رفتن به محتوای اصلی

فوریه 2021

در گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفیق محسن رشیدی

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
رفیق محسن رشیدی یکی از صمیمی‌ترین همراهان ما، انسانی فروتن، پر تکاپو، منضبط و استوار بود. حضور او با چهره‌ای صمیمی و احساسی عمیق و انسانی فراموش ناشدنی است. انسانی شریف بود که همه‌ی وجودش را در راه زندگی بهتر برای مردمان کشور خود گذاشت. در هر کجا بود، حضورش گرمابخش بود و تاثیری ماندگار در محیط خود داشت.

نرگس محمدی: من شاکیم و در جایگاه متهم نمی‌نشینم!

نرگس محمدی
بعد از تاریک شدن هوا در آن سرمای دی‌ماه، سراسر لباس‌هایم آغشته به خون بود. ماشین ون در مقابل شکنجه‌گاهِ سلول‌های ۲۰۹ وزارت اطلاعات مقابل پاهایم متوقف شد و در حالیکه سرود «زده شعله در چمن» را فریاد می‌زدم توسط سه مرد امنیتی از پشت سر به داخل ماشین پرت شدم و روی صندلی افتادم. بلافاصله دستبند را بر روی زخم مچ دستم کوبیدند و آنچنان فشار دادند که دوباره زخمم باز شد و خون از ناخن‌های دستم روی پاهایم می‌چکید، و من برای همرزمانم در بندهای زندان اوین «یار دبستانی» را سر داده بودم.

در غیاب توفان

رحمان
ریزه خوار ها،
قدرت پرواز
از بالِ آهن و طناب گرفتند
یاوه می بافند وُ
در کاسهِ خون
ظهر و شب نان
تیلیت می کنند

بلوچستان سرزمین فقر، تبعیض و اعدام!

یداله بلدی
دراین ۴۲ سال حاکمیت اسلامی سهم مردم بلوچ از درآمد سرشار نفت، فقر، تبعیض و اعدام بوده است. در روزهای اغازین رژیم ، رهبران برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، چنان وانمود می‌کردند که اهداف رژیم و برنامه هایش درجهت رفع کمبودها و زدودن فقر و بهبود وضعیت معیشت مناطق فقیرنشین خواهد بود، و به همین منظور فیلمهایی از این مناطق در رسانه تلویزیون به نمایش می‌گذاشتند و در چند برنامه، منطقه بشاگرد، به عنوان محرومترین بخش بلوچستان نمایش داده شد.

انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!

تقی روزبه
در حقیقت بخشی از نضج پارادایم اسلام سیاسی و در ایران مبتنی بر روحانیت و شیعه گری، که هیچ گاه عوامل و ریشه های داخلی و جهانی آن در تحلیل ها و تاریخ نگاری های این گونه استادان محلی از ِاعراب ندارد، مدیون همین کودتای رضاخانی و کودتای ۲۸ مرداد است. جالب است که آجودانی برای موجه جلوه دادن ظهور یک دولت مستبد و اقتدارگرائی مثل رضاخان، آن را به پای خواست روشنفکران آن زمان و نیازهای آن دوره می گذارد، و حال آن که وقتی به دوره عروج نظام اسلامی می رسد، روشنفکران را مقصر آن می داند که به شاه پشت کردند.

نرگس بر دمید، در انتظار بیداری تاکم!

ابوالفضل محققی
اما شوخ و بازیگوش، باتمام سرمائی که بر جانش نشسته بود.، هرگز تن به اسارت سرما نسپرد. پنجه در پنجه لشگر سرما افکند. سر سلطان شب دیجور زمستانی را بر سنگ کوبید. طاقت آورد بر فصل زمستان چرا که رویای بهارش بود. حال پشت پنجره من ایستاده تن بر شیشه می کشید. پنجره را می گشایم. خود اوست: "پیک بهار".

سیمای چپ انقلابی در دوران ما

محمد امیدوار
فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان: محمد امیدوار، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۱
ساعت: ۹:۰۰ به وقت تهران - ۱ꓥ:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

خیزش مردم سراوان نە آغاز است و نە پایان !

صادق کار
خیزشهای دیگری در راهند کە با سرکوب نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری کنند. ماهیت خیزشها در ایران امروز معیشتی است و بە همین دلیل سرکوب آنها نتایجی خلاف نیات سرکوبگران را برایشان رقم خواهد زد. باید از خیزش مردمی سراوان و اعتصاب همگانی مردم محروم بلوچستان همە مردم آزادیخواە و طرفدار عدالت قاطعانە حمایت نمودە و تا حد ممکن مانع از مجازات انتقامجویانە کارگزاران جنایتکار حکومت از شرکت کنندگان در خیزش شوند. ماشین خشونت و سرکوب حکومتی  را فقط با همبستگی همە عدالت و آزادیخواهان می توان نابود کرد.