احزاب و سازمان‌ها

شبح انقلاب در ایران!
خشمگین به بنیادهای حکومت تئوکراتیک، تا ایرانی دگرگونه، فارغ از ستم توانمندان، رعایت حقوق بشری، آزادی بیان و اندیشه بسازند و تا وصول مطالبات خود گامی به عقب نخواهند گذاشت و مصمم به این امرخطیرهستند!.
خجسته و پیروز باد این خیزش بزرگ هم میهنان
اتحاد و همبستگی ملی نیاز فوری و تاریخی لحظه کنونی است!
ما امضا کنندگان این نامه از همه سازمانها و احزاب جمهوری خواه، مشروطه خواه، احزاب اتنیکی، چپ و تشکل های فراگیر سیاسی ومدنی و همه شخصیت های مورد قبول مردم در خارج از کشور می خواهیم که بدون فوت وقت با تشکیل یک مرکز اولیه، همکاری بین خود را در دفاع از مبارزات مردم درون کشور بدون درنگ شروع کنند. چنین آغازی میتواند راه را برای گسترش حمایت های ممکن و موثر و یکدست و همآهنگ شده همگی ما از مبارزات درون کشور باز کند، جنبش در درون ایران را از حمایت های بین المللی ضرور برخوردار سازد...
در دفاع از سوسیالیسم (79) «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم» جمعی از فدائیان خلق ایران – داخل کشور
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
ما ضمن حمایت کامل از جنبش«زن، زندگی، آزادی» و مبارزه برای تحقق شعارهای آن، بر ضرورت حمایت عملی کلیه کارگران و زحمتکشان کشور بویژه کارگران واحدهای تولیدی بزرگ از طریق اعتصابات سراسری، تجمعات و گردهم‌آیی‌های اعتراضی تاکید می‌کنیم. تنها در سایه اتحاد، یگانگی و همبستگی سراسری و سازمان‌یافتگی نیروهای دمکرات، مدافع ترقی و تحول، برابری طلب و خواهان دگرگونی بنیادی در کشور هست که این جنبش ادامه خواهد یافت و آخرین مقاومت‌های رژیم بحران‌زده‌ی...
بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اعتراض های وسیع مردم ایران علیه سیاست های زن ستیزانه حکومت جمهوری اسلامی
فرقه دمکرات آذربایجان
فرقه دمکرات آذربایجان بر این باور است که با اتحاد عمل احزاب و سازمانهای مترقی و آزادی خواه و همگام با مردمی که در میدان مبارزه هستند، می توان رژیم ارتجاعی حاکم بر کشورمان و رهبری آن را در جهت تامین خواستها و اراده ساکنین کشورمان به عقب راند و شرایطی نوین و مترقی در میهنمان ایجاد کرد.
به نام میهنم ایران
پیامی از طرف جمعی از مبارزین کرد به هم میهنان عزیز ایران زمین
۱- پیروز و مبارک باد بر ایرانیان این اتحاد ، همدلی و همبستگی ملی بی نظیرتان
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، قتل ژینا (مهسا)امینی توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می کند
تجربه مبارزه چهل و چند سال زنان علیه حکومت اسلامی نشان می دهد، تنها با ایجاد تشکل های مستقل و دموکراتیک و برپایی جنبش های اجتماعی می توان در برابر ارتجاع ایستاد و در راستای جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین به پیروزی رسید!
نە می بخشیم و نە فراموش می کنیم!
بمناسبت سی و چهارمین سالگرد قتل عامزندانیان سیاسی در سال ٦٧ و مخالفت با سفر ابراهیم رئیسی یکی از جلادان این قتل عام بە سازمان ملل در امریکا متحدانە بە میدان می آییم. باحضور خودمان یاد عزیزان قتل عام شدە را گرامی می داریم و این جنایت علیە بشریت را محکوم کردە و خواهان دادخواهی آن جنایت هستیم.

به حضور و سخنرانی "قاضی مرگ" در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل معترض‌ایم
ما به سهم خود تمامی اپوزیسیون دمکرات، سازمان‌های حقوق بشر، همه‌ی انسان‌های آزاده و ایرانیان وطنپرست و آزادیخواه را به اعتراض علیه حضور این آدمکش مدهش در مجمع بین المللی جاری فرا می‌خوانیم. ما دست یاری به سوی تک تک آنانی دراز می‌کنیم که برآنند و عزم دارند تا صدای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی به گوش جهانیان برسد.با اتحاد و همبستگی‌مان اجازه ندهیم یکی از اعضای تیم جنایت و وحشت موسوم به "هیئت مرگ"، به نیابت از مردم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حضور بیابد و سخنرانی نماید
جمهوری دموکراتیک فدرال
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کلاب هاوس شنبه : ۲۴ سپتامبر - ۲ مهرماه ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۳۰ : ۲۱ به وقت ایران موضوع : جمهوری دموکراتیک فدرال
کار داخل شماره ۵ – شهریور ۱۴۰۱
حضور فعال ارتش سایبری و عوامل پیدا و نهان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای آن در دامن زدن به بی‌اعتمادی درون نیروهای اپوزیسیون مترقی و بویژه نیروهای چپ، ایجاد توهم نسبت به ماهیت خود حکومت، سمت دادن مخالفت اپوزیسیون با نظام ولایت‌فقیهی حاکم به درون خود آنها، طرح موضوعات مناقشه‌برانگیز در بین اعضای گروه‌های مجازی خود ساخته، راه‌اندازی مباحث مخرب بر زمینه اختلافات سیاسی نیروهای انقلابی، تولید اخبار جعلی، دستکاری اطلاعات، شناسایی و رصد فعالین و ... موارد مشابه دیگر، بخشی از استراتژی امنیتی و سرکوب هدفمند
سیاست امنیتی رژیم و مدیریت افکار عمومی
حضور فعال ارتش سایبری و عوامل پیدا و نهان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای آن در دامن زدن به بی‌اعتمادی درون نیروهای اپوزیسیون مترقی و بویژه نیروهای چپ، ایجاد توهم نسبت به ماهیت خود حکومت، سمت دادن مخالفت اپوزیسیون با نظام ولایت‌فقیهی حاکم به درون خود آنها، طرح موضوعات مناقشه‌برانگیز در بین اعضای گروه‌های مجازی خود ساخته، راه‌اندازی مباحث مخرب بر زمینه اختلافات سیاسی نیروهای انقلابی، تولید اخبار جعلی، دستکاری اطلاعات، شناسایی و رصد فعالین و ... موارد مشابه دیگر، بخشی از استراتژی امنیتی و سرکوب...
نە بە ورود رئیسی قاتل بە سازمان ملل!
در محکومیت نقض حقوق‌ بشر توسط حکومت قرون‌وسطایی، جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ ‌و نقش رئیسی در این کشتارها، فتوای حکومتی قتل رشدی و کشتار شهروندان ایرانی، فساد ساختاری، نقض همه آزادی های بنیادی و اساسی، علیه استبداد چه حکومت دینی و‌ایدئولوژیک و چه سلطنتی، ما همه ایرانیان را به تظاهرات در مقابل سازمان ملل در روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ساعت ۱۲ بعد از ظهر با شعار محوری نه به جمهوری اسلامی، نه به سلطنت، آری به حقوق‌ بشر‌ و‌ سکولار‌ دمکراسی فرا می خوانیم.
بیانیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی آنان از اصول پایه ایی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران میباشد، همواره این جنبش برای لغو فشار بر زندانیان و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش می نماید.ا
با این اعتقاد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از تمامی فعالیتها و تلاشهای در دست اقدام، برای آزادی این چهار پیشمرگه حزب کومله ایران، حمایت، و دستگیری، شکنجه و آزار آنان را محکوم مینماید
بیانیه 22 نهاد چپ و دمکراتیک
نهادهای دموکراتیک و چپ در سراسر جهان، با هم آوایی با دادخواهان و خانواده های جان باختگان کشتار 67 و سال های اخیر، همراهی با همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی،با محکوم کردن همه کشتارها و سرکوب های حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور، از همه نهادهای آزادیخواه جهان می خواهد که ضمن همبستگی با جنبش مردم ایران نگذارند جنایت های رژیمِ اسلامیِ ایران بازیچه ی زد و بندهای بین المللی گردد.
در دفاع از سوسیالیسم (۷۸)
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
در ۳۴مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، در همبستگی با دادخواهان، مادران خاوران، خانواده‌های قربانیان، انسان‌های آزاداندیش و همه آنهایی که خواستار اجرای عدالت، دستیابی به حقیقت، محاکمه آمرین و عاملین این جنایت علیه بشریت و طرد کلیت رژیم اسلامی و استبداد دینی حاکم بر کشورمان هستند، یاد و خاطره‌ی تمامی جانباختگان راه آزادی و عدالت را گرامی می‌داریم.


کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت
فرید مرجائی
فایل صوتی جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
موضوع جلسه: کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت
میهمان: فرید مرجایی ، فعال ملی ، نویسنده و محقق
جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی
احمد جواهریان
فایل صوتی جلسه تلگرامی یکشنبه شب ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی
میهمان: رفیق احمد جواهریان
به مناسبت درگذشت هوشنگ ابتهاج (سایه)
هرزه نویسی هایی که از جنس همان «اعترافات تلویزیونی»اند، قصد مصادره نام و یاد او را دارد.
اما میراث هنری به جا مانده از سایه گویاتر از آن است که حکومت توتالیتر اسلامی بتواند آن را دستمایه ای برای نجات خود از بحران مشروعیت سازد. این میراث هنری امروز نیز همچون گذشته به مبارزان راه آزادی و دمکراسی و عدالت در ایران شور و امید می بخشد
نقش کنشگری فرهنگیان در برقراری عدالت آموزشی
امیر خراسانی
دعوت به جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه:  نقش کنشگری فرهنگیان در برقراری عدالت آموزشی
میهمان: امیر خراسانی، پژوهشگر اجتماعی    
نگاهی به وضعیت کنونی کارگران شاغل و بازنشسته
کاظم فرج الهی
دعوت به جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: نگاهی به وضعیت کنونی کارگران شاغل و بازنشسته
میهمان: کاظم فرج الهی، فعال کارگری  
در سوگ اصغر فیروزی یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگر
کانون مدافعان حقوق کارگر
اصغر همچنان بر یک اصل پایدار بود باید ماند و مبارزه را ادامه داد. اصغر با اینکه می دانست پرونده اش همیشه باز است ولی از مبارزه باز نایستاد. اصغر همانند بسیاری از هم دوره های چریک خودش گفتارش همه کردار بود، خود را با محیط تطبیق نمی داد. حتی زمانی که او را برای اعدام می بردند و کف پاهایش اسم و فامیلش را نوشته شده بود
در دفاع از دموکراسی، مواجهه با اقتدارگرایی مذهبی و سکولار - جمهوری سکولار دمکرات
سخنرانان مهمان:

‏ حشمت الله طبرزدی، عبدالله مومنی، فرزانه چالاک، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، سیدحسین موسویان، بهروز خلیق، مسعود فتحی، مهدی فتاپور، آرمین شریفی، محمود جعفری، همایون مهمنش، ویدا ربانی
رضا پهلوی به دنبال چیست؟
حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران در کلاب هاوس:
رضا پهلوی به دنبال چیست؟
سخنرانان:
حمید آصفی: روزنامه‌نگار و فعال سیاسی
فرهنگ قاسمی: سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
حسین موسویان: دبیرکل سازمان‌های جبهه ملی ایران
پرویز نویدی: عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
موفقیت زهرا ابراهیمی در جشنواره‌ی فیلم کن، شمه‌ای از مبارزه و مقاومت روزمره‌ی زنان ایران!
ما، تشکل‌های سیاسی، دموکراتیک، فرهنگی و جمهوری‌خواه ایرانی در بلژیک ضمن تبریک، این رویداد فرخنده و غرورآفرین به خانم زهرا امیرابراهیمی، هنرمند توانای ایرانی و مردم هنردوست ایران، خود را در این شادی شریک می‌دانیم.
پیام به برگزاری یازدھمین گردھمائی سراسری و سالانه ی جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران
شرایط بحرانی كشور و منطقه که در آستانه‌ی تغییر است، ایجاب می‌كند كه همه‌ی جمهوریخواهان متشكل در احزاب، سازمان‌ها و تشكل‌های دمكراتیک به همراه شخصیت‌های مستقل برای ایحاد ائتلافی متشكل و گسترده از تمام طیف‌های جمهوریخواه دموكرات و آزادی‌خواه برای همكاری‌های همه‌جانبه بر اساس اشتراكات همت كنند. گذار از جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروھا و جنبش ھای معترض در داخل کشور و با حمایت نیروی سیاسی جمھوری خواه در خارج از کشور، با وجود تمام موانع داخلی و خارجی در دسترس است و نیازمند ھمتی بلند و همبستگی می باشد.
حکومت در ایران نیازمند جراحی سیاسی است نه جراحی اقتصادی
ما امضاکنندگان این بیانیه از طیف های مختلف سیاسی ضمن همدلی با زندانیان سیاسی و عقیدتی، پشتیبانی از اعتراضات و مطالبات صنوف و اقشار مختلف معترض؛ براساس تجربه زیسته چند دهه اخیر معتقدیم نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحی های فریبکارانه اقتصادی و... و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است.
ممانعت بهداری زندان کچویی از فرستادن علیرضا ثقفی به بیمارستان
کانون مدافعان حقوق کارگر
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام می کند که بهداری زندان کچویی کرج مسئول هر اتفاقی است که برای علیرضا ثقفی بیفتد و تمامی ارکان نظام باید جوابگو باشند و در نشست امسال سازمان جهانی کار جنبش صنفی جهانی کارگران با همفکری با هم بار دیگر به نقش ضد کارگری حکومت می پردازند و شرایط ضد کارگری حکومت ایران را  رسواتر خواهند کرد. 
درگذشت اندوهبار رفیق کاوه بنایی
 کاوه فرزند شهر کارگری بهشهر بود و به سال ۱۳۳۴در یک خانواده زحمتکش دارای سابقه فعالیت سندیکایی و سیاسی چپ چشم به هستی گشود. از همان نوجوانی گام در عرصه مبارزه علیه دیکتاتوری و بهره کشی گذاشت و طی مدت کوتاهی به چهره‌ای محبوب در محافل مبارزاتی شهرش بدل شد. او به عنوان یک هوادار خستگی ناپذیر و سختکوش جنبش فدایی خلق، بعد انقلاب مسئول واحد کارگری تشکیلات در این شهر بود و از سال ۱۳۶۰ مسئولیت تشکیلات فدائیان خلق بهشهر را بر عهده داشت. او به مدت چند سال این وظیفه خطیر را با خریدن انواع مخاطرات به جان، متعهدانه انجام داد و سرانجام سال ۱۳۶۵ بازداشت و زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت.
کلیپ 12 فروردین
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
بیانیه تحلیلی ۳۴ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷
در طول انقلاب پُرشتاب، کوتاه‌مدت و تمام‌خلقی بهمن ۵۷، هر نیروی فکری و سیاسی چشم‌انداز آرمانی و مطلوب خویش را تعقیب می‌کرد و از این‌رو در مجموع، انتظارات گوناگون و گاه متناقض‌نمایی در جنبش آن‌روز مشهود بود. در جنبش مدنی امروز اما برآیند همه‌ی خواست‌ها و مطالبات اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحققِ حداقل‌های ممکن، حقوق و آزادی‌های بشری و شهروندی و اجرای مرحله ای برنامه‌ی عدالت و توسعه، با گذار از اشرافیت‌سالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، به‌سمت برقراری نظمی جمهوریخواهانه و ‌مردم‌سالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز و تفهیم ضرورت اولویت دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقه‌ای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست است.
حمایت سه سازمان و حزب جمهوریخواه سکولار دموکرات از فراخوان تجمع اعتراض معلمان
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان فرهنگیان کشور را برای تامین خواست‌های خود به تجمع و تحصن در روزهای  ۳۰ بهمن و ۳ اسفند در سرار کشور فراخوانده‌است.  سه سازمان و حزب جمهوریخواه سکولار دموکرات، اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و همبستگی جمهوریخواهان ایران، از این فراخوان و خواست‌های به حق معلمان پشتیبانی کرده‌است.
فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع در روزهای شنبه ، ۳۰ بهمن و سه‌شنبه، ۳ اسفند
فرهنگیان ارجمند شورای هماهنگی به خاطر پیامهای پی در پی و درخواست ادامه ی تجمعات دو روز تجمع را جایگزین کرده است، این در حالی است که، روند تجمعات در اسفند ماه و سال آینده به شیوه های جدی تری و گوناگون پیگیری خواهد نمود. وعده‌های پوشالی در عزم و اراده ما خللی ایجاد نخواهد کرد و تا مطالبات بازنشستگان و شاغلان محقق نگردد. ضمن توجه به سایر اشکال پیگیری مطالبات، ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم.
جمعی از فدائیان خلق ایران - داخل کشور: خجسته باد پنجاه و یکمین سالگرد حماسۀ سیاهکل
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
جنبش فدایی فرهنگی را وارد گفتمان سیاسی، مدنی و اخلاقی کشورمان نمود که در دورۀ پیش از خود کم نظیر بود. صداقت، استقلال‌رای، پویایی کمونیستی، درک ضرورتهای زمان و از خود گذشتگی در راه خلق به شاخصه‌های فرهنگی و سیاسی شخصیت فدایی فرا روئید. جنبش فدایی درکی واقع‌بینانه از ضرورتهای زمان خود داشت و ماندن به هر قیمتی را چنان مقهور «رد تئوری بقاء» نمود که پس از پنجاه سال دوستان جنبش فدایی به احترامش از جای برمی‌خیزند و دشمنانش وقیحانه به جعل و نکوهش آن ایده‌های انسانی و صاحبان تکرار ناشدنیش مشغول‌اند.