دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان، متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات

۲۵ تير ۱۳۹۷

بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان:

- یدی قربانی: عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

- کوروش پارسا: عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران

- فرید اشکان: فغال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان، متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات

بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان:

- یدی قربانی: عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

- کوروش پارسا: عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران

- فرید اشکان: فغال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

زمان: یکشنبه 24 تیر 1397 برابر با 15 ژوئیه 2018

1- صحبت‌های میهمانان سخنران 

2- پرسش و پاسخ میهمانان سخنران از همدیگر 

3- پرسش و اظهار نظر شرکت کنندگان 

4- پاسخ‌های میهمانان سخنران 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید