شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

مهمانان در این نشست: نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

تاریخ برگزاری: یکشنبه 20 ماه مه ساعت 15:30-18:30

مهمانان در این نشست نقی حمیدیان پرویز نویدی امیر ممبینی وناصر رحیم خانی

تاریخ برگزاری یکشنبه 20 ماه مه ساعت 15:30-18:30

مکان

Sundbyberg folkets hus Sturegatan 10

 

برگزار کنندگان فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم

افزودن دیدگاه جدید