چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

شکست ترامپ در شورای امینت به معنی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست!

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

«میزگرد جمهوری خواهی»، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ آکوست ۲۰۲۰

شکست ترامپ در شورای امینت به معنی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست

میهمانان: آقایان رضا علوی، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید