چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

«کار داخل»، دور دوم - شماره ۲

۰۸ شهريور ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانید:

- وضعیت جاری و چشم‌انداز آتی؛

- کشتار کرونا یا نسل‌کُشی جمهوری اسلامی؛

- لباس شخصی های فضای مجازی یا ارتش سایبری؛

- بحران رهبری بعد از حمید اشرف؛

- و ...

افزودن دیدگاه جدید