چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

نسرین ستوده را آزاد کنید!

۲۱ خرداد ۱۳۹۹

 

بیست وسه خرداد سالگرد دستگیری نسرین ستوده است، عفو بین الملل دراین روز دادخواستی با امضا بیش از۱۱۷۶۲۱۷نفررا که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده اند را تحویل مقامهای ایرانی می دهد.

برای توقف احکام ناعادلانه همصدا شویم.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری