رفتن به محتوای اصلی

اکتبر 2022

«جان توماج صالحی در خطر است!»

حزب چپ ایران
هم میهنان گرامی!
در تداوم دستگیری‌های گسترده‌ی همراهان و فعالین جنبش انقلابی مردم، توماج صالحی هنرمند موسیقی رپ، به اتهام واهی «همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت» بازداشت شده‌است. جرم توماج همراهی با اعتراضات مردم و انعکاس فریاد آن‌هاست.
توماج صالحی و هزاران بازداشت‌شده‌ی دیگر باید فورا آزاد شوند.
ما خواهان آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و مدنی هستیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جبهه ها و جنبش سراسری در مواجهه با آلترناتیو الگو

عباد عموزاد
با شروع خیزش انقلابی در ایران، عده ای از همه با هم و اتحاد نیروها سخن می گویند و به آن بدون ارائه آلترناتیو تاکید دارند. به طور کلی در یک ائتلاف، یک عامل مسلط وجود دارد، آن عامل به ضرورت قدرت را هم وسیله و هم هدف می داند و شرکت کنندگان در ائتلاف را تابع حکم زور می کند. این ائتلاف، پس از یک رشته انشعابها، سرانجام، منحل می شود.

در قامتِ کوه

رحمان
بعد از تدفین مردگانِ/آبان،
زندگان/بیشمارند، پا به راه
از این روزها خواهیم گذشت
به یاد داشته باشیم/قرارمان،
میثاقی با شقایقها/و ستاره ها
که از شب گذشتند.
آنگاه/آفتاب تلائو رشته هایش/در فضای پرواز
به تساوی/بر خانه ها تقسیم می شود.

جمهوری تراژیک اسلامی

علی پورنقوی
اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به بیانیۀ مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرینۀ قدرتمندی است حاکی از آن که جمهوری اسلامی به کلاف پیچیده تر بعدی پا نهاده است. بیانیۀ مشترک نه تنها وحشت نیافریده، بلکه یک گروه صنفی دیگر را برانگیخته و تشجیع کرده است که تنها یک روز پس از انتشار بیانیۀ مشترک، خطاب به دو ارگان امنیتی بنویسد: "انتقام از برنامه های ماهواره ‌های فارسی زبان خارج را از روزنامه نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی گیرند. این نه قانونی است، نه اخلاقی، و نه حتی مفید و تاثیرگذار".

تجمع در  شهر کلن در حمایت از توماج صالحی

اقبال اقبالی
آزادی بی درنگ توماج و همه زندانیان سیاسی را به حکومت اسلامی تحمیل کنیم.
من اعلام می کنم که حکومت اسلامی باید انتخاب کند:
۱- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و تسلیم در برابر خواست مردم مبنی بر عزل مسالمت آمیز حکومت، 
۲- پذیرش حضور میلیونی جامعه شهروندی در جنبش اقدام و قیام قهرآمیز برای سرنگونی.
راه سومی وجود ندارد. 
ما اعلام می کنیم که قیام قهرآمیز را حکومت اسلامی به جامعه ایران تحمیل می کند و ما آماده هستیم تا جان خود برای آزادی شهروند، جامعه، میهن و انقلاب شکوهمند "زن زندگی آزادی" هزینه کنیم.