جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

ترور و خشونت در جمهوری اسلامی

۱۹ تير ۱۳۹۹

میهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار

برنامه ای از رسول کناره فرد

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید