گفتگو

یداله بلدی

جنبش های صنفی و برخوردهای امنیتی با معترضان در ایران
یدی بلدی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲ تیر ماه برابر با ۲۳ ماه جون ۲۰۲۲
ساعت…
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
احمد پورمندی
اوجگیری جنبش های اجتماعی و شعار های مردم
احمد پورمندی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه برابر با ۱۶ ماه جون ۲۰۲۲
فقر زنان در ایران کنونی
اعظم بهرامی و شراره رضائی
شنبه ۱۸ ماه جون - برابر با ۲۸ خردادماه
ساعت ۱۸:۳۰به وقت ایران و ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
یداله بلدی
جنبش های صنفی و برخوردهای امنیتی با معترضان در ایران
یدی بلدی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲ تیر ماه برابر با ۲۳ ماه جون ۲۰۲۲
جمهوری‌خواهان با انتشار اعلامیه با مسئله "رهبرتراشی و آلترناتیو سازی" رضا پهلوی مخالفت کردند. این اعلامیه بازتاب گسترده‌ای داشت که از جانب نیروهای سلطنت‌طلب با تخریب…
نظم نوین جهانی ما را به کدام سو میبرد؟
سخنرانان:هادی زمانی – اقتصاد دان
مهدی فتاپور- فعال و تحليلگر سياسى و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اوجگیری جنبش های اجتماعی و شعار های مردم
احمد پورمندی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه برابر با ۱۶ ماه جون ۲۰۲۲
ساعت…
رضا فانی یزدی
دعوت به جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه ۲۲ خرداد
موضوع: چالشها و بحران مدیریت اعتراضات اجتماعی
میهمان: رفیق رضا فانی یزدی ، پژوهشگر و فعال سیاسی

نظم نوین جهانی ما را به کدام سو میبرد؟

سخنرانان:هادی زمانی –  اقتصاد دان

مهدی فتاپور- فعال و تحليلگر سياسى و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)  

نظم نوین جهانی ما را به کدام سو میبرد؟
اعظم بهرامی، شراره رضایی
فقر زنان در ایران کنونی
اعظم بهرامی و شراره رضائی
شنبه ۱۸ ماه جون - برابر با ۲۸ خردادماه
ساعت ۱۸:۳۰به وقت ایران و ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای…
مهدی فتاپور
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی
یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: " نگاهی به شریط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران "…
مهدیه گلرو - حجت نارنجی
نگاهی به خیزش های اعتراضی و مطالباتی مردم مهدیه گلرو و حجت نارنجی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه برابر با ۲ ماه جون ۲۰۲۲
مهدیه گلرو - حجت نارنجی
نگاهی به خیزش های اعتراضی و مطالباتی مردم
مهدیه گلرو و حجت نارنجی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه برابر با ۲ ماه جون ۲۰۲۲
ساعت ۲۱…
میترا بابک
بررسی قتل های "ناموسی" از نظر روانشناسی
دکتر میترا بابک در اینستاگرام کمپین توقف قتل های ناموسی
سه شنبه ۳۱ ماه می - برابر با ۱۰ خردادماه…
فرانک چالاک
نقش زنان نان آور در شرایط امروز ایران          
فرانک چالاک   در اتاق  تلگرام  
پنجشنبه   ۵ خرداد ماه برابر با ۲۶ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت…
فرانک چالاک
نقش زنان نان آور در شرایط امروز ایران          
فرانک چالاک   در اتاق  تلگرام  
پنجشنبه   ۵ خرداد ماه برابر با ۲۶ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت…
صادق کار

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱برابر با ۲‍۱ مه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران …

بهروز خلیق

 

خیزش تهیدستان علیه جمهوری اسلامی         
بهروز خلیق   در اتاق  اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۹ اردیبهشت ماه برابر با ۱۹ ماه مه  ۲۰۲۲

سیامک طاهری

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی 
یکشنبه  ۳۰  اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: " معضل یارانه ها"
میهمان جلسه:
سیامک طاهری ، روزنامه…

بهروز خلیق

خیزش تهیدستان علیه جمهوری اسلامی         
بهروز خلیق   در اتاق  اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۹ اردیبهشت ماه برابر با ۱۹ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  …

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/ofbQ14c7/Pr9pBl7O?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-193438
مسعود فتحی، علی فکری، صادق کار

با تمام توان از اعتراضات مردم  پشتیبانی کنیم!

گفتگو در کلاب هاوس اتحاد چپ با حضور

مسعود فتحی، علی فکری، صادق کار

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۷ مه ۲۰۲۲…

سعید مدنی

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی 
یکشنبه  ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: " فقر و ناامنی غذایی در ایران 
میهمان جلسه:حسین اکبری،…

مهناز قزلو

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی           
مهناز قزلو  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه  ۲۰۲۲

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/WIvWfuCX/mW114446?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-189229

روز جهانی مبارزه علیه ستیز با اعضای LGBTQIA جامعه

کلاب هاوس اتحاد چپ برگزار میکند

ساقی قهرمان حامی آزادی هویت های جنسیتی و گرایش های جنسی،منتقد هنجار دودویی…

هموفوبیا و قتل های ناموسی
کمپین توقف قتل های ناموسی

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ مه ۲۰۲۲

 ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با…

حسین رئیسی

 

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر           
حسین رئیسی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه  ۲۰۲۲

مهناز قزلو

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی           
مهناز قزلو  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:…

حسین رئیسی

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر           
حسین رئیسی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰…

حسین اکبری

دعوت شما به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی به مناسبت اول ماه می
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: "اول ماه می" ضرورت همبستگی طبقه کارگر با ترویج…

گفت و گو با دو تن از رفقای حزب در دانمارک در روز اول ماه مه

میزگرد
پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور ، صادق کار

 تاملی بر تغییرو تحول جنبش های اجتماعی                
پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور و صادق کار  : ، در اتاق  زوم
شنبه ۳۰آوریل 
ساعت ۱۸:۳۰به وقت ایران و ساعت…

دوستان ،علاقه مندان به روز جهانی کارگر،همراهان عزیز  اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به شکل مجازی جشن می‌گیریم. از شما دعوت می‌کنیم تا با ما…

بمناسبت اول ماه مه
رئوف کعبی، علی فکری، یداله بلدی، صادق کار

مکثی بر اعتراضات کارگری و جنبش های اجتماعی در سالی که گذشت 

بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر

اتاق اتحاد چپ در کلاب هاوس 

رئوف کعبی -فعال سیاسی…