رفتن به محتوای اصلی

تقی روزبه

تصویر بالای صفحه
پیروزی پزشکیان و تبدیل آن به‌تاکتیک دو سر باخت برای رژیم!
سودای فتح «قله»،‌ خشم خدایان و رنج مضاعف سیزیف! جنبش تحریم و تاکتیک دوسر باخت برای رژیم!
نگاهی به پاره‌ای از تحولات جنبش کارگری و معلمان و جامعه به مناسبت روزجهانی کارگر
دوراهی «پاسخ کوبنده و پشیمان ساز» یا دم بر نیاوردن و پذیرش خفت و خواری!
سال نو و یک‌جمع بندی کوتاه از مهم‌ترین تحولات تاکنونی جامعه و رژیم اسلامی
درنگی بر‌ابعاد تحریم گسترده انتخابات رژیم و پی‌آمدهای آن
آخرین «انتخابات»؟ آغاز دوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟
هابرماس، جنگ‌غزه و رویکرد تناقض‌آمیز*
قتل تکان دهنده داریوش مهرجوئی و وحیده محمدی فر و مظنون اصلی؟
جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟
خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران رژیم نسبت به ابعاد نافرمانی اجتماعی زنان
با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟
هم پیاز را خورد و هم چوب را!
نگاهی به دو واقعه سیاسی روز
پرسش‌هایی پیرامون صحت و سقم سند نشست سرداران سپاه و خامنه‌ای؟
منشور شش نفره، منشورهمبستگی یا تفرقه؟ -بخش اول
تعلیق دموکراسی در نشست « آینده جنبش دموکراسی خواهی»
۹ نکته در نقد وکالت‌خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون
یک به صفر به‌ سود جنبش!
دو بیانیه مهم کارگری، در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه
سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟!
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران!
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن!
شش محورصورت بندی مبارزه ضداستبدادی و دخیل در ماهیت خروجی و دموکراتیک آن و توضیحاتی پیرامون چندانتقاد
نقدی بریک مناظره!
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن!
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند! ( بخش اول)