با همبستگی بیشتر به پیشواز اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر برویم!

با همبستگی بیشتر به پیشواز اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر برویم!
جمعه, 12. آوریل 2019 - 21:08

برگزاری روز جهانی کارگر، داشتن تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض و داشتن رسانه و حق فعالیت در تشکیلات سیاسی و غیره جزو حقوق بدیهی اجتماعی و شهروندی شماست. هیچ‌کس حق ندارد شما را از این حقوق منع کند یا شما را به خاطر انجام آن‌ها به زندان بیندازد و از کار اخراج کند.

کارگران و همراهان عزیز،

روز همبستگی بین‌المللی کارگران به‌زودی فرامی‌رسد. ما این روز فرخنده و پرثمر را به همگی کارگران، زحمتکشان و جمیع عدالت‌خواهان و مبارزان راه آزادی تهنیت و شادباش می‌گوییم و شما را به همبستگی بیشتر و فشرده‌تر کردن صفوف‌تان در شرایط بس خطیر و دشوار کنونی فرامی‌خوانیم؛ شرایطی که در آن حقوق و دستاوردهای مبارزاتی ما توسط حکومت مستبد و ستمگر از هر سو مورد تاخت‌وتاز قرارگرفته و تشدید مبارزه با این تعرض لجام‌گسیخته تا در هم شکستن آن ضرورت یافته است. این ضرورت را می‌توان و باید با بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای درخشان مبارزاتی‌تان، خاصه در سال گذشته، پاسخ گفت .

امسال در شرایطی خود را برای برگزاری روز تاریخی کارگر آماده می‌کنیم که طبقه کارگر ایران سالی بسیار دشوار و توأماً سرشار از مبارزه را علیه تاخت‌وتاز دولت و حکومت و کارفرمایان به حقوق زحمتکشان پشت سر نهاده و توشه‌ای غنی از تجربیات مبارزاتی سال گذشته را با خود دارد. سال گذشته به‌واقع یک سال مبارزاتی بی‌نظیر طی ٤٠ سال گذشته بود. شما کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان، پرستاران و بسیاری دیگر از مزدبگیران یدی و فکری با برگزاری هزاران اعتصاب و اعتراض نارضایتی و مخالفت‌تان را با سیاست‌های ضد کارگری و نئولیبرالیستی حاکمان مستبد و ستمگر نشان دادید، به غارت اموال عمومی که زیر عنوان "خصوصی‌سازی" توسط ایادی حکومت و دولت روحانی انجام می‌گیرد، "نه" گفتید و برای توقف این روندها و رویه‌ها تلاش بسیار نمودید. در این کارزار شما توانستید پرده از فسادها و دزدی‌هایی بردارید، که دور از چشم مردم صورت می‌گیرند. همچنین بحث خصوصی‌سازی فساد را به میان جامعه برده و سیاست خصوصی‌سازی را به چالش کشیدید. دولت در اثر اقدامات شما مجبور شد رئیس سازمان خصوصی‌سازی را برای کاستن از فشارها تغییر دهد.

باوجود افزایش سرکوب شما برای افزایش دستمزد، احیاء امنیت شغلی، حق تشکل، همسان‌سازی حقوق و دستمزد، رفع تبعیض، علیه تعویق پرداخت دستمزد، ادامه دخالت و چپاول اموال سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت و ایادی حکومت و تداوم تعرض به قانون کار و تأمین اجتماعی و عدم رعایت ایمنی و بهداشت محل‌های کار مبارزه و به تلاش کم‌سابقه‌ای همت گماشتید . با این اوصاف دولت و حکومت مثل گذشته با تشدید سرکوب، دستگیری و صدور احکام طولانی زندان برای رهبران تشکل‌های مستقل و سازمان‌گران اعتصابات از پذیرش خواسته‌های به‌حق شما طفره می‌رود، تا شما را از ادامه مبارزات‌تان ناامید و دلسرد کند. بااین‌همه شما می‌دانید و به تجربه هم دریافته‌اید که باوجود یک چنین حکومت ضد کارگری که هیچ حق‌وحقوقی برای کارگر قائل نیست، تنها از راه مبارزه و آن‌هم مبارزه پیگیر سازمان‌یافته است که می‌توان باسیاست‌های حاکم مقابله و حقوق ازدست‌رفته‌تان را احیا کرد و ارتقاء داد.

عقب‌نشینی‌های سال گذشته و گسترش بگیروببندها و صدور احکام طولانی‌تر زندان برای رهبران کارگری نشان داد که مبارزه برخلاف آنچه ایادی حکومت تلاش دارند وانمود کنند، مؤثر است و نتیجه خواهد داد. فریب این ترفندها را که برای ارعاب شماست، نخورید! با همبستگی و اتحاد بیشتر و سازمان‌دهی خودتان در اشکال مقتضی در هر واحد تولیدی و خدماتی و حمایت عملی از مبارزات سایر گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه و جلب همکاری و حمایت متقابل آن‌ها می‌توان چنان اتحاد گسترده‌ای به وجود آورد که هیچ نیروی قدری یارای مقابله با آن را نداشته باشد. در سال گذشته گام‌های خوبی در این راه برداشته شد. این گام‌ها را باید ادامه داد و به نتیجه رساند.

برگزاری روز جهانی کارگر، داشتن تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض و داشتن رسانه و حق فعالیت در تشکیلات سیاسی و غیره جزو حقوق بدیهی اجتماعی و شهروندی شماست. هیچ‌کس حق ندارد شما را از این حقوق منع کند یا شما را به خاطر انجام آن‌ها به زندان بیندازد و از کار اخراج کند. اگر دولت آن‌ها را نمی‌پذیرد خلافکاری می‌کند. وظیفه ماست که این خواست‌هایمان را به آن‌ها تحمیل کنیم. مبارزه ما برای برخوردار بودن از این حقوق کاملاً مشروع است و حقانیت دارد.

بدون توجه به تهدیدات دولت و حکومت برای برگزاری مراسم روز کارگر، در صفوف واحد، روزتان را جشن بگیرید و خواسته‌هایتان را طرح و انجامشان را پیگیری کنید.

خواستار آزادی کارگران و معلمان و دیگر زندانیان سیاسی شوید و مبارزه برای آزادی آن‌ها را گسترش دهید. در روز کارگر به دیدار خانواده زندانیان‌تان بروید و به مشکلاتشان رسیدگی و از آن‌ها حمایت کنید.

روز کارگر روز ما و جزو دستاوردهای مبارزات تاریخی جنبش جهانی کارگر و طبقه کارگر ایران و نیروهای مدافع و مبارز طبقه کارگر است.

امسال در آستانه اول ماه مه درحالی‌که تورم و گرانی روزبه‌روز در حال افزایش و ارزش دستمزدها در حال سقوط و رکود و بیکاری همچنان با شتاب در حال فزونی هستند و وضعیت اقتصادی به‌مراتب وخیم‌تر از سال پیش شده است متأسفانه فاجعه سیل نیز با خسارات و خرابی‌هایی که در پی داشته موجب وخامت بیشتر وضع، خاصه برای زحمتکشان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است! افزون بر آن تشدید تحریم‌های اقتصادی ترامپ و متحدانش و تحریکات جنگ‌طلبانه آن‌ها، که در روزهای اخیر وجوه خطرناکی یافته است، به وخامت اوضاع اقتصادی دامن خواهد زد. مطابق معمول تاوان همه این‌ها را مردم عادی، بالأخص کارگران می‌پردازند. این‌همه در حالی است که هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های دولت و حکومت برای رهایی از این مخمصه‌ای که به وجود آورده‌اند، دیده نمی‌شود.

تحریکات جنگ‌طلبانه از سوی دولت ترامپ و متحدانش از یکسو و تداوم و تشدید رویکردهای تحریک‌آمیز و مغایر با منافع و مصلحت مردم ایران توسط حکام جمهوری اسلامی خطراتی هستند که بیش از همه روی وضعیت مردم عادی و بالأخص کارگران و مزدبگیران اثر سوء خواهد گذاشت و زندگی، کار، معیشت و امنیت اجتماعی کارگران را از این هم که هست وخیم‌تر خواهد کرد و بهانه به دست نیروهای سرکوبگر و حکومت خواهد داد تا جور، بی‌عدالتی و سرکوب را شددت بخشند و به دستاویز شرایط جنگی هر اعتراضی را درهم بکوبند. برای خنثی کردن اثرات این تحریم‌ها و تهدیدات و جلوگیری از سوءاستفاده حکومت و دارو دسته ترامپ لازم است علیه استبداد و فزون‌خواهی، و تحریکات جنگ‌طلبانه از هر دو سو مبارزه کرد.

علیه فقر و بی‌عدالتی، تعرض لجام‌گسیخته به‌حق و حقوق کارگران، علیه استبداد و سرکوب و تحریم و تحریکات جنگ‌طلبانه، برای احیا حقوق سندیکایی، عدالت اجتماعی، آزادی و حفظ صلح متحد شویم و مبارزه کنیم.

زنده‌باد اول ماه مه روز همبستگی و سرور کارگران جهان!

کار، آزادی، صلح!

 

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٢٢ فروردین ١٣٩٨

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.