چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

خیزش مردم علیە افزایش قیمت بنزین: با تداوم و گسترش اعتراضات، حکومت را عقب بنشانيد!

۲۶ آبان ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری