گزارش کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

سه‌شنبه, 23. نوامبر 2021 - 20:00

کنگره چه پیش از شروع و چه حین کار، پیشنهادهایی در شکل قرار از اعضای خود دریافت کرده بود که آنها را به شکل یک مجموعه جهت اخذ تصمیم‌ ضرور در دستور کار خود داشت. کنگره در جریان رسیدگی به این قرارها و در حالیکه به دو مورد از آنها رسیدگی کرده بود، به این نتیجه رسید که نظر به تنگی وقت، امکان رسیدگی دقیق به آنها وجود ندارد. لذا با صدور قراری ویژه، وظیفه بررسی تفصیلی و کارشناسانه قرارهای ارایه شده به کنگره را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد تا با به اجرا گذاشتن هر کدام از موارد پیشنهادی که اجرایی تشخیص می‌دهد کارسازی کند و گزارش کل رویکردش در قبال مجموعه قرارها را تقدیم کنگره آتی کند.

آغاز کار کنگره

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دومین کنگره‌ خود را در طول روزهای ١٥، ٢١، ٢٢ و ٢٣ آبان ماه ١٤٠٠ برابر با ۶، ١٢، ١٣ و ١٤ نوامبر ٢٠٢١ برگزار نمود و موضوعات در دستور کار خود را با اخذ تصمیمات ضرور در شکل کامیاب پیش برد. گزارش کنگره قبلاً به طور مرتب با صدور اطلاعیه‌هایی در پایان هر روز از فعالیت‌ آن به آگاهی عموم رسیده بود. در این گزارش می‌کوشیم شمای جامع‌تری از روند کنگره را به اطلاع پی‌جویان تحولات در حزب و به آگاهی علاقمندان تصمیمات متخذه در همایش نوبتی آن برسانیم.

این کنگره که قرار بود به صورت حضوری در شهر ووپرتال آلمان، شهر زادگاه فریدریش انگلس - این شخصیت فرهیخته و برجسته جنبش جهانی سوسیالیستی - تشکیل شود، شوربختانه بخاطر وضعیت نامناسب ناشی از فرارسیدن موج جدید کرونا، در شکل اساساً مجازی و فقط قسما حضوری برگزار گردید. نخستین روز کنگره با شرکت اعضای حزب از اقصی نقاط جهان، توسط ٧ رفیق از پیشکسوتان جنبش فدائی گشایش یافت.

سخنگوی هیئت رئیسه سنی کنگره، با دعوت از مسئول کار گروه سازماندهی و تشکیلات حزب برای ارایه گزارش از چند و چون شرکت اعضای حزب در همایش، و در پی مشخص شدن کمیت حاضرین در کنگره، رسمیت کنگره را با شرکت بالای ٧٠ درصد اعضاء حزب در آن، احراز شده اعلام کرد.

این همایش با اعلام یک دقیقه‌ سکوت به یاد و احترام همه جانباختگان میهنمان در راه مبارزه برای آزادی، دموکراسی، صلح، رفع هرگونه تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و تلاش جهت تحقق ارزش‌های سوسیالیستی سرگرفت. کنگره آنگاه با گوش فرادادن به پیام‌ها و سخنانی امیدبخش از رفقای گشاینده کنگره، وارد انتخاب هیئت رئیسه دایمی گردید. با برگزینی ٥ رفیق به عنوان مدیران کنگره و ایراد سخنانی از سوی مسئول هماهنگی این هیئت، همایش اغاز به بررسی موضوعاتی کرد که در دستور کار روز نخست خود داشت.

تصویب آئین‌نامه و بررسی عملکرد شورای مرکزی

آئیننامه تنظیمی توسط کمیسیون آئین‌نامه" با عنوان "آئین‌نامه کنگره دوم"، حاوی چند بند جایگزین بود که توسط اعضایی از کنگره پیشنهاد شده بود. روی این موارد تصمیم‌گیری صورت گرفت و آئین‌نامه با اصلاحاتی به اتفاق آرای اعضای کنگره به تصویب رسید.

عمده دستور کار روز نخست کار، اظهار نظر پیرامون عملکرد شورای مرکزی و ارگان‌های منتخب کنگره اول تعیین شده بود که طی آن ١٥ درصد اعضای کنگره یا سئوالاتی را در همین رابطه با مسئولین در میان گذاشتند که با پاسخ‌هایی همراه بود و یا خود راساً نسبت به کارکرد مدیریت دوره قبل حزب ابراز نظر کردند. ارزیابی‌ها در کلیت خود بیانگر تقدیر از زحمات رفقای مسئول، ارج نهادن به اقدامات ارزنده حزب در عرصه های مختلف و همزمان حاوی نقد نارسایی‌ها و یا کمبودها در جهات متعددی از روند انجام وظایف شورای مرکزی و تذکراتی بمنظور بهبود فعالیت آتی حزب بودند.

در پایان این روز از کار کنگره، به اعضای آن فرصت داده شد تا اگر قرارهایی پیرامون کارکرد شورای مرکزی و دیگر نهادهای مرکزی دارند، آنها را برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره ارایه دهند.

ادامه کار کنگره

روز دوم کنگره که ۶ روز پس از نخستین نشست آن و اینبار قسماً حضوری برگزار گردید با ادای احترام کنگره به نام ماندگار فریدریش انگلس و بر متن خوانده شدن سرود انترناسیونال، این نماد همبستگی سوسیالیستی بین المللی، با تصمیم برای اهدای گل به منزل موزه‌وار این شخصیت جاودانه جنبش سوسیالیستی جهانی آغاز شد. سپس پخش ترانه و سرودهای ایرانی فضای کنگره را بیش از پیش شورانگیز کرد.

کنگره در ابتدا دستور کار سه روز فعالیت پیش روی خود را به تصویب رساند که نخستین مورد از آن به موضوع سیاست‌های حزب در دوره فعالیت‌های دو ساله آتی اختصاص داشت. بخش بررسی و تصمیم گیری حول سیاست حزب، جمعاً دو نوبت در طول روزهای ٢١ و ٢٢ آبان را شامل می‌شد که در وهله نخست متوجه یک دور ابراز نظر روی دو طرح سند سیاسی پیشنهادی به کنگره و بار دوم برای انتخاب سند پایه بود.

سند سیاسی

کنگره دو طرح سند در دستور کار خود داشت. سند اول با مشخصه "برنامه سیاسی" و تیتر "کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!" از سوی کمیسیون منتخب هیئت سیاسی - اجرائی عرضه شده بود و سند دیگر با شاخصه "٩ امضاء" و تحت عنوان "ضرورت اتحاد و همکاری نیروهای چپ و جمهوری‌خواهان، برای گذار ازجمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز" توسط ٩ رفیق تنظیم و در اختیار کنگره قرار گرفته بود. این دو طرح سند پیش از کنگره، چه درون و چه بیرون از حزب منتشر شده بودند.

کنگره پس از سه ساعت و نیم بررسی و بحث در این زمینه، سرانجام به رای گیری نسبت به این دو سند پرداخت که نتیجه چنین بود:

طرح سند " ٩ امضایی" با ٢٣.٤ درصد موافق، ٥٤.٥ درصد مخالف، ١٨.٢ درصد ممتنع و ٣.٩ درصد رای سفید از تصویب بازماند.

طرح سند "کمیسیون" با ٧٥.٣ درصد موافق، ١٣ درصد مخالف، ۹.١ درصد ممتنع و ٢.۶ درصد رای سفید از تصویب گذشت.

بر پایه نتایج به دست آمده، طرح سند پیشنهادی "کمیسیون" با عنوان "کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!" سند پایه اعلام شد. کنگره با اتکاء به روندهای تدارکاتی پیشا همایش در رابطه با این سند، درخواست برای تشکیل کمیسیون سیاسی توسط کنگره را غیر ضرور تشخیص داد.

ادامه کار پیرامون سند سیاسی، در روز ٢٢ آبان پی گرفته شد که تمرکز بر روی دو پیشنهاد آلترناتیو در خود سند کمیسیون داشت. این تفاوت، در بخش "همکاری‌ها و اتحادها" زیر عنوان "گفتگو" به شکل "الف" و "ب" از همدیگر متمایز بودند.

در این رابطه، موافقین و مخالفین دو طرح سخن گفتند و کنگره سرانجام به رای‌گیری پرداخت که نتیجه چنین بود:

با طرح "الف" موافق ٥٤.٧ درصد، مخالف ٢٩.٣ درصد و ممتنع ١۶ درصد؛ و با طرح "ب" موافق ٢٥.٣ درصد، مخالف ٤١ درصد، ممتنع ٣٠.١ درصد و رای سفید ٣.۶ درصد. بدینترتیب طرح "الف" تصویب شد.

کنگره آنگاه سند سیاسی با اصلاحیه آن را به رای گذاشت که با ٧٥ درصد موافق، ٧.١ درصد مخالف، ١۶.٧ درصد ممتنع و ١.٢ درصد رای سفید به تصویب رسید و راهنمای برنامه عمل سیاسی حزب برای فعالیت آتی آن قرار گرفت.

 

این سند همراه این گزارش به نشر می‌رسد.

تشکیل یک میزگرد سیاسی مجازی در جنب کنگره

در یکی از روزهای کنگره، میزگردی نیز با شرکت رفقا و دوستانی از مهمانان و اعضای آن برگزار شد که تمرکز بر اوضاع منطقه و سیاست‌‌های خارجی جمهوری اسلامی داشت. فیلم و ویدئوی این گفتگو که متوجه شرایط حساس ناشی از ابهام و تاخیر جمهوری اسلامی در برگشت به برجام از یک طرف و تحرکات مشکوک و ماجراجویانه چند سویه از طرف دیگر بود، در "به پیش" و شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس است.

تدقیق سند اساسنامه

کنگره اول حزب به شورای مرکزی منتخب خود وظیفه داده بود که با بازنگری اساسنامه مصوب کنگره موسس، تدقیق و تکمیل شده‌ این سند را جهت تصمیم گیری کنگره دوم جزو دستور کار آن قرار دهد.

سند تدقیقی همراه چند پیشنهاد بدیل نسبت به چند بند از آن، توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی – اجرائی شورای مرکزی حزب به کنگره دوم ارایه شده بود تا مورد تصمیم گیری قرار گیرد. بیشترین گفتگو در این باره متوجه شرایط عضویت در حزب، کیفیت استقلال عمل فردی عضو، سهمیه ویژه زنان و نیز نکاتی پیرامون چند و چون فعالیت فراکسیونی در حزب بود که کنگره بعد از سخنان موافق و مخالف‌ در هر مورد، تصمیم‌گیری نمود.

مطابق آنچه که در رابطه با بند مربوط به ایرانی بودن به عنوان شرط عضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیش رفت، نتیجه رای‌گیری در مورد ابقاء یا حذف این بند از اساسنامه چنین اعلام شد:

ابقاء بند، با نتیجه ٥٠.٧ درصد موافق، ٣٢.٤ درصد مخالف و ١۶.٩ درصد ممتنع و حذف آن، با ٣٤.٢ درصد موافق، ٣۶.٨ درصد مخالف و ٢٩ درصد ممتنع، هیچکدام حد نصاب ۶٠ درصد لازم بمنظور مصوب شمرده شدن را حائز نشد‌ند. بند مزبور به حال تعلیق درآمد و از اساسنامه تدقیقی خارج ‌شد.

بند مورد بحث بعدی در اساسنامه تدقیقی به شرطی از شروط عضویت در حزب چپ ایران برمی‌گشت که بر "عدم عضویت در دیگر احزاب یا سازمان‌های سیاسی ایرانی با کارکرد حزبی" تصریح دارد. ابرام و یا حذف این بند به رای گذاشته شد و حاصل چنین بود:

ابرام این بند با ٧٠.٤ درصد موافق، ١٨.٣ درصد مخالف، ۹.۹ درصد ممتنع و ١.٤ درصد رای سفید در اساسنامه تائید شد و قطعیت یافت و پیشنهاد حذف آن از اساسنامه با ٢٢.٣ درصد موافق، ۶١.٧ درصد مخالف، ١٤.٨ درصد ممتنع و ١.٢ درصد رای سفید منتفی گردید.

در مورد سهمیه ویژه زنان، رعایت تامین سهمیه ٣٠ درصدی برای رفقای زن، مورد توافق قاطع کنگره بود. بحث اما، بیشتر حول این نکته چرخید که اگر این سهمیه با رعایت رای آوری حداقل ٣٠ درصد از کل آراء توسط رفقای زن تامین نشود، آیا کسری این سهمیه را باید خالی گذاشت و یا مطابق با ظرفیت درنظر گرفته شده برای ارگان مرکزی با منتخبینی که رای لازم کنگره را کسب کرده‌اند اقدام به پر کردن آن نمود؟ نتیجه آراء کنگره در مورد "تبصره" پیشنهادی گروه کار زنان مبنی بر خالی ماندن کسری محتمل سهمیه ٣٠ درصدی زنان، ٤۶.٧ درصد موافق، ٣٤.٧ درصد مخالف، ١٧.٣ درصد ممتنع و ١.٣ درصد رای سفید بود و لذا پیشنهاد از تصویب باز ماند.

کنگره در پی رسیدگی به چند مورد الترناتیو دیگر، وارد تصمیم‌گیری روی اساسنامه تدقیقی همراه با اصلاحات در آن شد که با نتیجه ٨٢.٥ درصد موافقت، بدون مخالفت و ٣. ١۶ درصد ممتنع و ١.٢ رای سفید به تصویب رسید.

این سند همراه گزارش حاضر منتشر می‌شود.

آئین‌نامه نهاد رسیدگی به شکایات و داوری "رشد"

کنگره اول حزب با انتخاب ترکیبی از رفقا به عنوان اعضای نهاد "رشد"، وظیفه تدوین آئین‌نامه مبنای فعالیت "رشد" و ارایه آن به کنگره دوم حزب جهت تصویب را به همین نهاد سپرده بود. این آئین‌نامه که روند اخذ پیشنهاها از تشکیلات و بررسی آنها در همین نهاد را طی کرده بود، همراه چند پیشنهاد آلترناتیو نسبت به چند بند از آئین‌نامه، مورد بررسی و ابراز اراده کنگره قرار گرفت و در آخر، کلیت سند به رای کنگره گذاشته شد که با نتیجه ٨۶.۶ درصد موافق، ١.٣ درصد مخالف، ٧.۹ درصد ممتنع و ٤.٢ درصد رای سفید به تصویب رسید.

"آئین‌نامه رشد"، همراه همین گزارش انتشار می‌یابد.

قرارهای رسیده به کنگره و تصمیم در باره آنها

کنگره چه پیش از شروع و چه حین کار، پیشنهادهایی در شکل قرار از اعضای خود دریافت کرده بود که آنها را به شکل یک مجموعه جهت اخذ تصمیم‌ ضرور در دستور کار خود داشت. کنگره در جریان رسیدگی به این قرارها و در حالیکه به دو مورد از آنها رسیدگی کرده بود، به این نتیجه رسید که نظر به تنگی وقت، امکان رسیدگی دقیق به آنها وجود ندارد. لذا با صدور قراری ویژه، وظیفه بررسی تفصیلی و کارشناسانه قرارهای ارایه شده به کنگره را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد تا با به اجرا گذاشتن هر کدام از موارد پیشنهادی که اجرایی تشخیص می‌دهد کارسازی کند و گزارش کل رویکردش در قبال مجموعه قرارها را تقدیم کنگره آتی کند.

انتخاب ارگان‌های مرکزی حزب

کنگره در ساعات پایانی کار خود وارد مرحله انتخاب مسئولین حزبی برای فعالیت دور اتی حزب شد. در این رابطه، انتخابات سه نهاد شورای مرکزی، "رشد" و کمیسیون بازرسی مالی حزب در دستور قرار گرفت.

کنگره ابتدا تعداد اعضای لازم برای ارگان شورای مرکزی را تعیین کرد و نیز به ملاحظه تنوع گرایش‌ها در حزب و محافظت از حق آنها برای حضور در نهادهای مسئول حزبی، تصمیم به رای گیری بگونه شکسته گرفت و ضریب رای شکسته را ٧٠ به ٣٠ تعیین نمود. کنگره آنگاه با ورود در انتخابات، از میان کاندیداها برای شورای مرکزی حزب، حدود ٧٠ درصد از آنها را با رای گیری مخفی به عنوان اعضای این شورا برگزید. در این انتخابات نیازی به استفاده از مکانیسم ٣٠ درصدی رفقای زن پیش نیامد و رفقای کاندیدای زن با رای آوری مستقیم به عضویت شورای مرکزی درآمدند. در ترکیب جدید شورای مرکزی نزدیک به ٢٥ درصد اعضای آن برای نخستین بار است که در این مسئولیت قرار می‌گیرند.

کنگره همچنین به همه کاندیداهای "رشد" رای لازم را داد که از میان مجموعه حائزین رای ترکیب مقرر این نهاد شکل گرفت. کنگره با تایید کاندیداهای کمیسیون بازرسی مالی، اعضای این نهاد را هم برگزید.

میهمانان کنگره و پیام‌های رسیده به آن

کنگره دوم حزب علیرغم مجازی بودنش، همانند دیگر همایش‌های ما با حضور گرم و شرکت فعال میهمانان همراه بود. نمایندگانی از یازده حزب و تشکل سیاسی ایرانی با شرکت تصویری و صوتی خود در کنگره و ابراز همبستگی‌ها و ارایه پیام‌هایشان، حزب ما را برای انجام وظایفی که بر دوش دارد، یاری دادند.

همچنین بیش از ده حزب و تشکل سیاسی خارجی و دو شخصیت برجسته و نامدار چپ اروپایی با ارسال پیام‌های کتبی و یا ویدئویی خود به کنگره، شرط رفاقت سوسیالیستی با حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را بجا آوردند.

این پیام‌های کتبی و تصویری به نشر رسیده‌اند.

کنگره همچنین در جریان تدارک حضوری کنگره، جمعی از دوستان و یاران حزب را به صفت فردی دعوت کرده بود که بخاطر شرایط کرونایی، در مقایسه با کنگره اول جمع محدودتری را در برمی‌‌گرفت. با مجازی شدن کنگره، متاسفانه دیگر فرصتی برای دعوت وسیع تر نیافتیم. از این دوستان، تنی چند سخنانی را با کنگره در میان گذاشتند.

کنگره پیامی نیز از جمعی از رفقای فعال و دوست حزب ما با امضای "جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور)" دریافت کرد که هیئت رئیسه ضمن ابراز خرسندی از وصول آن، بخشی از پیام را برای شرکت کنندگان خواند. این پیام به نشر رسیده است.

سخنان و پیام‌های رسیده از جانب احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی ایرانی و خارجی برای اعضای کنگره دلگرم کننده بود و کنگره ارزش کار این یاران را پاس می دارد.

دو پیام‌ صادره از سوی کنگره

کنگره طی پیامی خطاب به مردم ایران با مردم سخن گفت. با مردمانی رنجور از جور سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی، دردمند از سیاست‌های ضد مردمی این حکومت در داخل، و آسیب دیده از مواضع و اقدامات ضد ملی و مغایر با مصالح کشور آن در خارج. در این پیام بر مبارزات مردمی رو به گسترش با بار مطالباتی، آزادیخواهانه، دمکراتیک و عدالت جویانه تاکید به عمل آمد و همبستگی مبارزاتی و وظیفه‌مندانه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با این روند سرنوشت ساز مورد تصریح قرار گرفت و در قبال آن ابراز تعهد شد.

کنگره همچنین طی پیامی دیگر، دوستان و یاران درونمرز و برونمرز حزب را که پشتوانه ارزشمند حزب هستند مخاطب قرار داد و دستان گرم این رفقا را در دستان خود فشرد و با تجدید پیمان با این یاران، تلاش برای گسترش توان باز بیشتر حزب را آرزو کرد.

هر دو این پیام‌ها در سایت‌ "به پیش" و دیگر سایت‌ها به نشر رسیده‌اند.

پایان کار کنگره

کنگره در پایان کار خود ضمن سپاس از تلاش مسئولین حزبی و همکاران آنان طی ٢٨ ماه گذشته، با شادباش به رفقای منتخب کنگره در پذیرش مسئولیت اداره حزب در دور آتی، به تقدیر از همه ارگان‌های حزب برخاست که در تدارک مضمونی این کنگره موفق، نقش آفرین بوده‌اند. کنگره به ویژه بر روی زحمات جمعی از رفقا درنگ ورزید که با کار شبانه روزی سخت کوشانه‌شان طی ماه‌های پیش از کنگره و نیز حین کنگره، سهمی شایان در برپایی این همایش به یاد ماندنی داشتند. کنگره با نام بردن از تک تک این عزیزان، کار و زحمت نتیجه بخش آنان را قدر نهاد. کنگره، کار هیئت رئیسه خود را هم ستود.

هیئت رئیسه کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٢ آذر ماه ١٤٠٠ برابر با ٢٣ نوامبر ٢٠٢١

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.