رفتن به محتوای اصلی

آوار ساختمان در آبادان، جلوه‌ای از فساد و رانت‌خواری حاکم بر کشور!

آوار ساختمان در آبادان، جلوه‌ای از فساد و رانت‌خواری حاکم بر کشور!
جان باختن هموطنان آبادانی را تسلیت می‌گوییم، از مبارزە‌ی خانوادەهای جانباختگان برای مجازات عوامل فاجعە حمایت می‌کنیم!
پنج‌شنبه, 26. می 2022 - 01:46

روز دوشنبە دوم خرداد ماه یکی از برج‌های در دست ساخت دوقلوی "متروپل" واقع در خیابان امیری آبادان، در حالی کە عدەی زیادی از مردم در داخل آن مشغول کار و رفت و آمد بودند، در مقابل بهت وحیرت عابران فروریخت و مردم شهر را در غم و اندوە فرو برد.

اطلاعات دقیقی در مورد تعداد کسانی کە در هنگام فاجعە درون ساختمان بودە‌اند، موجود نیست، با این حال گمان می‌رود بین ١٠٠ تا ١٥٠ نفر زیر آوار رفتە باشند. بر اساس اطلاعاتی کە در دو روز گذشتە از طرف مسئولین نهادهای حکومتی منتشر شدە‌است، تاکنون ١۶ تن جان‌باختە‌اند و ٣٩ تن دیگر مصدوم از زیر آوار بیرون کشیدە شدەاند. مردم و گروە‌های امدادی با وجود خطر ریزش بقیە‌ی سازە، در حالی کە نیروهای ضد شورش در شهر و محل فاجعە مستقر شدەاند، هم‌چنان برای نجات مصدومان و بیرون آوردن جان باختگان باقی ماندە در تلاش هستند. با این همە بە نظر می‌رسد شمار قربانیان بیشتر از تعداد اعلام شدە باشد.

خبرهای منتشر شدە بعد از وقوع این فاجعە‌ی دردناک روشن کرد کە علت فروریختن ساختمان عدم رعایت اصول و استاندارد‌های ایمنی مربوط بە ساخت و ساز و چشم فروبستن آگاهانە‌ی شهرداران و سایر مسئولان فاسد نهادهای حکومتی به‌واسطە روابط رانتی آنان با حسین عبدالباقی مالک این دو برج بوده، بر هشدارهای مکرر سازمان نظام مهندسی مبنی بر توقف ساخت برج و افزودن سە طبقە‌ی اضافی دیگر روی آن توجه نشده‌است. حسین عبدالباقی با برقراری روابط رانتی و زد و بند با مسئولین نهادهای حکومتی توانسته مقامات شهر را در اختیار خود بگیرد و همە‌ی قوانین را زیر پا بگذارد.

روز دوشنبە، متعاقب انتشار خبر فاجعە، مسئولین حکومتی برای کاستن از خشم مردم و جلوگیری از عصیان آنان پس از اعزام و مستقر کردن نیروهای ضد شورش در شهر، خبر از بازداشت حسین عبدالباقی مالک برج و شهردار شهر دادند. اما روز بعد دادستان خوزستان خبر کشتە شدن مالک و پیمانکار و بازداشت دە نفر از عاملان فاجعە از جملە شهردار حال و پیشین آبادان و قول مجازات آن‌ها را داد.

وقوع این فاجعە‌ی دردناک کە در اثر آن شمار دیگری از مردم بیگناە کشتە و مجروح شدند و خسارات مادی زیادی بە‌بار آورد، از نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر و فاجعە بار استبداد و فساد ساختاری است کە سراپای رژیم را در خود گرفتە‌است. پیداست کە این فجایع و ساختار مافیائی حاکم با مجازات و تغییر چند مسئول دولتی تغییر نیافته و  پایان نخواهد یافت. کسانی کە مسئول رسیدگی بە پرونده‌ی عوامل این فاجعە شدەاند از جملە دادستان خوزستان همگی بە نحوی از انحا با مالک ثروتمند ساختمان بدە بستان مالی و روابط حسنە و رانتی داشتە و در خلق این فاجعه نقش آفرین بودەاند. به‌همین دلیل خود متهم بودە و فاقد صلاحیت برای رسیدگی بە این فاجعە می‌باشند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کشتە و مصدوم شدن دەها تن از هم وطنان آبادانی را کە در واقع قربانی فساد و اقتصاد رانتی حکومت شدەاند، بە خانوادە‌های آنان، مردم آزادە‌ی آبادان و ایران تسلیت گفتە و پشتیبانی خود را از مبارزە خانوادە های جانباختگان برای پیگری، شناسایی و بە مجازات رساندن عوامل آشکار و پنهان این فاجعە اعلام می‌کند. ما هم‌چنین خواهان ادامە‌ی تلاش‌ها برای نجات کلیە‌ی هم‌وطنانی هستیم کە هنوز زیر آوار قرار دارند. نباید گذاشت ابعاد این فاجعە زیر فشار حرص و ولع صاحبان قدرت و ثروت دفن و بە فراموشی سپردە شود و عاملان آن فجایع دیگری را رقم بزنند.

هیئت - سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 ۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۵ مه ۲۰۲۲

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.