رفتن به محتوای اصلی

سرسخن

تصویر بالای صفحه
«انتخابات» ۸ تیر: انتخابی بین جمهوری اسلامی و جنبش انقلابی مردم
بوی کباب شنیده‌اند، او اما بساط داغ کردن راه انداخته است!
مرگ رئیسی در آئینه جامعه
خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی
تشدید سرکوب زنان، صدور احکام اعدام، ضرورت مقابله‌ی همه‌جانبه با جنگ رژیم علیه مردم ایران!
چرا جمهوری اسلامی تنهاست؟
جنایت کشتار در تپه‌های اوین، قتل بیژن جزنی و یاران، هرگز فراموش نخواهد شد!
واقعه‌ای بغرنج و قضاوتی متناقض! جنگ و گسترش آن اما نه!
«انتخابات» جمهوری اسلامی اهداف و پیآمدهای آن
نمایش «انتخاباتی» نظام چه چیزی را به نمایش گذاشت؟
دومین سالگرد حمله‌ی روسیه به اوکراین، ضرورت پایان دادن به آن!
رد صلاحیت روحانی؛ سیری ناگزیر در نظام ولایی!
آلودگی هوا، جان شهروندان را تهديد می کند!
مانور «انتخاباتی» خامنه‌ای در پیشا عزیمت! ویژگی اصلی این نمایش کدام؟
پرویز ثابتی به دنبال چیست؟
فرسايش خاک در ايران ۵ ‌برابر میانگین جهانی است
چپ و راست ایران در بزنگاه «غزه»!
پپامد، جنایت و انتقام
سرکوب در داخل، سازش در خارج
در آستانه‌ی یکسالگی «زن، زندگی، آزادی»
اقدامی مسئولانه و امیدبرانگیز در راه هماهنگی ملی
تکیه بر «اقلیت»، استراتژی جمهوری اسلامی است!
کالائی شدن علم و طبقاتی شدن آموزش
تاثر و هشدار!
پیرامون تغییر در نام حزب
گسترش فقر، تعميق شکاف طبقاتی و جايگاه عدالت اجتماعی
خاورمیانه ای جدید؟ آری و نه!
شکنندگی جمهوری اسلامی و اراده‌ی جامعه برای دگرگونی را باور کنیم!
موضوع حملات شیمیائی به دانش آموزان چیست؟ مسئول کیست؟
تجدید رابطه ایران و عربستان؛ الزامات و تبعات آن