سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !

۰۲ آذر ۱۳۹۹

هرچند در سراسر جهان تلاش های بی وقفه از جانب نیروهای مترقی در جهت پایان دادن به این پدیده ضد انسانی صورت می گیرد، اما هنوز هم در اغلب کشورها اشکال گوناگون خشونت علیه زنان اعمال می شود و هنوز هم آمار تعداد زنانی که علیه آنان خشونت جسمی، جنسی و یا روانی اعمال می شود رقمی است بسیار وحشتناک و تکان دهنده

به مناسبت فرارسیدن «۲٥ نوامبر» روز جهانی محو خشونت علیه زنان

دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !

۲۵ نوامبر، از جانب سازمان ملل متحد، روز جهانی محو خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.

هرچند در سراسر جهان تلاش های بی وقفه از جانب نیروهای مترقی در جهت پایان دادن به این پدیده ضد انسانی صورت می گیرد، اما هنوز هم در اغلب کشورها اشکال گوناگون خشونت علیه زنان اعمال می شود و هنوز هم آمار تعداد زنانی که علیه آنان خشونت جسمی، جنسی و یا روانی اعمال می شود رقمی است بسیار وحشتناک و تکان دهنده.

در ایران، تحت تاثیر حکومت مذهبی، قوانین خشن زن ستیز و همچنین فرهنگ مردسالار، ظلم مضاعفی به زنان تحمیل می شود. حمایت حکومت از خشونت هایی که بر بستر فرهنگی و مذهبی جامعه، بر زنان و کودکان روا داشته میشود، و نیز خشونت‌هایی که مستقیماً از طرف حکومت اعمال میشود، باعث ترویج خشونت در محیط های عمومی و خصوصی علیه زنان، دختربچه ها و دختران نوجوان می شود.

ما ضمن بزرگداشت این روز، بر این باور هستیم که :

* برای ساختن جامعه ای عاری از خشونت بر زنان و کودکان، باید دست به دست هم دهیم و با آموزش و روشنگری در سطح جامعه و بستر خانواده، محیطی امن و بدون خشونت بسازیم؛

* ایجاد جامعه ای به دور از خشونت از هر نوع آن، نیازمند همکاری و همت همگانی است؛

* با ایجاد و سازماندهی تشکل های مدنی و راه اندازی کمپین ها، می توانیم با نقض حقوق بشر و ترویج خشونت علیه زنان، و نیز قوانین نوشته و نا نوشته، و سنن ارتجاعی، در سطح کشور مبارزه کنیم؛

* تنها با عزم و رزم مشترک تمامی زنان و مردان و دگرباشان، می توان در برابر این پدیده بغایت ضد انسانی ایستاد، و بر آن غلبه کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - گروه کار زنان

۲ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰

دیدگاه‌ها

این اطلاعیه شما سه بخش دارد بخش اول که مربوط به کل جهان است و مورد قبول بله هنوز در سطح جهان این خشونت اعمال می‌شود و در برخی از کشورها با این پدیده مبارزه می‌شود و در برخی از آنها حتی رواج هم داده می‌شود و ... بخش دوم این اطلاعیه مربوط به سرزمین ما ایران است که کاملا نشان از این موضوع دارد که اگر این اطلاعیه با خرد جمعی حزب نوشته شده متاسفانه این خرد جمعی درک درست و بنیادین و متدیک از این پدیده زن ستیزی در سرزمین ما ندارد و آدرس اشتباه می‌دهد چون خود نمیداند که ریشه های این معضل کجاست،که اتفاقا موضوع مورد نوشته من خواهد بود بخش سوم اطلاعیه آرزوها و خواسته های نویسندگان اطلاعیه است که در حد آرزو و خواسته است و یکسره تمام خواسته ها و آرزوها مربوط به فرهنگی(فرهنگ مغرب زمین) است که مربوط به فرهنگ و سنت های فکری ما ایرانیان مسلمان و شیعه نیست و معلوم نیست که این خواسته ها و آرزوها بر کدام بستر فکری قرار است ایجاد شود می‌توان گفت که این آرزوها شعار های بی پایه ای است که نویسندگان این اطلاعیه سعی دارند که این خواسته ها و آرزوهای خوب و بشری را در سرزمین ما رواج دهند ام چگونه و از چه طریقی معلوم نیست و چون پایه و اساس ندارد که چگونه قرار است که این خواسته ها در جامعه ما رشد و به اجرا برسد.خب برمیگردیم سر قسمت دوم اطلاعیه که مربوط به این معضل ضد انسانی در سرزمین ما ایران،نوشته اید در سرزمین ما تحت تاثیر حکومت مذهبی این خوشونت ها به زنان و کودکان روا می‌شود و حکومت هم از این خشونت دفاع می‌کند حال این سوال پیش میآید که اگر حکومت در ایران مذهبی نبود و مثلا سکولار بود اما نگاه و دید آحاد ایرانیان به این معضل حل خواهد شد اگر جواب آری است مگر حکومت رضا شاه دینی بود و در آندوران حکومت دینی بود؟ یعنی از زمان برآمده پهلوی اول تا تبعید یا استعفای او حکومت دینی بود؟ و قوانین دینی از خشونت علیه زنان و کودکان دفاع میکرد؟ پس چرا در دوره حکومت سکولار رضا شاه این چرخه خشونت متوقف نشد؟ حال پهلوی دوم که خود اسلام مدار بود و از او انتظار زیادی هم نمیتوانم داشت؟ در این چهل سال هم که سقوط تاریخی و کُمای تاریخی که مشخص است که از کجا ریشه می‌گیرد از فرهنگ دینی ما از نحو نگاه دینی ما از آموزه های قرآنی ما شما نویسندگان این اطلاعیه آیا قرآن را خوانده این و نگاه و آموزه های آجرا در مورد پدیده ای انسانی بنام زن میدانید چیست ؟؟ اگر میدانید و خوانده اید پس چرا آدرس غلط می‌دهید و آنرا نقد نمیکنید شما به عنوان تلاشگران عرصه اجتماع وظیفه دارید که این ریشه ها و علل اصلی را بررسی و نقد کنید سد حکومت عوض شود تا این مسائل مورد معارضه فکری و نقد کلامی قرار نگیرد شما مجبورید آدرس غلط بدهید و دائم شعار زیبا بدهید که صد سال است که متاسفانه چپ بر همین طبل میکوبد خودتان بهتر میدانید که در این سد سال چپ علاوه بر خدمات مثبت در جامعه از زیر این مقوله فرار می‌کند و رویش را آنطرف می‌گیرد و خود را به ندیدن میزند مثال واضح آن قتل کسروی و سدها قتل دینی است که در جامعه ما رخ داده و چپ برای اینکه وارد حوزه نقد دین نشود سوت میزند و هوا را نگاه می‌کند اگر چپ در همان دوره قتل کسرمی سکوت نمیکرد و تجدد را فقط در مبارزه طبقاتی درک نکرده بود حداقل شاید امروز ما چنین نبود که چپ ما تجدد را در مبارزه طبقاتی خلاصه کرد که اگر میگویید نه چنین نبوده واژه لیبرال در زمان یکه تازی مرحوم کیانوری فحش سیاسی نمی‌شود متاسفانه شاخه ها زیاد شد و ما از اصل موضوع دور شدیم تا چپ ردای نقد علمی و متدیک ینتهای فکری و فرهنگی را بر تن نکند آب در هاونگ کوفتن است که چنانکه در این سد سال یک قدم نتوانسته به جلو بردارد. سوال ؟سنتهای فکری و فرهنگی و مجموعه نگاه مای ایرانی به زن از کجا ریشه گرفته و بر اساس کدام آموزه ها و سنن فکری و تفکری که قرنها فرهنگ سازان (مجموعه روشنفکران و اندیشه ورزان و متفکرین ما در درازی تاریخ این سرزمین ) سرزمین ما طرز نگاه ما را ساخته و پرداخته اند و ریشه دارد ؟جواب ساده است در دینخویی ما ایرانیان فرهنگ سازان ما متاسفانه جز نشخوار قدمای فکری ما هیچ نکردند در قله فرهنگ ادبی ما مثلا حافظ قرار دارد که پیامش چیست ؟ عاقبت رستگاری انسان کنج خرابات است !!!!یا خودش اعتراف می‌کند که هر آنچه میسراید از آیه های قرآنی قرقره می‌کند این را من نمگویم خود حافظ می‌گوید در غزلیاتش خب حافظ برای ما چه کرده آیه ها و سوره های قرآنی را رویایی و هپروتی کرده همان قرآنی که تمام تکالیف یک انسان مومن و معتقد را نیست به حقوق زن روسن کرده و از طریق شریعت آن اعمال کرد و می‌کند و خواهد کرد و چپ ما دارد در این باره چُرت میزند و جرات نقد ندارد در صدر متفکرین چپ زنده یاد احسان طبری بود که هم فلسفه را میشناخت و هم شهر را و هم نویسنده توانایی بود ولی او هم در این مورد جرات نقد را بخود و قلمش نداد شاید متعهد به چیزی و یا جایی بود که نقد نکرد کدام مقاله را یا نوشته را در مورد نقد دین از خود بجا گذاشت و یا مثلا کدام بیانیه و اطلاعیه حزب توده در مورد محکوم کردن و بررسی قتل کسروی می‌توان دید یا پیدا کرد زمانی که تجدد از نگاه این حزب در مبارزه طبقاتی خلاصه میشد و لیبرال شد فحش و لعنت سیاسی.موفق باشید
با دوستی و مهر مهرداد مصطفایی
0

افزودن دیدگاه جدید