محاکمە کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنيم و فعالان سياسی و مدنی و هم وطنان آزاده را به تجمع در مقابل دادگاه فرا می‌خوانيم!

جمعه, 2. اوت 2019 - 21:04

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، احزاب سياسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که بە هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمە نشان دهند و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد هم بيآيند.

محاکمە کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنيم و فعالان سياسی

و مدنی و هم وطنان آزاده را به تجمع در مقابل دادگاه فرا می‌خوانيم!

اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیدە قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی ‌در روز ١٢ مرداد در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب تهران محاکمە می شوند.

اسماعیل بخشی و علی نجاتی ـ دو تن از رهبران کارگری و سندیکایی هفت تپە ـ به دليل مشارکت در اعتصاب ٤ هفتەای هفت تپە و اسماعيل بخشی بە خاطر اعتراض به شکنجە شدنش در زندان محاکمه می شوند. سپیدە قلیان هم بخاطر انعکاس اخبار این اعتصاب و افشای شکنجە هایی کە در زندان متحمل شدە، محاکمە می شود. او ٩ روز است کە در اعتصاب غذا بسر می برد. اتهام امیرحسین محمدی‌فرد و همسرش ساناز الهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ از نویسندگان نشریۀ اینترنتی گام، همانند سپیدە قلیان، انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپە است.

در شرايطی کارگران و روزنامه نگاران محاکمه می شوند که کشور ما با خطر جنگ و با انبوهی از بحران ها و مشکلات ويرانگر روبرو است. بحران هایی که جمهوری اسلامی با سياست ها و عملکردهای فاجعه بار خود آفريده و توانایی حل آن ها را ندارد. گروه های وسيعی از جامعه به ويژه کارگران عليه سياست ها و عملکردهای مخرب رژيم به اعتراض برخاسته اند. سرگردگان رژيم برای خاموش کردن اعتراضات بر ابعاد سرکوب افزوده اند. در هفته های گذشته شاهد افزايش دستگيری فعالين سياسی و مدنی، برگزاری دادگاه های فرمايشی و صدور احکام سنگين هستيم.

افرادی کە قرار است در ١٢ مرداد محاکمە شوند، تنها از حق و حقوق شهروندی و صنفی خود بطور مسالمت آمیز دفاع کردە و يا اخبار اعتصاب کارگران هفته تپه را در رسانه ها بازتاب داده اند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) محاکمە فرمایشی و غیرقانونی کارگران و روزنامە نگاران را محکوم می کند و هم صدا با کارگران هفت تپە، تشکل های سندیکائی، سازمان ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری، خواهان آزادی بی قید و شرط آن ها است. حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، احزاب سياسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که بە هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمە نشان دهند و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد هم بيآيند.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۱ مردادماه ۱۳۹۸ (۲ اوت ۲۰۱۹)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.