دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

در گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفیق محسن رشیدی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رفیق محسن رشیدی یکی از صمیمی‌ترین همراهان ما، انسانی فروتن، پر تکاپو، منضبط و استوار بود. حضور او با چهره‌ای صمیمی و احساسی عمیق و انسانی فراموش ناشدنی است. انسانی شریف بود که همه‌ی وجودش را در راه زندگی بهتر برای مردمان کشور خود گذاشت. در هر کجا بود، حضورش گرمابخش بود و تاثیری ماندگار در محیط خود داشت.

در گرامیداشت

یاد و خاطره‌ی رفیق محسن رشیدی

با تأثر و تأسف عمیق رفیق عزیزمان محسن رشیدی در پنجم اسفند ماه بر اثر سرطان، چشم بر جهان بست. محسن از فعالان جنبش دانشجوئی اواخر دهه‌ی چهل، از کادرهای قدیمی جنبش فدائیان خلق بود.

محسن رشیدی عزیز در یک خانواده‌ی چپ و سیاسی پرورش یافته بود و تحت تاثیر این محیط نیز، از همان نوجوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. او هم در دوران رژیم پهلوی طعم تلخ زندان را چشید و هم در جمهوری اسلامی دستگیر شد، به زندان رفت و پس از شکنجه و حضور در برابر هیئت مرگ در سال ۱۳۶۷، جزو معدود رفقائی بود که از این کشتار بزرگ در زندان‌ها جان سالم به‌در برد. محسن پس از آزادی از زندان را در ایران ماند و تا آخرین نفس بر عهدی که از نخستین سال های نوجوانی با خود بسته بود، وفادار ماند.

رفیق محسن رشیدی یکی از صمیمی‌ترین همراهان ما، انسانی فروتن، پر تکاپو، منضبط و استوار بود. حضور او با چهره‌ای صمیمی و احساسی عمیق و انسانی فراموش ناشدنی است. انسانی شریف بود که همه‌ی وجودش را در راه زندگی بهتر برای مردمان کشور خود گذاشت. در هر کجا بود، حضورش گرمابخش بود و تاثیری ماندگار در محیط خود داشت.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درگذشت رفیق محسن رشیدی را به همسر او، فرزندانش سیامک و ستاره و به همه‌ی خانواده و یاران و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. یاد او همیشه با یاران پر شمار وی خواهد بود.

 

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۱

افزودن دیدگاه جدید