رفتن به محتوای اصلی

اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در قبال رهائی گروگان‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. این اقدام، جمهوری اسلامی را در سازماندهی ترور در خاک اروپا جری‌تر ساخته، دست رژیم حاکم بر ایران را در اقدامات علیه اپوزیسیون ایرانی در اتحادیه‌ی اروپا بازتر می‌کند و گروگانگیری شهروندان اروپائی برای آزادی تروریست‌های رژیم را به امری عادی تبدیل کرده و امنیت ایرانیان در کل اروپا را به مخاطره می‌اندازد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با اعلام انزجار از ادامه‌ی کشتار فرزندان مردم در زندان‌های رژیم، با تاسف و تاثر فراوان از این جنایت و با تسلیت به خانواده‌های سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی، بر این باور است که تنها راه جلوگیری از اعدام‌ها برآمد متحد و قدرتمند مردم در برابر حکومت و وادار کردن آن به عقب نشینی و توقف این جنایات است. این کار زمانی ممکن خواهد شد که مخالفان حکومت دست در دست هم، در عین حفظ تفاوت‌های خود در دیگر زمینه‌ها، با اتحاد عمل علیه حکومت مرگ و اعدام، راه شکل‌گیری یک جنبش میلیونی در برابر این رژیم را هموار سازند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است اعدام نه راه، بلکه چاهی است که در برابر حکومت دهان گشوده و مجموعه‌ی این سیستم مستبد و آدمکش را خواهد بلعید. ما از جریانات سیاسی و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که با ایجاد کمپینی مشترک علیه اعدام، جمهوری اسلامی را به تمکین در برابر مردم وادارند. این حکومت دیر یا زود رفتنی است، اما هر چه پرونده‌ی جنایتش قطورتر شود با مجازات‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، از اعتراض‌ها و خواست‌های بە‌حق معلمان قاطعانە دفاع می کند. ما پایمال سازی حقوق و نادیدە گرفتن مطالبات معلمان، سرکوب اعتراضات آن‌ها، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های معلمان را محکوم می‌کنیم و حمایت خود از تجمع اعتراضی سه‌شنبه ١٩ اردیبهشت ماه معلمان را اعلام کرده، و از نيروهای آزاديخواه می‌خواهیم کە از این حرکت اعتراضی و خواست‌های معلمان حمایت کنند و مبارزه برای آزادی معلمان زندانی را تشدید نمایند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن انزجار از اعدام‌ها در سراسر کشور و به ویژه اعدام‌های انتقام‌جویانه‌ی هم‌وطنان بلوچ بر این باور است که این سرکوب‌ها اگر نتیجه بخش بود، دیکتاتورهای سرنگون شده با این وسیله نجات می‌یافتند. جامعه ایران با وجود زنان دلیری چون نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی، با داشتن نهادهائی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مبارزه‌ی خود تداوم خواهد بخشید و تا برچیدن بساط این حکومت آدم‌کش از پای نخواهد نشست.
نظام سرمایه داری قادر به حل مشکلاتی که خود بوجودآورده است، نیست. این نشان دهنده نیازمبرم به یک سیستم اجتماعی جدید – یک جامعه سوسیالیستی است. سیاست های راست روانه نئولیبرالها وضعیت را در سراسر جهان بدترکرده است. خصوصی سازی ها و نقض قراردها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی شده اند. فرانسه، انگلیس و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که در آنجا مردم با پیامدهای سیاست نئولیبرالی دست به گیربان بوده و علیه آن مبارزه می کنند
همگامی
در جمهوری اسلامی حقوق صنفی و دموکراتيک کارگران و امکان تشکليابی مستقل از آنها سلب شده است. قانون کار که در سال ۱۳۶۹بعد از کشمکش‌ها و جرح و تعدیل‌های بسیار به تصویب رسید، با خارج کردن شموليت قانون کار از واحدهای توليدی ۱۰ کارگر و کمتر و با صدور بخشنامه‌های مختلف و قانونيت بخشيدن به قراردادهای موقت و سفيد امضای کار، جنبه حمايتی از حقوق کارگران از قانون کار گرفته شده است.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتراضات و اعتصابات بزرگ کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت، پتروشیمی و تعدادی از معادن و واحدهای تولیدی که با خواست افزایش دستمزد و پارەای مطالبات رفاهی دیگر در جریان است پشتبانی می کند. ما از مبارزه علیه اقدامات سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی، به ویژه مبارزه علیه تهاجم شیمیائی به مدارس و دستگیری‌های گسترده‌ی فعالان مدنی و سیاسی حمایت می‌کنیم و در عین حال، کارگران را بە اتحاد و همبستگی، تشکل‌یابی و برقراری پیوند با جنبش زن، زندگی، آزادی، برای برکناری جمهوری اسلامی کە مانع اصلی پیشرفت و رفاە مردم است، فرا می‌خوانیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همبستگی خود را با اعتصابیون اعلام کرده و از مطالبات بە حق آن‌ها حمایت می‌کند؛ تداوم و گسترش اعتصاب و حفظ اتحاد، همبستگی کارگران و ایجاد کمیتە‌ی هماهنگی برای هدایت اعتصابات را از شروط پیروزی کارگران می‌داند. تشکیل کمیتە‌های اعتصاب در هر کارخانە می‌تواند هماهنگی بین اعتصابیون را تقویت کند. همبستگی کارگران و پشنتیبانی جمعی از خواست‌های اعتصاب‌کنندگان امکان پیروزی کارگران اعتصابی در مبارزه برای زندگی بهتر را افزایش می‌دهد.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) یاد این شخصیت مبارز و پژوهشگر دانشگاهی را گرامی می‌دارد و از دست رفتن این انسان شریف را به دانشگاهیان، نویسندگان و همه‌ی آزادیخواهان، به خانواده‌ی او و دو فرزندش میشا و روشنک تسلیت می‌گوید و به دو یار دیرینه‌اش شیدا نبوی و شهرام قنبری، که طی سال‌های تبعید تا واپسین لحظات زندگی، همواره در کنار او بودند، درود می فرستد.
شورای برگزاری اعتراضات سراسری در خارج از کشور
از این رو ما جمعی از تشکل ها، کلکتیو ها، احزاب و فعالان چپ، دمکرات و آزادی خواه در قدم اول اعلام ۱۰ روز اعتراض سراسری از اروپا، تا کانادا و آمریکا می کنیم.
از تمام فعالان و گروه ها، جریان ها و نیروهایی که دل در گرو آزادی ایران از دست رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری‌ اسلامی دارند، در خواست می کنیم به این اعتراضات بپیوندند. و از این فراخوان حمایت نمایند
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
روز همبستگی جهانی کارگر بزودی از راە می رسد. ما روز اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را بە کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران و همە مبارزان و پویندگان راە آزادی، عدالت اجتماعی و برابری شادباش می گوییم و عموم مزدبگیران و نیروهای چپ و دمکراتیک را با الهام از همبستگی کم سابقەای کە در اثر جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی میان مردم ما رقم خورد، بە اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقە کە پیام اصلی روز جهانی کارگر و جنبش انقلابی است، و برگزاری هر چە متحدانە تر این روز فرخندە فرا می خوانیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اقدام این احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست و فعالان سیاسی و مدنی در پشتیبانی از این منشور را مثبت دانسته و از آن حمایت می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد طیف نیروهای چپ و آزادیخواه صفوف خود را متحد نمایند. ما از اعضا و دوستداران حزب می‌خواهیم با مشارکت در این همایش در جهت تقویت آن گام بردارند. امیدواریم همایش ۲۲ آوریل در کلن بتواند زمینه و بستر مساعدی را برای همکاری نیروهای چپ فراهم نماید.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران بر اساس باورها و برنامه‌ی خود، اپوزیسیون نظام ولایی و دین‌بنیاد جمهوری اسلامی است و از همان دوره‌ی تدارک وحدت حزبی، بر گذر از این نظام تاکید داشته و هم‌چنان نیز بر حقانیت این انتخاب سیاسی خود پای می‌فشرد و خواهد فشرد. حزب ما از همین جایگاه سیاسی بر اتحاد چپ و تشکيل ثقل جمهوری​خواهی تاکيد دارد و در عین حال مدافع هماهنگی میان همه‌ی جریانات واقعاً و عملاً متعهد به سکولار دموکراسی است.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
سهراب اسدیان پدر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)، و برادر رفقا توکل و نورالله اسدیان درگذشت. او که متولد سال ١٣۰۸ در روستاى گرزكل از توابع خرم آبادبود، هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی رنج فراوان کشید. پسرش سیامک اسدیان، در نوجوانی به گروه دکتر هوشنگ اعظمی پیوست و در سال ۱۳۵۳، زمانی هنوز ۱۷ سال بیشتر نداشت همراه این گروه مخفی شد. پدر بارها توسط ماموران ساواک بازداشت شد و زیر فشار قرار گرفت تا اثری از پسر به آن‌ها بدهد. اما سهراب خان، ایستادگی کرد و علیرغم اصرار ساواک، حتی عکسی از سیامک (اسکندر) را هم به آن‌ها نداد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
مروز که انقلاب زن، زندگی، آزادی در ادامه‌ی جنبش‌های پیشین، پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده‌است، وقت ان‌ است که برای به گور سپردن این رژیم متحدتر شویم و صدای انقلاب مردم ایران برای پایان دادن به این رژیم را پر طنین‌تر سازیم. در این راستا، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن پشتیبانی از فراخوان کمیته‌ی کنشگران انقلاب "زن، زندگی، آزادی" برای تجمع در کلن، در سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، از هر اقدامی که در ایران و یا خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و دموکراسی در این روز صورت بگیرد، حمایت می‌کند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) سیاست ضد کارگری حکومت و شورای عالی کار برای کاهش قدرت خرید کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران را باعث تشدید فشارهای معیشتی و فقر دەها میلیون کارگر و خانوادە‌های آنان تلقی کرده و قویا آن را محکوم می‌کند. حزب ما اعتراضات کارگران و تشکل‌های آنان را بە حق و مبارزە‌ی متحدانە‌ی آن‌ها را در شرایط کنونی موثرترین راه افزایش دستمزد و قدرت خرید می‌داند و از اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان قاطعانە پشتیبانی می‌کند.
شورای مرکزی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به سهم خود در مرحله نخست در تقویت و گسترش جنبش انقلابی کوشید. اکنون که جنبش وارد مرحله جدیدی شده است، حزب در پیشبرد سیاست هائی که ذکر شد، از جمله حضور گسترده گروه های مختلف اجتماعی در اعتراضات، هم پیوندی جنبش انقلابی با جنبش مطالباتی، تشکیل ثقل جمهوری خواهی و هماهنگی اپوزیسیون دموکرات تلاش خواهد شد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو ۱۴۰۲ را به همه‌ی هم‌وطنان در ایران و اقصی نقاط جهان تبریک می‌‌گوید و سالی خوب برای همگان آرزو می‌کند.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درگذشت این مبارز نستوه و این فرزند شایسته‌ی مردم ایران و آذربایجان را که نگاه انترناسیونالیستی مشخصه‌ی پایدار شخصیت‌اش بود، ضایعه‌ی سیاسی و فرهنگی می‌داند و افسوس و تاثر عمیق خود از این بابت را ابراز می‌دارد. ما درگذشت این انسان والا را به همسر و یار مبارزاتی‌اش خانم ناهید ناظمی و فرزندشان یاشار گرامی و نیز همه‌ی بازماندگان و دوستداران هدایت سلطانزاده تسلیت می‌گوییم.
همگامی
اما باید یادآور شد تصور اینکه با مصالحه کنترل‌شده و عقب‌نشینی تاکتیکی در خارج می‌توان سرکوب در داخل را گسترش داده، جامعه برخاسته برای تغییر را به تسلیم واداشت، توهمی بیش نیست. سرنوشت مبارزات مردم ایران در ریاض، واشنگتن دی‌سی، پکن، مسکو و پایتخت‌های اروپایی تعیین نمی‌شود بلکه در خيزش های مردمی و با عزم و اراده خلل‌پذیر مردم متحد و مقاوم مشخص می‌گردد. هیچ توافق خارجی هر چه قدر هم که بزرگ و جامع باشد قدرت نظام‌های خودکامه را بیمه نمی‌کند. از دیگر سو تشدید بحران در سیاست خارجی نیز نه تنها لزوما به تغییر حکومت‌های جبار منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر نیز بکند.
گروه کار زنان حزب چپ ایران
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همراه با گرمترین شادباش ها بمناسبت این روز خجسته، و ابراز انزجار عمیق از جنایاتی که در کوچه و خیابان، در دانشگاه ها و مدارس و همچنین در اسارتگاه های رژیم علیه زنان و مردان کشور صورت می گیرد و باوجود تمامی دشواری ها در مسیر به ثمر رسیدن این جنبش، و رهائی زنان کشور از بندهای قوانین ارتجاعی و ضد زن، به تداوم و پیروزی این جنبش باور دارد و در این راه همراه و همگام با زنان و مردان آزادیخواه کشور است.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) حمایت قاطع خود از اعتراض بە حق فرهنگیان در ١٦ اسفند را اعلام می‌کند و از سایر مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشستە و خصوصا اولیای دانش‌آموزان می خواهد بە هر صورت کە می‌تونند از تجمع سراسری و مطالبات معلمان پشتیبانی کنند.
ما سازمانهای امضا کننده این بیانیه این اعمال جنایت کارانه را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که چنین وحشیگری ها نه تنها به حفظ نظام کمک نمی کند بلکه هر روز آن را در چشم مردم خوارتر کرده، فروپاشی آن را نزدیکتر می کند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران حملات شیمیایی توسط تروریست‌های اسلامی بە دختران دانش آموز را کە تا کنون در اثر آن یک نفر کشتە و صدها نفر مسموم شدەاند و تعلل نهادهای امنیتی و حکومتی را بە شدت محکوم نمودە و خواهان دستگیری، محاکمە و مجازات عوامل آن است. ما یکی از راە‌های موثر برای پایان دادن بە این اقدامات را اعتراض خانوادە‌های دانش‌آموزان و همراهی عموم مردم با آنان می‌دانیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعدام دو هموطن کرد و عرب، آرش (سرکوت) احمدی و حسن عبیات و صدرو احکام اعدام علیه مخالفان حکومت را محکوم می کند. این اعمال وحشیانه جز خونین‌تر کردن پرونده‌ی سران رژیم و سنگین تر کردن بار جنایتشان، اثر دیگری برای نجات حکومت در منجلابی که گرفتار شده است، به‌جا نخواهد گذاشت. ما از نهادهای دموکراتیک و تشکل های مدافع حقوق بشر و از احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌خواهیم که نسبت به وحشیگری‌های حکومت جمهوری اسلامی حساسیت بیشتر نشان دهند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه‌ی مردم ایران در داخل و خارج کشور می‌خواهد به هر شکل که می‌توانند در این روز شوم حکومت فاسد جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. ما از همه‌ی جریان‌های سیاسی مخالف سلطنت دعوت می‌کنیم دست در دست هم، در روز ۱۲ فروردین که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی رسما به قدرت رسید، صدای اعتراض‌مان را مشترکا پر طنین نمائیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران فدائیان خلق ضمن تقدیر از همبستگی، همت و احساس مسئولیت بە موقع تشکل‌های بيست گانه، ارائه‌ی منشور را گامی مهم در هم پيوندی گروه های مختلف اجتماعی حول خواست های دوازده گانه و در راستای گذار از جمهوری اسلامی می داند و اميدوار است اين هم پيوندی تداوم و گسترش يابد و به يک قطب موثر در تحولات سياسی کشور فرارويد. ما با پشتیبانی از منشور ١٢ مادەای بە سهم خود دوش بە دوش تشکل‌های مستقل ارائە دهندە‌ی منشور برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.
پنج تشکل جمهوریخواه
ما امضا کنندگان اين اعلاميه به عنوان احزاب و سازمان های جمهوری خواه سکولار دموکرات از برآمد مشترک بيست تشکل صنفی و مدنی و هم پيوندی آن ها با هم استقبال کرده و آن را گامی بس مهم برای همبستگی نیروهای جامعه مدنی و مطالبه‌محور با جنبش انقلابی می دانيم. ما ضمن تاکيد بر تحقق خواست های آن ها، اميدواريم صداهای برحاسته از داخل کشور هر چه بيشتر تقويت شده و به شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوری خواه سکولار دموکرات در داخل و خارج از کشور کمک کند.
پنج تشکل جمهوریخواه
ما امضاکنندگان اين اعلاميه که برای شکل گیری ثقل نیروهای جمهوریخواه باورمند به جایگزینی حکومت اسلامی با یک جمهوری سکولار دموکرات تلاش می کنیم، بيانيه موسوی را گامی مثبت در تقويت جنبش انقلابی و همراهی نيروهای دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور جهت گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از حکومت ويرانگر جمهوری اسلامی می دانيم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) انقلاب بهمن را گام بزرگی در جهت گذر از استبداد و خودکامگی در ایران می‌داند. تحولی که ناکام ماند و مولود آن به هیولائی دیگر در جامعه‌ی ما تبدیل شد. امروز آن‌چه که مهم است، نه بازگشت به عقب، بلکه آموزش از درس‌های انقلاب بهمن است که می‌تواند افق را برای گذار به آینده‌ای روشن‌تر باز نماید، راه را برای استقرار نظامی در شکل جمهوری سکولار و دمکرات هموار کند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به‌عنوان حزبی که عمدتا از جنبش فدائی برآمده،‌ معتقد بە مبارزە سیاسی و مدنی است، سالگرد سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان چریک های فدائی خلق را، همراه با رفقای فدائی و دیگر مبارزان راە آزادی و سوسیالیسم گرامی‌ می‌دارد و بە سهم خود برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم کە از اهداف بنیانگذاران جنبش فدایی و دیگر مبارزان چپ ایران بود، مبارزه می کند.
حزب چپ ایران - فرانسه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن پشتیبانی از این فراخوان از هموطنان ایرانی و مردم فرانسه دعوت می کند با شرکت در این تظاهرات صدای اعتراض مردم ایران را به کودک کشی و سرکوب و زندانی کردن زنان و جوانان در ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی و سندیکالیست و بازداشتیان تظاهرات های اخیر و لغو حکم اعدام پر طنین تر نمایند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه‌ی احزاب و سازمان های سیاسی، انجمن‌ها و نهادهای مدنی، به‌خصوص نهادهای حقوق بشری می‌خواهد که به هر طریق که می‌توانند در داخل و خارج کشور صدای حق‌طلبانه‌ی فرهاد میثمی را پر طنین کرده و خواست های انسانی او را پیگیری نمایند. ما می‌خواهیم مجامع دموکراتیک بین المللی برای فشار به حکومت جمهوری اسلامی بسیج شوند.
پنج تشکل جمهوریخواه
به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند که یک بیانیه جعلی تحت عنوان «فدرالیسم شرط جمهوری‌خواهان برای همراهی با شاهزاده رضا پهلوی» منتشر شده‌است. ما جمعی از سازمان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه سکولار دموکرات قویا انتساب این بیانیه به خود را تکذیب می‌کنیم.