هجوم وحشیانە‌ی نیروهای امنیتی به تجمع‌های معلمان و دستگیری آنان را محکوم می‌کنیم!

هجوم وحشیانە‌ی نیروهای امنیتی به تجمع‌های معلمان و دستگیری آنان را محکوم می‌کنیم!
معلمان زندانی باید بی‌درنگ آزاد شوند!
سه‌شنبه, 3. می 2022 - 20:11

بنا بە گزارشاتی کە در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر شدە‌است، در جریان یورش ماموران امنیتی بە تجمعات مسالمت آمیز و مدنی ١١ اردیبهشت معلمان شاغل و بازنشستە، دە ها نفر از فعالین تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت شدەاند. تابحال شمار معلمان دستگیر شدە بە ٤٠ نفر رسیدە است. هم‌چنین پروندە ٩ فعال صنفی  بە دادگاە انقلاب سقز ارجاع شدە‌است. افزون بر بازداشت خشونت آمیز فعالین صنفی، نیروهای امنیتی با یورش وحشیانە بە تعدادی از تجمعات روز گذشتە‌ی معلمان، تعداد زیادی از آن‌ها را بە شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و زخمی کردەاند. تنها در هنگام یورش وحشیانە بە تجمع معلمان در بوشهر، علاوە بر مضروب شدن عدە‌ی زیادی از شرکت کنندگان در تجمع، ١٢ تن بازداشت شدەاند کە هنوز ٤ نفر آنان آزاد نشدە و ٨ تن دیگر نیز با سپردن وثیقە آزاد شدەاند. صلاح سرخی و فاطمە بهمنی نیز کە در سقز و استان مرکزی بازداشت شدە‌بودند، در ساعات پایانی ١٢ اردیبهشت با سپردن وثیقە آزاد شدند. 

دور تازە‌ی بازداشت‌ها با تهدید و احضار فعالین سندیکایی، یک هفتە پیش از روز کارگر و معلم با هدف جلوگیری از تجمعات روز کارگر و معلم شروع شد و تعدادی از آنان از جملە رسول بداقی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دو روز قبل از روز کارگر با یورش راهزنانە بە خانە هایشان ربودە و بە گروگان گرفتە‌شدند. با این همە نە این فشارها و نە خشونت وحشیانە بە کار گرفتە‌شدە علیە شرکت‌کنندگان و بازداشت‌های انجام شدە در تجمعات، نتوانست مانع برگزاری تجمعات در دە ها شهر گردد. جنبش معلمان آن‌قدر کادر و رهبر در میان خود دارد کە بازداشت دە ها تن از رهبران آن نیز، اخلالی در پیشبرد برنامە های آن‌ پیش نمی‌آورد. 

بە گزارش کانال شورای هماهنگی، دەها معلم از جملە اسماعیل عبدی، زینب همرنگ، هاله صفرزاده، عالیه اقدام‌دوست، محمد حبیبی، صلاح سرخی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه, رسول بداقی، صفر رمضانی،  محمد خواجه، جعفر ابراهیمی، حمید خجسته، اردشیر صیادی، فریدون شفیعی، علی اکبر باغانی، منصوره عرفانیان، فاطمه بهمنی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمدحسین سپهری، عباس واحدیان شاهرودی، محسن عمرانی، رضا مسلمی و بسیاری دیگر از معلمان پشت میله‌های زندان هستند. .

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتراض، اعتصاب، تجمع و فعالیت سندیکایی را حق مسلم و خدشە‌ناپذیر معلمان و کارگران می‌داند و یورش وحشیانە پلیس امنیتی بە تجمع‌های مسالمت‌آمیز و حق طلبانە‌ی معلمان، ضرب و شتم و بازداشت فعالین صنفی و رهبران تشکل‌های معلمان را، نقض خشن حقوق آنان می داند و  قویا محکوم می‌کند. معلمان زندانی باید بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند و پیگرد آنان متوقف شود. ما از مردم و نیروهای آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم با انجام اقدامات مشترک، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان را محکوم کنند و با همە امکانات خود برای آزادی آنان بکوشند.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۳ مه ۲۰۲۲

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.