جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

از جهان کار: آسیب‌پذیرترین های جهان کار

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

فهرست مطالب:

- اقتصاد شراکتی، آینده مشاغل و پساسرمایهداری

- فقط یک کلیک و خلاص

- جهان اُورلی و اقتصاد شراکتی

- برآمد رانتخواران

- کارآفرینان خُرد یا کارگران دیمی

- و ...

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید