اطلاعيه گروه کار تدارک و سازماندهی

شنبه, 7. اکتبر 2017 - 13:16

هر چند کناره‌گیری بخشی از نیروهای دخیل در پروژه "شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ" از آن، نیروهای مشارکت کننده را با چالش‌های دامنه‌دار مواجه کرد که یافتن راهی مناسب برای غلبه بر آن، نیرو و زمان قابل توجهی را مصروف خود نمود، ولی جای خوشحالی است که بعد از سال ها کار و تلاش و پيشبرد بحث ها حول مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سياسی و الگوهای حزبی، اکنون سه طرف برگزاری کنگره مشترک را در دستور کار خود قرار داده  و برای آن برنامه ريزی می کنند.

چپ ايران، جريان تاريخی و ريشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاريخی کشور، طرد استبداد و برای پيشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پيگير، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نيروهای چپ به دلايل مختلف قادر نشده است در تحولات سياسی کشور نقش برجسته ايفاء کند. امروز وجود تشکل موثر چپ برای دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم و حمايت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور به يک امر ضرور تبديل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به اين ضرورت پاسخ گويد.

با درک چنين ضرورتی، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در تاريخ ١٥ آبان ١٣٩١ (٥ نوامبر ٢٠١٢) "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" را منتشر نمودند. بعد از انتشار فراخوان، جمعی از فعالان منفرد چپ که اکنون با نام کنشگران چپ فعالیت دارند، به آن پيوستند و برای پيشبرد پروژه، یک نقشه راه تدوين کردند.

نقشه راه به اجراء گذاشته شد. ولی قبل از تشکيل کنگره مشترک، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران از پروژه کناره گيری کرد و کنگره فوق العاده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران هم قادر نشد پيرامون ادامه و يا توقف پروژه وحدت چپ به تصميم برسد. با اين وجود حدود نيمی از اعضاء اين سازمان، تصميم خود مبنی برادامه پروژه را اعلام کردند. با اين دو برخورد، پروژه با وضعيت جديد و با دشواری هائی مواجه گرديد. اين وضعيت به بحث و گفتگو و اختلاف نظر برسر پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ" در سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) دامن زد. به رغم توقف برآمد بيرونی پروژه، بحث و گفتگو در گروه کار تدارک و سازماندهی برای تدوين نقشه راه در شرايط جديد ادامه يافت.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) برای تصميم گيری در مورد پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ" برآن شد که کنگره فوق العاده برگزار کند. کنگره فوق العاده اين سازمان در اوائل اکتبر ٢٠١٦ برگزار گرديد و عزم خود را بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران اعلام نمود و نهادهای منتخب خود را موظف ساخت با تامین توافق همراهان کنونی که خواهان فعالیت تشکیلاتی واحد هستند، همراه آنان اقدام به بنیان‌گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید.

کنشگران چپ در نشست دو روزه خود در اوائل ماه نوامبر ٢٠١٦ مصوبات نشست های ژوئیه و نوامبر ۲۰۱۵ خود را تائيد کرد و پیشنهاد کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مبنی بر برگزاری کنگره مشترک را در راستای وحدت دانست و به آن پاسخ مثبت داد. "طرفداران پروژه وحدت چپ در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران" نيز طی نامه ای خطاببه هیئت های نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، "پيشنهاد کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای ایجادیک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی را مثبت دانسته و آن را در راستای تحقق پروژه وحدت چپ ارزیابی کرده و آمادگی خود را برای تدارک کنگره مشترک اعلام نمود."

تصمیمات اتخاذ شده نشانگر توافق و اراده سه جريان برای برگزاری کنگره مشترک و تشکيل سازمان چپ تاثيرگذار در صحنه سياسی کشور است. هر سه جريان بر برآمد سياسی بيرونی در روند برگزاری کنگره مشترک تاکيد دارند.

هر چند کناره‌گیری بخشی از نیروهای دخیل در پروژه "شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ" از آن، نیروهای مشارکت کننده را با چالش‌های دامنه‌دار مواجه کرد که یافتن راهی مناسب برای غلبه بر آن، نیرو و زمان قابل توجهی را مصروف خود نمود، ولی جای خوشحالی است که بعد از سال ها کار و تلاش و پيشبرد بحث ها حول مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سياسی و الگوهای حزبی، اکنون سه طرف برگزاری کنگره مشترک را در دستور کار خود قرار داده  و برای آن برنامه ريزی می کنند.

تاکنون مسئوليت پيشبرد پروژه با گروه تدارک و سازماندهی بود. اما فعاليت مشترک سه نيرو بعد از اين توسط ارگان های جديد منتخب سه نيرو پيش برده خواهد شد. اميد است با سازماندهی جديد، تصميم سه طرف برای برگزاری کنگره مشترک تحقق پذيرد.

ما برای تشکيل سازمان چپ تاثيرگذار در تحولات سياسی کشور، از کوشندگان راه آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم دعوت می کنيم که در اين حرکت مشارکت نموده و آن را تقویت نمایند.

گروه کار تدارک و سازماندهی

١٧ فروردين ١٣٩٦ (٦ آوريل ٢٠١٧

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.