سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

مناسبات اسرائیل و امارات شکستی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی

۲۰ شهريور ۱۳۹۹

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: حسن زهتاب، حمید شیرازی، کیانوش خاکسار و مزدک لیماکشی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید