Skip to main content

سیاست

نادر عصاره
با این تصمیم رئیس جمهور فرانسه، بحرانی سیاسی آغاز شد. برنده انتخابات مجلس ملی، برنده انتخابات پارلمان اروپا به نظر می رسید. خطر بقدرت رسیدن حزب اجتماع ملی (Rassemblement Nationale) برهبری خانم مارین لوپن بشدت احساس شد. این حزب، حزب اصلی راست افراطی فرانسه است، تسلط بر قدرت کشور فرانسه توسط این حزب، با پیامدهای داخلی و خارجی ضد عدالت و ضد آزادی و ضد دموکراسی، تکان دهنده بود و تکان دهنده هست. فرانسه در بحرانی فرو افتاد که آینده را تیره و تار کرده است. موقعیت خطیری فرا رسیده است.
حکمت بنیادین «روزنه‌گشایی»، با هر تفسیر و تعبیری هم که همراه باشد، در نهایت پر کردن شکاف میان نظام و جامعه است. کارزاری که اینان چه آگاهانه – غالباً هم آگاهانه – و چه ناآگاهانه قصد راه‌اندازی‌اش دارند و شروع هم کرده‌اند، چیزی جز تلاش برای به عقب کشاندن جامعه و ترمز زدن بر آن نیست. تشبثی ناکام به مصداق «عِرض خود می بری و زحمت ما می‌افزایی» در قبال روندی که قانونمند پیش می‌رود!
فرید اشکان
انتخاب کلودیا شین بام در کشوری که یکی از مشخصه فرهنگی آن مردسالاری و خشونت علیه زنان است، نشانه رشد فرهنگی کشور مکزیک و نقش رهبران سیاسی در ترسیم چشم انداز در جهت مساوات طلبی و برابری جنسیتی میباشد. انتخاب خانم شین بام در مکزیک نشان دهنده ان است، زمانی که مردم درد کشیده و محروم و بشدت مذهبی با اعتقادات سنتی زمانی که چشم انداز رهایی از بستر وضعیت موجود را تجربه میکنند به درستی در راستای منافع ملی خود قدم برداشته و با انتخاب بهینه خود تضمین کننده آینده خود و کشورشان خواهند بود.
بهزاد کریمی
«رفتارگرا» نمی خواهد بپذیرد که ولایت است که ولی فقیه می‌سازد و نه برعکس. تفاوت نیروی خواهان پایان دادن به هستی جمهوری اسلامی با او و همکیش‌هایش نیز درست در همین است. ما خود را فقط طرف حساب شخص خامنه‌ای نمی‌دانیم تا خواهان تعویض او یا تغییر رفتار و اصلاح وی شویم، بلکه پیگیرانه بر پایان دادن به جمهوری اسلامی و برچیدن بساط نظام دینی هستیم‌ و برای جایگزینی آن با بدیل سکولار دمکراسی مبارزه می‌کنیم. ما نیروی گذار از این نظام، خلاف سینه چاکان ِاحتمال «تغییر رفتار رهبری»، به یک عطسه تب نمی‌کنیم و فریب ترفندهای نظام نمی‌خوریم!
یداله بلدی
در شرایط کنونی هیچگونه چشم اندازی در جهت توقف وتضعیف اسلام بنیادگرای سنی وشیعه وجودندارد وقدرتهای بزرگ ومنطقه ای مانند مهره ای شطرنج.با آن بازی میکنند ومردم همچنان قربانی میشوند. جمهوری اسلامی که خود به رشد سلفی های سنی یاری میرساند اکنون برای حفظ منافع خود درمنطقه آنانرا به قربانگاه میفرستد اکنون نیز بیش از ده نفر از سلفی های سنی مذهب در زندانها در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

سیامک فرید
جمهوری اسلامی همچنین تلاش خواهد کرد با برگزاری مراسم عزاداری و تهییج هواداران ابتکار را بدست گیرد تا اعتراضات احتمالی مجال شکلگیری نداشته باشد و فضا را در دست گیرد.
با همه این احوال اعتراضات می تواند گسترده تر شود و این مرگ نقطه عطف دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی باشد. باید منتظر ماند و به قول معروف، خبری در راه است
بهزاد کریمی
طی تاریخ، پایه‌های ستمگری را چالش و شورش ستمدیدگان ‌ساییده‌اند. زمان‌های فروریزی قطعی کاخ‌ها اما آنگاه فرا‌رسیده‌ که ارزش‌های حاکم به سنگ ‌خورده‌اند بی آنکه حکومت یارای دل کندن از آنها را بدارد. جمهوری اسلامی متجاوز به حقوق جامعه نیز مصداقی از اینست؛ محکوم به شکست بر پیشانی دارد. این قطعیت را می‌‌باید بی لکنت زبان پیش‌بینی کرد و فراتر حتی، نشانه‌ی برچیده شدن‌‌ بساط نظام دانست. رفع تعرضِ نظام و دفع آن از قدرت طبعاً هزینه ‌دارد، نهایت‌اش اما، رفتن حجاب است و نظام.
بهزاد کریمی
زنده نگهداشت سرنوشت بسیار تلخ آمیخته به نفی بلد و دربدری، زورگویی و شکنجه، تجاوز و کشتار آن زمان یک ملت و عمدتاً در حق کودکان، زنان و سالخوردگان فقرزده‌ی آن، می‌باید عبرت برای فردای بشریت باشد. خون گریستن به ستمِ رفته بر ارامنه‌ی غلتان در خون دیروز، وظیفه و حق امروزین است. مبارزه برای برابر حقوقی ملی در خدمت همبستگی بشری معنی دارد و نه رفتن در جلد حقانیت این یا آن ناسیونالیسم و ماندن بر پای کوبش طبل فلان ملی‌گرایی. تبعیض ناسیونالیستی زدودنی است، ناسیونالیسم ولی، ناستودنی. در سالروز ۲۴ آوریل، تاکید را می‌باید بر آن افق‌گشایی‌ نهاد که انسان را دوست انسان می‌خواهد و نه گرگ همدیگر.
سیامک فرید
مبارزان قدیمی چه آیت الله های پیر و حجره نشین و چه کراوات زدههای ملی و چپ سنتی اشکال مبارزه را با آن طریقی که خود می دانستند محدود میکردند و شاید امروز تکانی خورده باشند ولی بعید می دانم که به این درک رسیده باشند که زنان توانایی رهبری جامعه برخواسته از خواب سنت را دارند، کما اینکه حاکمیت به خوبی می داند که مبارزه زنان برای حجاب تنها نوک کوه یخی است که در آب پنهان است.
محمد اعظمی
اکنون اوضاع سیاسی و چشم انداز این تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بسیار پیچیده‌تر شده‌است. از طرفی جمهوری اسلامی در مخمصه‌ی بدی گرفتار شده‌است. پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی امکان جنگ غیر رسمی و اعلام نشده‌ی کنونی را رسمی خواهد نمود. در این تردیدی نیست که رژیم در شرائط کنونی قادر نیست وارد جنگ شود و آنرا تداوم دهد. علت آن قبل از هر چیز به رویگردانی مردم از حکومت باز می گردد.
بهزاد کریمی
از این‌رو است که چه مرتبط با مشکل فوق در بخشی از جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات، و چه فراتر برای غلبه بر اتحادگریزی‌ها در بیشترینه‌ی اپوزیسیون، نیاز به کار گفتمانی پیگیر و گسترده در زمینه‌ی غلبه بر انواع روحیات گریز از همکاری‌ها در اپوزیسیون است. به این اعتبار، نه فقط موازی با تلاش‌های نوع ساختاری در عرصه‌ی همکاری‌ها و اتحادها، بلکه حتی مقدم بر آن، لازم است با راه انداختن کارزار پرسشگری در اپوزیسیون، هر جریان سکولار دمکرات را در برابر این پرسش قرار داد که در باره‌ی همکاری‌ها، ائتلاف‌ها و اتحادها چه می‌گوید و چه توضیحی برای عمل‌کرد یا نا عمل‌کرد خود در این زمینه دارد؟
صادق کار
برای نمونە میشود بە تحریم بانکهایی کە تن بە دستبرد راهزنانە رژیم بە حسابهای شخصی مردم می دهند کە این روزها بە صورت "تشتک" در سطح وسیع پخش و مورد استقبال مردم قرار گرفتە است اشارە داشت. یا بە برگزاری مراسم های گستردە نوروزی در شهرهای کردستان نظر داشت کە هرگز سابقە نداشتە کە با چنین گستردگی و شکوهی برگزار شود و در عمل بە کنشی گستردە علیە استبداد و قوانین ارتجاعی رژیم و دفاع از انقلاب زن، زندگی، آزادی در کردستان تبدیل شود.
بهزاد کریمی
اما جماعت در جنگ بر سر قدرت نمی‌خواهند این واقعیت بدیهی را بپذیرند که ولی فقیه ظاهراً مقتدر موجود، هم اکنون خود موضوع هجو هر روزه‌ی اکثریت قاطع مردم است، چه بماند این یا آن کوتوله‌ی دیگری که به عبث بخواهد پای در این مقام سفت کند. این جماعت ذهنیت اجداد هزار سال پیش خود را برای منافع امروزی بکار می‌گیرند! حفظ قدرت و جنگ بر سر آن دور از چشم مردم و علیه مردم، خود نشانه‌ی تکرار اضمحلال‌ همانند نیاکان است‌ با اندکی دیر یا زود.

مجید سیادت
باید منتظر دوران نسبتا طولانی تلاطم در خاورمیانه باشیم. باید بیش از گذشته برای نزدیکی هر چه بیشتر نیروهای صلح دوست و مترقی خاورمیانه بکوشیم. باید در حد امکان از نزدیکی با نیروهای صلح دوست و مترقی اسرائیل (و فلسطین) پشتیبانی کنیم. کمربندهای خود را برای دورانی از تلاطم و آشوب سفت تر کنیم.
یداله بلدی
در ساعت ۲ بامداد بیستم بهمن ماه یکی از پاکبانان در روی «پل نیایش» در تهران مشغول نظافت بوده، که یکی از مزدوران ولایت فقیه براساس فرمان رهبر« فرزانه»، «آتش به‌اختیار» پاکبان زحمتکش را از روی پل به پائین پرتاب کرد و او را به‌قتل رساند. در علت این جنایت مانند استذلال تمام مزدوران خامنه‌ای چنین توجیه می‌کند که «فکر می‌کردم می‌خواهد پرچم را از روی پل بردارد یا به‌سرقت ببرد».
نادر عصاره
تجربه سرنگونی استبداد فردی شاه نشان داد که بدون برخورداری از بینشی خردمندانه و سنجیده از آزادی برای جایگزینی استبداد، مردم ایران، با خلاص شدن از قفس آن استبداد، توسط استبداد دیگری به دام افتادند. به اتحاد نیزمانند آزادی، بدون برخورداری از بینش لازم، نمی توان دست یافت. بنابراین راه اتحاد و وفاق همگانی، با مبارزه با موانع و منزوی کردن نارسایی ها هموار می شود. 
بهروز خلیق
خشونت پرهيزی جنبش "زن، زندگی، آزادی" به برتری سياسی، اجتماعی و اخلاقی آن انجاميده و بستر مساعدی را برای جلب همبستگی بين المللی فراهم ساخته است. توسل به خشونت موجب فاصله گيری گروه های وسيعی از جنبش خواهد شد. در حالی که مبارزه خشونت پرهيز از توان بالقوه بالائی برای جلب گروه های وسيعی از جامعه برخوردار است. از جمله گروه هائی از جامعه مثل فعالان سياسی و مدنی، هنرمندان، وکلا، پزشکان، نويسندگان، روزنامه نگاران، تشکل های صنفی و مدنی  که به حمايت از جنبش خشونت پرهيز "زن، زندگی، آزادی" برخاستند.
بهزاد کریمی
مسئله هم اصلاً این نیست که نباید به نوع مناسبات کشور با هر قطب و قدرتی حساس نبود، برعکس نیروی چپ در همین ایران کنونی ‌باید که به هر نوع پیامد منفی ناشی از هم‌پیوندی‌های سرمایه‌داری داخلی چه با غرب و چه شرق حساس باشد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر کنترل کننده‌ی چنین عوارضی پای بفشارد. اما امپریالیسم را فقط در غرب خلاصه‌کردن و شرق «ضد امپریالیست» را به پرستش نشستن، داستان دیگری است که کمترین ربطی به چپ‌بودن ندارد و فقط و فقط خبر از وابستگی قطب‌گرایانه می‌دهد!
مجید سیادت
در طی صد روز عملیات نظامی، اسرائیل نتوانسته سازمان سیاسی و نظامی حماس را در هم بشکند. شکستن حماس (نابود کردن حماس) یکی از دو هدف رسمی و اعلام شده ی اسرائیل است. (هدف دوم، آزاد کردن اسرا است. اسرائیل تا کنون موفق شده تنها یک نفر از صد و سی و اندی اسیر را آزاد کند).
بهزاد کریمی
نقد حاضر به بازنمایی نگاه و نوع سیاستی می‌پردازد مختص معدود و محدود محافل و سایت‌ها‌‌ی منتسب به طیف چپ که سخت دل‌بسته و دل‌مشغو‌ل آنند. نقد کاری با کیستی این تیپ فکری ندارد و فقط چیستی طرز نگرش و رفتار عملی‌ آن را برمی‌رسد. تمرکز مصداقی‌ نقد نیز بر نوشته‌‌ای قرار دارد که اخیراً با سرنام "کارپایهٔ سیاسی برای مرحلهٔ ‌کنونی مبارزه" در تارنمایی موسوم به «10 مهر» نشر یافته است. نوشتاری در تبیین این بینش، که چون تا آخر خط ‌می‌راند نمونه‌‌ی عیان این طرز فکر می‌نماید.
بهروز خلیق
خشونت جزو مفروضات سرنگونی است. برخی منکر جنبه خشونت آميز سرنگونی هستند. اما وقتی پرسيده می شود که پس مفهوم سرنگونی چيست؟ سئوال را بی پاسخ می گذارند. جالب است برخی که خواهان جايگزينی سرنگونی به جای گذار هستند، می گويند ما مخالف خشونت هستيم. ولی توضيح نمی دهند چرا بر کاربرد سرنگونی اصرار دارند؟ بنظر می رسد که برای اين دسته يا تنها واژه سرنگونی مطرح است و يا اينکه سرنگونی را برای نشان دادن همراهی با جريان های سرنگون طلب در خيابان های اروپا، کانادا و امريکا می خواهند.
مهدی ابراهیم زاده
کنفرانس داوس در خوشبینانه ترین حالت می‌تواند زمینه ساز دستیابی به راه حل هایی برای موضوعات ۴ گانه بالا باشد، اما باورکردنی نیست، که بتوان برای جنگ اکرائین بدون حضور روسیه و یا برای جنگ غزه بدون شرکت مستقیم طرف های درگیر درآن، به یک راه حل که متضمن صلح پایدار باشد، رسید. از سوی دیگر، امروز در منازعات بین‌المللی و جهانی، ویا مشکلاتی همچون تغییرات اقلیمی و یا بحران اقتصادی و بدهی های کشور های در حال توسعه، نمی‌توان بدون مشارکت همه قطب ها و کشورهای ذی نفوذ، از جمله بریکس، انتظار دستیابی به راه حل های کارساز و عملی داشت.
احمد هاشمی
تشکیل یک دولت فدرال، به عنوان هدف مقدم، برای جنبش براندازانه، به این معنی است که تشکیل دولت موقت با مشروعیت قانونی، یعنی از طریق اتنخابات آزاد منتفی است و در پی آن نیز مهیا نمودن شرایط برای برگزاری مجلس موسسان قانون اساسی نیز، دردستورکار نیست.
با این مقدمات جای تعجب نیست، که او طرفداران گذار به دموکراسی رارفرمیست می خواند، زیرا انقلابیون به مسئله دموکراسی کاری ندارند، بلکه با سقوط رژیم، بلا واسطه یک جمهوری دموکراتیک فدرال جایگزین می کنند. شکی باقی نمی ماند,که این همان دور باطل رفرم یا انقلاب است.
بهروز خلیق
شکل مبارزه و ميدان مبارزه که توسط جنبش زن، ژندگی، آزادی انتخاب شد و شکل مبارزه ای که امروز زنان کشورما پيش می برند و تن به پوشش اجباری نمی دهند، الگوی مناسبی را در مقابل ما گذاشته است. مبارزه مدنی در خيابان ها، دانشگاه ها، محلات، کارخانه ها، ادارات و ......در شکل اعتراضات خيابانی، گردهمائی ها در دانشگاه ها و خيابان ها، اعتصاب ها، اعتصابات سراسری، بست نشينی ها، تحريم ها، سرپيچی از قوانين تبعيض آميز، تعطيلی مغازه ها و ....
اسماعیل صفرزاده
وقتی دختری را در کنار خیابان به قصد کشت میزنند آیا همسر، برادر و حتی دیگر مبارزان که نسبتی با او ندارند باید منفعل عمل کنند و فقط به دادن شعار اکتفا نمایند. میدانیم که بارها در همین جنبش مهسا این اتفاق افتاد و بعضی لباس شخصی ها هم به قتل رسیده اند و هنوز رژیم به این بهانه دارد اعدام میکند.
اگر این دفاع مشروع نیست پس چیست؟
اسماعیل صفرزاده
هیچ عقل سلیمی حکم نمیکند که ما بعنوان یک اپوزیسیون به قویترین منطقه قدرت حکومت که همانا نیروی سرکوبگر آن است نشانه برویم. البته ما همواره میتوانیم این نقطه اقتدار و سرکوبگر را افشا و عقیم نماییم اما نمیتوانیم در همین جبهه با آنها به مبارزه برخیزیم.
صادق کار
در نوشتە های دیگر بهروز طرفداران سرنگونی و انقلاب را متهم بە نداشتن استراتژی می کند و ادعا دارد گویا هدف ما محدود بە براندازی است. نخیر، ما استراتژی داریم. استراتژی چند مرحلەای. گام نخست استراتژی ما برانداختن رژیم مستبد و فاسد و جنایتکار اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دمکراتیک فدرال است. رفع تبعیض و نابرابری و استقرار عدالت اجتماعی بخشهای دیگری از استراتژی حزب ما هستند کە جای آنها در بحث های گذار آقای خلیق خالی است.
بهروز خلیق
مدافعان گذار راه کار خودشان را که تشابهی با راه کار اصلاح طلبان ندارد، ارائه کرده اند. اما تا کنون حامیان سرنگونی از ارائه راه کارشان امتناع کرده اند. بدون ارایه راه کار، امکان بررسی آن وجود ندارد. منطقی آن است که آن ها هم راه کار خودشان را بیان کنند تا خوانندگان هم بر آن آگاهی یابند.

احمد هاشمی
فرآیند گذار به معنی انتقال از یک حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک است. این فرایند شامل سه فاز، فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک (آزاد سازی سیاسی)، گذار دموکراتیک و تثبیت دموکراتیک است.
در رهیافت نظری گذار با اتکا به تجربه های چند دهه اخیرمی توان گفت، که تغییر فرم قدرت سیاسی از یک حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک از طریق سه مدل(سناریو) " استحاله"، " پیمان دموکراتیک" و " انقلاب دموکراتیک " ممکن است.
صادق کار
نە دوستان کسی نە سرش برای خشونت درد می کند و نە برای انقلاب. اتهام نچسبانید و تفرقە نیندازید. اگر رژیم گذار مسالمت آمیز مطلوب نظر شما را می پذیرفت و قدرت را بە منتخبان مردم واگذار می کرد، جنبش و انقلاب ضرورت پیدا نمی کرد. راە کاری کە احمد هاشمی از آن طرفداری می کند، در واقع مشابە همان مدلی است کە بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور حاکم بر اسپانیا بکار گرفتە شد. اما در حال حاضر با شرایط ایران قابل انطباق نیست.
بهروز خلیق
دوگانه اصلاح و انقلاب (در مفهوم انقلاب خشونت آميز يا انقلاب کلاسيک) برگرفته از تجربه جنبش سوسیالیستی در کشورهای اروپای غربی است. دو جریان عمده در تاریخ این جنبش، یعنی جنبش کمونیستی و جنبش سوسیال دموکراسی همواره بر سر اصلاح و انقلاب در نزاع بودند. جنبش کمونیستی از انقلاب سوسیالیستی دفاع می کرد و جنبش سوسیال دموکراسی (سوسیال دموکرات ها) از اصلاحات در نظام سرمایه داری. کمونیست ها راه دستیابی به برابری را در انقلاب، ...
احمد هاشمی
از مطالعه تیپولوژی مذ کور می توان دریافت که تنها سه نوع تغییرقدرت در چارچوب دوران گذار تعریف میشوند، که عبارتند از : " استحا له" ، " جا بجا ئی قدرت" ، " برکناری".

اعلامیه‌ صادره توسط گروه ملی و قومی حزب چپ ایران پیرامون سال‌روز نهضت ملی دمکراتیک ۲۱ آذر، بلکه به دنبال حقانیت تراشی برای دیدگاه دیرینه‌ی ۲۱ آذر ستیز و نفی کلیت و اصالت‌های این نهضت است. بر این نوشته‌ نامی جز تحریف و نسبت‌دادن‌های ناروا به اعلامیه و از این طریق به حزب ما نتوان گذاشت.
بهروز خلیق
استراتژی سياسی مبتنی بر گذارو سرنگونی در مولفه هائی اشتراک و در جهاتی افتراق دارند:
۱. در هدف بين گذار و سرنگونی اشتراک نظر وجود دارد. هر دو خواهان جدائی دین و دولت، دگرگونی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، رفع تبعیض و استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار هستند.
یداله بلدی
هدف رژیم از آغاز این بود که باورهای مذهبی وایدئولوژیک خود را به‌تدریج به جامعه تحمیل کند و چون دانش‌آموزان بیش از هر قشر دیگری تاثیر پذیر تر بوده وجمعیت ملیونی را شامل می‌شدند برنامه‌ریزی بیشتری برای جلب وجذب این قشر عظیم ملیونی به‌کار برد که نمود آن‌را می‌توان در گنجاندن خرافات مدهبی وتحریف تاریخ در تدوین کتاب‌های درسی واغراق در نقش ملایان به‌ویژه خمینی در انقلاب وسرود‌خوانی در آعاز روز تحصیلی در مدارس برای رهبر وتحمیل حجاب به دختران ومعلمان واخراج هزاران معلم می‌توان مشاهده کرد