زنان

به پاس عهد و پیمان در قلب‌هایمان، به پاس دست‌های گرم در دست هم گذاشته‌مان، به پاس فریاد برخاسته از سینه‌هایمان، به بغض شکسته در گلوهایمان تنهایشان نگذاریم و برای نجات جان به‌‌پاخاستگان در بند و توقف چرخه ‌ی قتل حکومتی به پا خیزیم. برای پاره کردن ریسمان دور گلوی جوانانمان و برای در هم شکستن چوبه‌های برافراشته‌ی مرگ به پا خیزیم.
علی پورنقوی
یافته های تحقیق الگوئی را به دست می دهند که نشان می دهد مشارکت زنان در جنبشهای انقلابی نه تنها منجر به نتایج انقلابی می شود، بلکه همچنین موجبی برای گسترش محض دموکراتیزاسیون در سراسر جهان در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ زیرا در دورۀ پس از جنگ، طریق مقدم برای گسترش دموکراسی همانا از طریق بسیج قدرت مردم بوده است. از سوی دیگر، وقتی جنبشهای دربرگیرندۀ حضور وسیع زنان شکست می خورند، پسرفت اقتدارگرایانه و پدرسالارانۀ حادی رخ می دهد.
پروین ملک
زمانی که سنگ قبر نیکا شاکرمی را دیدم و به آن نگاه کردم، دلم به درد آمد. پدر عزیز نیکا، عباس عزیز، نیکا فرزند دونفر بود. نیکا تنها فرزند عباس شاکرمی نبود. او فرزند مادری هم بود. اگر ما حضور زنان را در زندگی نبینیم و در صدد حذف آنها باشیم، این جنبش به نتیجه مطلوب خود نخواهید رسید.
نسترن بزازی
جنبش زنان ایران هماهنگ با جنبش زنانه جهانی علیه تبعیض و بی عدالتی است. در دهه های اخیر، در پی مبارزات و تلاش های مداوم، زنان از موقعیت تحصیل علم و دانش و  وارد شدن به بازار کارو بالاخص کار تخصصی برخوردار شده اند و مهمتر از همه  توانسته اند به سیستم قدرت وارد شوند.
مزدک. آ
نده به عنوان یک مرد خواهان استیفای تمام حقوق برابر و لازم برای مردان هم هستم اما این حقوق برابر با شعار مرد میهن آبادی به دست نمی آید بلکه اصل خواسته و مطالبه رفع تبعیض، مورد تخریب قرار میگیرد. وقتی از "مرد، میهن آبادی" را طرح کردند در واقع هدف خاصی را دنبال میکردند. نیروهای واپسگرا و خواهان ابقای تبعیض علیه زنان، با این شعار در واقع میخواهند ساختار و نظام و مناسبات مردسالارانه را تبلیغ کنند. برای آنها صورت و ظاهر حکومت مهم نیست بلکه میخواهند نظامی را بر ما حاکم کنند که ساختارش تحمیل کننده ی سرکوب و تبعیض باشد.
کمپین توقف قتل های ناموسی "، کشتن معترضین و بویژه کودکان را قویا" محکوم می کند وهرنوع سوء استفاده از بکارگیری کودکان را در نیروهای انتظامی محکوم نموده و آنرا نقض فاحش حقوق کودک و حقوق بشر بین المللی می داند. ما از مقامات و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و امنیتی آن می خواهیم که فوراً به این اعمال غیر انسانی پایان دهند
گیتی پورفاضل
زنان و دختران ایران زمين که هراس به دل حکومت آخوندی انداخته اید موهایتان را نبرید آن را به شیوه ای هرچه زیبا تر بیارایید و بدون سربند در کوی و برزن پیداشوید زیبایی زن بدون روسری جانگیر آخوند است آتش به جان حجاب اندازید تا زبانه هایش به عبای بلند سیاه آخوند جماعت افتد گیسوان افشانتان بر زیبا یی تان می افزاید آن را بیارایید وهرچه زیباتر جلوه گر شوید .
عبدالستار دوشوکی
به باور نگارنده این بیانیه از آن حیث حائز اهمیت است که زیرا در منشور این سازمان آمده است: "در فرهنگ مردسالار جامعه‌ بلوچستان، بخش مرتجع جامعه از قوانین تبعیض‌گرایانه‌ و مردسالارانه حکومت جمهوری اسلامی ایران برای به حاشیه راندن زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به نفع خود بهره می برند. متأسفانه ستم‌های رنگارنگ در جامعه‌ مردسالار بلوچستان، آنچنان لایه‌هایی از تبعیض علیه زنان را شکل داده است که نابرابری جنسیتی برای بسیاری از آنان امری طبیعی و موجّه بنظر می آید .
کانون نویسندگان ایران
چرخه‌ی سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زندگی و سرنوشت زنان را در چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌مند پشت ترکیب‌هایی همچون «به طور ناگهانی» و «عارضه‌ی قلبی» پنهان نمی‌ماند.کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کند و خواهان توقف سرکوب نظام‌مند زنان است.
جنایت هولناک تازە گشت ارشاد در کشتن مهسا امینی دختر ٢٢ سالە مردم را درغم و اندوە سنگینی فرو بردە مردم از این جنایت عوامل آتش بە اختیار رهبر جنایتکار حکومت کە با فرمان خود گشتهایی گشتاپویی را بە جان زنان و جوانان آزادە میهن بلازدە انداختە خشمگین و غمگین هستند. ما هم مانند همە ی مردم داغدار و عزدار مهسا هستیم. تسلیت بە مادر، پدر و خانوادە عزیز جان باختە و همە زنان و مردانی کە در سوگ مهسا بە سر می برند.
سفر رئیسی جنایتکار بە نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل از هم اکنون با اعتراض و انزجارهای گستردەای از طرف نهادها، احزاب و گروە های مختلفی روبە رو شدە و معترضین بە حضور رئیسی در نظر دارند در هنگام حضور رئیس جمهور قاتل هزاران نفر از فرزندان ایران تظاهراتی علیە حضور او بر پا دارند. گروهی از زنان آزادە مرکب از ٢٦ تشکل کە در میانشان افرادی هستند کە نزدیکان شان در قتل عام سال ٦٧ بە قتل رسیدەاند یکی از گروە های معترض بە حضور رئیسی هستند.
شراره مهبودی
کلیشه های جنسیتی در کتاب های درسی
سخنران : شراره مهبودی
سه شنبه ۱۳ ماه سپتامبر - برابر با ۲۲ شهریورماه
ساعت ۱۸:۳۰به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
ساعت ۹:۳۰: به وقت غرب امریکا
س. شکیبا
گشت ارشاد، در اواسط خیابان ، و نهایتا ، یک ون و ۲ نیروی انتظامی زن و ۲ نیروی انتظامی مرد، در مقابل مسجد ، در اواخر خیابان و محل کم رفت و آمد خیابان مستقر بودند! طول مسیر خیابان گوهر دشت، که یکی از شلوغ ترین و پر رفت آمد ترین خیابان "استان البرز" است، دسته های دختران بدون حجاب، در مقابل چشمان گشت ارشادی ها در رفت و آمد بودند و از اینکه به چشم "گشتی ها" نامرعی شده بودند، خوشحال و راضی!
گیتی پورفاضل
هر مردی جدای از همسرش مادر و خواهر و دختر دارد ؛ جفا به هریک از آنان روح و جان مرد متعهد را خواهد آزرد از اینروی ما به مردان ایرانی که خود را جدای از زنان نمی‌دانند و در این راه یاوران هستند درود می فرستیم واز دیگر مردانی که ...
ابوالفضل محققی
فردا صرفا روز مبارزه زنان با حجاب اجباری نیست! روز اعتراض به حجاب کشیده شده نا مرئی بر سر وچشمان ما مردان نیز هست .
حمایت کنیم از مبارزه جانانه مادران ،خواهران ،همسران و دخترانمان .در روز بیست یکم تیر ماه ! حتی اگر تنها یک زن در میدان حاضر شود.
مهرداد بهارآرا
وظیفه ما همسران، برادران، و فرزندان این زنان شجاع این است که آنان را در این مبارزه نابرابر تنها نگذاریم و شانه به شانه آنها به یاری‌شان بشتابیم.
زمان سکوت و بی تفاوتی دیگر گذشته است. نباید کاری کنیم که فردا در مقابل مردم و وجدان خود شرمسار شویم
پروین ملک
در زمان جنگ، زنان بیشترین لطمات را از جنگی که در به وجود آوردنش نقشی نداشتند می بینند. این زنان در دوران جنگ همسرشان ، فرزندشان، برادرشان و پدرشان را از دست میدهند، خانه ها شان خراب میشود و تهیه آذوقه دشوار وغیر ممکن میگردد. زنان در دوران جنگ و بعد از جنگ مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرند اما نامی از این زنان در تاریخ دیده نمیشود و تندیسی برایشان ساخته نمیشود و نقشی از آنها در حافظه تاریخ باقی نمی ماند.
پروین ملک
این چه نگاه و فرهنگی است که زن را بعنوان  یک کالای جنسی می بینند که میتواند هر زمان که اراده کند از آن کامیاب شود. آزار جنسی و خشونت علیه زنان یک عمل رفتاری است و برای قربانی آسان تر است که مست بودن متجاوز را عامل تعرض بداند.
فعالیت زنان و اقلیت های جنسیتی به عنوان موتور پیشرفت واقعی دموکراتیک، رهبران اقتدارگرا را تهدید می کند. اگرچه بسیاری از خودکامگان و مستبدان بدون شک به مسائل جنسیتی و زن ستیزانه ای که می گویند معتقدند، کمپین های آنها قدرت زنان و حقوق بشر و جنبش های بالقوه دموکراتیک مردمی  را تضعیف میکند. دولت های دموکراتیک و نهادهای بین المللی نیز باید دفاع از توانمندی زنان و حقوق بشر را در مرکز مبارزه خود علیه استبداد در سراسر جهان قرار دهند. تهدیدها و حملات خشونت آمیز و زن ستیزانه علیه زنان - چه در خانه و چه در ملاء عام - باید به عنوان تجاوز به زنان و دموکراسی محکوم شود و عاملان چنین حملاتی باید پاسخگو باشند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ٨ مارس روز جهانی زن را، بە همە‌ی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شادباش می‌گوید، مبارزات بی امان زنان برای برابری کامل با مردان در تمام عرصە‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارج می‌نهد و از آن قاطعانە حمایت می‌کند. حزب ما بر این باور است که حقوق زنان، حقوق نیمی از جامعە و حقوق بشر است و بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نيست.
مریم مرادی
 مهریه – امنیت یا تحقیر                   
مریم مرادی : در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه ۳اسفند ماه برابر با ۲۲ فوریه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۳:۰۰ به وقت شرق امریکا
پروین ملک
انتخاب پوشش یکی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در غرب ، خانواده های مسلمان، حتی کودکان ۵-۶ ساله را مجبور به پوشیدن حجاب میکنند و روشن است که حجاب برای کودکان در زمان بازی یا گرمای تابستان تا چه اندازه عذاب آور است. شاگردان در دوران دبستان و یا دبیرستان از ورزش های آبی محروم می مانند و ورزش هائی چون بسکتبال و والیبال را با روسری باید انجام دهند وهمواره باید نگران پوشش روی سر باشند، و این موارد چیزی جزخشونت علیه کودکان نیست.
ناهید حسینی
از شما دعوت می‌کنیم به برنامه اینستاگرام این سه‌شنبه ما بپیوندید و دوستان خودتان را دعوت کنید.
موضوع: برابری جنسیتی به چه معناست؟
ناهید حسینی در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان
سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۲
ساعت:
۲۱:۰۰ به وقت ایران
۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
الهه امانی
دلایل حضور کمرنگ زنان در سازمان ها و احزاب سیاسی                    
الهه امانی ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
پنجشنبه ۲۸دی ماه برابر با ۱۸ ژانویه  ۱۴۰۰
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
پروین ملک
زنان همیشه درمورد مسائل اجتماعی و سیاسی فعالانه شرکت میکردند حتی در یک دوره ای که زنان و مردان در کنار هم مبارزه سیاسی میکردند کمتر به مسائل زنان پرداخته می شد . از تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفندسال ۱۳۵۷ ، سازمان های سیاسی دفاع نکردند و زمانی که پوششش حجاب در اداره ها اجباری شد ، گروها و سازمان های سیاسی م یگفتند که مسائل مهم تری مثل بند "ج" پیش رو داریم و مسئله حجاب از اهمیت چندانی برخوردار نیست. با اجرای قوانین اسلامی حقوقی را که زنان در اثر مبارزات گذشته بدست آورده بودند به تدریج از دست دادند و احزاب و سازمان های سیاسی در مقابل آن سکوت کردند.
پروین ملک
آن تفکری که خود را مایملک زن و ناموس خود می‌پندارد، به زن به عنوان کالا نگاه می‌کند؛ کالایی که باید مورد مراقبت قرار گیرد، یعنی که غیرت داشته باشد. در همین فرهنگ است که دشنام‌های جنسیتی یا به اصطلاح عامیانه "اموسی" به همسر و خواهر و مادر و سایر اعضای مؤنث خانواده مردان، کاربرد پیدا می‌کند. در همین فرهنگ‌ است که حساسیت مردان درباره بدن و رفتار و حتی احساسات زن، همه به مرد و غیرت او مربوط است؛ اما در عین حال فراموش نمی کند که به مرد اجازه قانونی چهار ازدواج همزمان را بدهد!
پروین ملک
تفکری که زنان را ابزار زاد و ولد می‌داند و هراس از آن دارد که از ناحیه زنان "ضربه" می‌خورد، در این تفکر مرد رئیس است و زن مطیع مرد؛ و اگر زمانی زن پایش را از گلیم خود فراتر بگذارد، ارکان شریعت به لرزه خواهند افتاد.
نیکی سادات
زنان افغانان با ستم و سرکوب در داخل کشورشان بسیار پیش از اشغال امریکا مبارزه می‌کردند. درسال ۱۹۷۷، میناکشوار- فمنیست، فعال، انقلابی- راواAWA ، انجمن انقلابی زنان افغانستان را تاسیس کرد. راوا به عنوان اولین دفاع سازمان یافته از حقوق زنان کشور، شیرخوارگاه‌ها، مدارس، دوره‌های پرستاری، و مراکز صنایع دستی برای زنان افغان و پناهندگان زن تاسیس کرد.اگرچه در دهه ۱۹۹۰ ، ابتکارات راوا از سوی حکومت طالبان ممنوع شد، اما آن‌ها به مقاومت ادامه دادند و راه را برای نمایندگی اجتماعی و سیاسی زنان آماده کردند. کشوار و راوا نیازشدید به " رهایی از داخل" را درافغانستان نشان دادند.
مهرداد درویش پور
در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان روز یکشنبه 28 نوامبر به دعوت ایران آکادمیا و انجمن آزادی اندیشه صورت گرفت، نخست سخنران به ارائه تصویری آماری از خشونت و اشکال گوناگون آن پرداخت. سپس سه تئوری نظام جنسیتی نابرابر قدرت (مردسالاری)، نظریه میان کنشی و نظریه اینترسکشونالیتی در توضیح چرایی خشونت علیه زنان و دینامیسم آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان به راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله تقویت منابع قدرت زنان و کودکان در مبارزه با خشونت و تغییر الگوهای مردانه و اشاره شد.
پروین ملک
خشونت علیه زنان سابقه ی طولانی دارد. متأسفانه غیر از خشونت‌های خانگی که ما با آن تا حدودی آشنا هستیم خشونت‌های دولتی علیه زنان بیداد می‌کند. خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که هر روز بارها و بارها رخ می‌دهد. رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده‌های «خشونت علیه زنان» همواره همراه با سانسور و اعمال فشار بوده است. در تاریخ نه چندان دور کشورمان تا همین اکنون نیز، نمونه های بسیاری وجود دارند؛ از خشونت گندم علیه دختران قوچان که در دوران قاجار به وقوع پیوست
مریم سلطانی
نهاد صدای مردمان ایران  با همکاری کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ و اتحادیه مستقل فعالان حقوق بشر ایران، همایش آنلاین آسیب شناسی رنج های زنان در ایران (دین، فرهنگ، قانون و اجتماع)، در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پنج شنبه ۴ آذر ماه برابر با۲۵ نوامبر، با حضور جمعی از فعالان برجسته سیاسی و مدنی و حقوق زنان برگزار می گردد. این همایش همزمان از شبکه های اجتماعی، کلاب هاوس، اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب به صورت زنده پخش خواهد گردید.
رزا روزبهان
با وجود بسیاری از قوانین ضد زن تعجب آور نیست که جنبش های فمینیستی زیادی در ایران وجود دارد. در واقع مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه خود تنها جنبشی در ایران است که یک روز پس از انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ آغاز شد و تا امروز قوی و با ریشه دواندن در تک تک خانواده های ایرانی ادامه یافته است.
ابوالفضل محققی
جامعه خشن، مرد سالار، متعصب، بی تفاوت شده، گرفتار درسختی معیشت برای نهادن یک تکه نان بر سر سفره ای که هر روز کوچکتر می شود. جامعه گرفتاردر هزار درد روحی وروانی ناشی از فضای موجود اجتماعی که مانند لابیرنتی او را در دهلیز های بی انتها و سرگیجه آورحکومت ساخته سرگردان نموده و مانند اسب عصاری دور خود می چرخد. جامعه تاریخنا عادت کرده بخشونت که برای دیدن زجر کشیدن ودست پا زدن یک اعدامی از صبح الطلوع صف می کشد و به آسودگی براین تراژدی که در اصل تراژدی بر دار رفتن خود اوست با لدت می نگرد قادر به دیدن این فجایع واعتراض اجتماعی نیست!
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!