواند به شعله‌ور شدن درگیری منجر گردد، که مهار آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و می‌تواند دینامیسم خاص خود را پیدا کرده، شکاف‌های کنونی را عمیق‌تر و خصومت‌ها را گسترده‌تر نماید. تاثیرات این وضعیت در درون مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند. باید پذیرفت که صلح و امنیت در اروپا، نمی تواند بدون يا برخلاف منافع روسیه و توقف تشنج آفرینی آمریکا تامين شود. گسترش شتابان ناتو در شرق اروپا به بحران کنونی دامن زده، تشنج‌های جدیدی را در این قاره موجب گردیده‌است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

از دل ١٩بهمن، جنبشی ادامه‌دار سربرآورد که اکنون بیش از ۵ دهه مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را‌ پشت سر خود دارد. هر بار که فرصت یافته‌است به نقد خود و رفتار و گفتار خود نیز پرداخته‌است. از اشتباهات خود آموخته و تلاش نموده‌است در هر برهه‌ای، طرحی نو در اندازد. این جنبش از آن‌رو در همین امروز نیز نامدار است که فعالان سیاسی آن، با رهتوشه‌ی عظیمی که از تجربه و فراز و فرودها آموخته‌اند، هم‌چنان در صحنه‌ی مبارزه حضور دارند و  پابرجا بر همان آرمان‌ها می‌کوشند که روش مبارزاتی روزآمدی بجویند، تا بر روندهای سیاسی کشور در سمت  آهداف آرمانی خود تاثیر بگذارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا

ما از سفر اخیر مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره‌های ناقض حقوق بشر به کانادا ابراز نگزانی کرده و از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستاریم تا از پذیرش ناقضین حقوق بشر در کانادا خودداری کند.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

امیر حسین احمدیان در زندان ساری با زندانیان سیاسی تقی شهرام و حسین عزتی آشنا شد. به شدت تحت تأثیر این دو قرار گرفته، به مبارزه علیه رژیم شاه متمایل می شود. او باجسارت برنامه فرار آنها را از زندان سازماندهی می کند؛ پس از فراهم کردن شرایط فرار، با اجرای نقشه ای دقیق همراه با این دو زندانی از زندان ساری فرار کرده و به سازمان مجاهدین خلق ایران می پیوندند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزایش دستمزد اینک بە خواست همە‌ی مزد و حقوق بگیران اعم از معلم، کارگر و کارمند تبدیل شدە‌است. این خواست مشترک برای این‌کە بتواند عملی بشود مستلزم مبارزە‌ی مشترک، هم‌زمان و سراسری توام با حمایت این گروە‌ها از همدیگر است. به‌همین جهت ضرورت اکید دارد کە تشکل‌های موجود برای سازماندهی حرکت‌های مشترک جهت رفع موانع سیاسی بهبود دستمزد و حقوق و موانع سازمانیابی گروه های مزد و حقوق‌بگیر تلاش مضاعف نمایند. اعتراضات پراکندە بە راحتی می‌توانند سرکوب و بی نتیجە بمانند. اما اعتراضات گستردە را نمی‌توانند بە آسانی سرکوب کنند و نسبت بە مطالبات آن بی تفاوت بمانند.

دفتر روابط بین المللی - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ما به عنوان یک حزب چپ ایرانی با حکومتی ارتجاعی، سرکوبگر و عدالت ستیز مواجهیم که به شدت ناقض حقوق بشر است، دستش به خون هزاران تن از هموطنان ما آغشته است، و ترازنامه ای بس تیره از بیعدالتی و نابرابری را در جامعۀ ما شکل داده است. در تنش کنونی بین این حکومت و دولت امریکا بر سر برنامۀ هسته ای آن ما مدافع راه حلی دیپلماتیک و صلح آمیز، متضمن پیشگیری از توسعۀ سلاح های اتمی، تقویت نهادهای بین المللی ذیربط و پایبندی همۀ طرفها به تعهداتشان هستیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یکی از رفتارهای ضد بشری جمهوری اسلامی دستگیری شهروندان دو تابعیتی است تا از طریق گروگانگیری بتوانند امتیازاتی در مناسبات با دیگر کشورها کسب کند. در هر کجا که ماموران خلافکار و یا تروریست های صادراتی حکومت به‌دام می افتند جمهوری اسلامی برای رهائی آنان دست به یک گروگانگیری می‌زند تا با معامله و بده بستان بتواند فرستاده‌های تبهکار خود را از مجازات برهاند. این سیاست تا کنون امتیازاتی برای حکومت در بر داشته و در مواردی نیز با مماشات دولت‌های غریی به‌بار نیز نشسته است.