صلح حقی انسانی و همگانی است

به مناسبت ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) روز جهانی صلح

۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) سال ۱۹۸۱ را مجمع عمومی سازمان ملل، "روز جهانی صلح" نامیده است. انگیزه‌ مجمع عمومی سازمان ملل از نام‌گذاری این روز به عنوان "روز جهانی صلح" ترویج صلح در میان ملیتهای مختلف در سطح جهان می باشد. در اعلامیه‌ مجمع عمومی آمده است: " این روز باید رسما به این عنوان نامیده و جشن گرفته شود. از این روز باید برای مراقبت از ایده‌ صلح و تقویت آن چه در درون کشورها و اقوام مختلف و چه در میان آنها بهره گرفت."
هر سال و به طور سنتی سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر، مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود. در زمان برگزاری مجمع عمومی در ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۸۱، تصمیم گرفته شد که این روز یعنی سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شود. همچنین قرار شد تا در این روز وضعیت صلح در خود کشورها و نیز بین کشورها و بین مردم نواحی مختلف جهان بررسی شود. پس از راه‌اندازی کمپین "یک روز برای صلح" توسط جرمی گیلی، بازیگر و فیلمساز انگلیسی، مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۰۱ قطعنامه ۵۵۲۸۲ را تصویب کرد که بر اساس آن از سال ۲۰۰۲ هر سال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح تعیین شد. امسال همانند سال های گذشته به احترام این روز می بایست در مناطق جنگی، آتش بس بیست و چهار ساعته برقرار شود و صلح دوستان و صلح طلبان در سراسر جهان برنامه های گوناگونی از موزیک، تاتر، کنسرت، نصب پوسترها، نمایشگاه ها، جلسات و کنفرانس ها، تظاهرات و آکسیون های متنوعی را برای بزرگ داشت این روز مهم به اجرا می گذارند.
صلح یک آرمان عموم بشری است!
صلح یک آرمان جهانی و نیاز بزرگ انسان قرن بیست و یکم است. زندگی در صلح زیر سایه سنگین جنگ های خانمانسوز در بخشهایی از جهان هر روز سخت و سختر می شود. روز جهانی صلح در حالی از راه میرسد که جهان بیش از هر زمان دیگری دستخوش جنگ ها و ناامنی های گسترده است. در سالهای اخیر دامنه جنگ و ناامنی به تعدادی از کشورهایی که در گذشته در صلح به سر می بردند نیز کشیده شده است. ما امروز در دورانی، از صلح جهانی صحبت می کنیم که خشونت و جنگ، ترور و تروریسم، تنش ها در منطقه خاور میانه، سلطه اقتصادی و مالی برخی قدرت های بزرگ، قحطی، فقر، بیماری و بدبختی، بی خانمانی، مهاجرت های اجباری همراه با آوارگی، نزاع بر سر آب، استبداد و دیکتاتوری بسیاری از دولتها و حکومتها، نقض همه جانبه و مستمر حقوق بشر در بسیاری از مناطق جهان، تحریم های بین المللی علیه برخی از کشورها، موجب تضعیف روزافزون صلح، امنیت، آزادی و عدالت در سطح جهانی شده اند. به هشدارها، اخطارها و توجهات سازمان های جهانی، حقوق بشری و کارشناسان و حقوقدانان بین المللی در این باره توجه چندانی صورت نمی گیرد. و این، یک زنگ خطری است که کره زمین و مردمان آن با آن مواجه اند. ضرورت برون رفت از بحران ها و ناثباتی های سیاسی و حقوقی داخلی و بین المللی کشورها و تلاش موثر ، روزافزون و فراگیر برای حرکت در جهت وضعیت مطلوب، عادلانه و صلح پایدار جهانی از اصلی ترین موضوعاتی است که می بایست تلاش همه جانبه و فراگیری را در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی برای زمینی کردنش تدارک و سازماندهی کرد.
صلح دقیقا رد جنگ است
.
۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح می تواند گام کوچکی در جهت ارتقای آگاهی جهانی از مصائب غیر انسانی و خشونت بار ناشی از جنگ ها باشد. امروز شبح جنگ بر بخش های از جهان و بویژه در منطقه خاور میانه و آفریقا در گردش است و می بایست برای پایان دادن بە آنها تلاش ها ی مشترک را دو چندان کرد و به دنبال تحقق صلح در همه مناطق جهان با همکاری سازمان ها و احزاب دمکرات، چپ، مترفی، صلح دوست و نهادهای دمکراتیک، مدنی و حقوق بشری بود. تحقق صلح منوط به تعریف ارزش‌های مشترک از طریق گفتگو، مذاکره، رواداری، تفاهم و احترام به حقوق انسانی میسر می شود. بنیان تحقق صلح در زندگی روزمره تمام جوامع و کشورهاست. فراموش نکنیم که مقابلە با جنگ و حفظ صلح با تامین امنیت؛ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و عدالت در هر کشور پیوند تنگاتنگ دارد و حق هر انسان‌ است که در صلح پایدار زندگی کند
دولت ها برای اجتناب از جنگ، از حل خشونت آمیز مناقشات فی مابین بپرهیزند و اختلافات شان را از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند. با وجود جنگ نمی توان در هیچ کجا عدالت و آزادی برقرار کرد. انسان های طرفدار صلح و آزادی و عدالت لازم است به هر وسیلە کە در اختیار دارند برای پایان دادن بە جنگها کە هیچ سودی جز ویرانی و خونریزی برای مردم ندارند و برای برقراری صلح و دوستی میان مردمان جهان تلاش کنند. مخالفت با صاحبان کارخانە های تولیدگنندە سلاح، و فروش تسلیحات نظامی به کشورهای دیکتاتوری و حمایت از خلع سلاح هستەای در این میان برای جلوگیری از جنگ ها و کشتار دستە جمعی در زمانە ما جز مهمی از مبارزە علیە جنگ و حفظ صلح است. چالش هایی همانند تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و تهدیدات ناشی از آن هرکدام می توانند بە عاملی و برای ایجاد جنگ و نابودی صلح در مناطق مختلف گردند. راه های مقابله با آنها باید در دستور کار سازمان های جهانی، منطقه ای و ملی قرار گیرند. دسترسی به جهانی صلح آمیز همراه با عدالت، در پرتو مبارزە صلح دوستان دست یافتنی است. نباید اجازە داد جنگی آغاز شود که در نهایت برای هیچ کس پیروزی و موفقیت نمی آورد
.
[[{"fid":"2976","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

نیاز به صلح در جهان یک خواست عمومی است!
مفهوم صلح در احترام به کرامت انسانی معنی پیدا می کند. صلح، ضامن تحقق آینده بهتر برای مردم جهان است و روز جهانی صلح، روزی است که ما دوباره تعهد خود را به این هدف ارزشمند و جهانی تصریح می کنیمده ها میلیون‌ نفر در جهان از جنگ و ستیزه‌جویی و پیامدهای آن در رنج‌اند. این بدین مفهوم نیست که مبارزه ما برای صلح بی‌معناست و صلح‌ دست نیافتنی است. همزیستی مشترک در صلح حقیقتا امکانپذیر است و ما در جهان کنونی بیش از هر زمانی دیگر به ترویج فرهنگ صلح نیازمندیم. رویای زندگی در جهانی عاری از جنگ و همراە با صلح، رویایی بزرگ است. اما داشتن تنها یک روز بدون جنگ و خونریزی و خشونت چندان رویای دست نیافتنی نیست. صلح، عدالت، امنیت و کرامت انسانی مفاهیمی ارزشمند و دیرپای جامعه بشری محسوب می شوند که از دغدغه های جدی انسان در طول تاریخ بشری بوده اند و از این جهت، ساختن جهانی توام با عدالت، صلح، آزادی، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز، همواره آرمانی بزرگ برای انسانها به شمار می آمده است.
چه راهکاری برای حفظ صلح جهانی
اگر بخواهیم در عرصه جهانی، صلح، آزادی و امنیت به صورت بنیادین تضمین گردد، باید دستگاه های بین المللی ضمن ایجاد ساز و کارهای قانونی برای پایبندی همگان به قواعد و مقررات بین المللی و حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری، تلاش کنند. در نظام اداره روابط بین الملل و ساز و کارهای تامین صلح و امنیت، تحولاتی اساسی بر بنیان حق و عدالت و بدور از تبعیض ایجاد شوند. نقش سازمان ملل در این عرصه دارای اهمیت است. این نهاد بین المللی که رسالت بسیار پر اهمیتی در راستای حفظ صلح جهانی بر عهده دارد، لازم است زمینه برقراری صلح عادلانە و همزیستی مسالمت آمیز را در سراسر جهان فراهم کند.
در شرایطی کە خطر جنگ اکنون ایران و منطقە را بیش از گذشتە تهدید می کند مبارزە علیە جنگ و حفظ صلح برای ما و سایر کشورهایی کە با این خطر روبرو هستند در روز صلح و استفادە از آن برای حفظ صلح اهمیت اساسی پیدا می کند. جنگ همیشە و در همە جا بیشترین لطمات را بر مردم عادی و کارگران وارد می سازد و اساسا کارگران و مردم زحمتکش نە نقش و نفعی در بر پایی جنگها دارند و نە از هیچ جنگی حمایت می کنند. این دولت های مرتجع و قدرتهای زورگو و صاحبان کنسرن های عظیم اسلحە سازی هستند کە برای فروش اسلحە و سود و منافع نامشروع شان جنگها را بر مردم تحمیل می کنند. کارگران ایران مخالف جنگ و تحریم و استبداد و سیاستها و تحریکات جنگ طلبانە ای هستند کە در یک سر آن حکومت مستبد و مرتجع فقها و در سر دیگر آن ترامپ و متحدین منطقەای اش قرار دارند. و بە هر شکل کە بتوانند با آن و جنگ طلبان مبارزە می کنند.
۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) روز صلح بر همه زنان، مردان و کودکان جهان فرخنده باد! بر همه آنانی که به انسان ها فراتر از عقیده، نژاد، مذهب، رنگ پوست، ملیت و ... نگاه می کنند و به همه کسانی که به انسان و کرامت انسانی ارزش و احترام می گذارند؛ و جنگ و خشونت را امری غیر انسانی برای بشریت می دانند و برای صلح پروری در جهان مبارزه هدفمندی را در عرصه ملی و جهانی پیش می برند؛ روز جهانی صلح بر همه آنان خجسته باد!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.