رفتن به محتوای اصلی

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران

تصویر بالای صفحه
تنوع ملی و قومی در ایران را پاس بداریم که پایه‌ای برای دمکراسی پایدار در آ‌ن‌است.
در گرامیداشت ۲ ری بندان!
گرامی باد خاطره شکوهمند نهضت ۲۱ آذر و مبارزات دموکراتیک مردم آذربایجان
فریاد دادخواهی بلوچستان همچنان بلند است! حمایت از این دادخواهی یک وظیفه ملی است!
پیرامون جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»
آموزش به زبان مادری حق همه ایرانیان
در حقانیت آرمان ملی و جنبش مانای کردستان!
در بزرگداشت دستاوردهای نهضت ملی – دموکراتیک ۲۱ آذر
هر کوره از نفاق در نقده را کور کنیم!
عرب های ایران وتبعیض ملی علیه آنها
فریاد در خوزستان، فریاد علیه بی‌آبی، بی عدالتی، بیکاری و تبعیض ملی و قومی!
انتخابات فرمایشی را تحریم کنیم!
اقدام ناسنجیده اقلیم کردستان عراق، نفاق افکنانه و مغایر دوستی ملت‌های منطقه است!
بهره‌مندی از زبان مادری، حق بشری است!
دستگیری ده‌ها مبارز کرد، خطر اعدام‌ها در خوزستان و تحریکات تازه در بلوچستان!
بمناسبت «دوی ریبه بندان»
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پایانی
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش ششم
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پنجم
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش چهارم
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش سوم
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش دوم
شعر خوانی غیرمسئولانه اردوغان و هیاهوی انواع "پان"ها!
جمع بستی از وضعیت کنونی «مسئله ملی» در ایران - بخش اول
تعطیلی و لغو امتیاز هفته نامه دو زبانه ترکمنی - فارسی «صحرا» را محکوم می‌کنیم!
پیام شاد باش نوروزی گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به زبانهای مختلف مردم ایران!
به مناسبت روز جهانی زبان مادری
علیه کشتار دهشتناک مردم در ماهشهر!
زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب
زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب