چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

در اعتراض به سرکوب تجمع مدنی بازنشستگان!

در دفاع از خواست‌های به‌حق آنان، برای آزادی فوری و بدون قید وشرط بازداشت شدگان!

۲۲ آبان ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری