يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

از جهان کار: طرح کلی تاریخ کار

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

 

فهرست مطالب:

- معنای کار (Labour ) و زحمت ( Work)

- ظهور مناسبات کار

- جابجاییهای بلند مدت در مناسبات کار

- جابجاییهادر مناسبات کار چگونه رخ میدهند؟

و ...

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید