چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

برنامه همکاری جامع (25ساله)ایران-چین و منافع ملی ایران

۲۹ تير ۱۳۹۹

پخش مستقیم برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 موضوع سخنرانی:برنامه همکاری جامع (25ساله)ایران-چین و منافع ملی ایران

 سخنران :حسن زهتاب 

تاریخ:دوشنبه 6 مرداد 1399برابر با 27 ژوئیه 2020

ساعت:21 بوقت ایران برابر با 18،30 بوقت اروپای مرکزی

لینک اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق):https://www.instagram.com/leftpartyofiran

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید