چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آقای کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی

برنامه ای از تلویزیون آوردگاه

میهمانان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا

هنر و هنرمند متعهد

سیروس ملکوتی،موسیقیدان،کنشگر سیاسی و فرهنگی

 پنجشنبه 9مرداد 1399 برابر با 30 ژوئیه 2020

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: رفیق باقر ابراهیم زاده، عضو سازمان راه کارگر، زندانی سیاسی رژیم سابق

علل افزایش اعتراضات کارگری به رغم وضعیت کرونایی

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

در برنامه تلویزیونی مانی با مدیریت کوروش پارسا مناظره ای بین دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و فعال جمهوری خواه با فواد پاشایی رایزن حزب مشروطه ایران در باره آینده ایران و سلطنت یا جمهوری در گرفت.

پخش مستقیم برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 موضوع سخنرانی:برنامه همکاری جامع (25ساله)ایران-چین و منافع ملی ایران

 سخنران :حسن زهتاب 

تاریخ:دوشنبه 6 مرداد 1399برابر با 27 ژوئیه 2020

ساعت:21 بوقت ایران برابر با 18،30 بوقت اروپای مرکزی

قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

 

در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران

موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران

مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان

برنامه ای از رسول کناره فرد

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه: رفیق گودرز اقتداری - فعال سیاسی