دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

پیکار زنان برای اشتغال و برابری در محیط کار

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

پیکار زنان برای اشتغال و برابری در محیط کار

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه28 اسفند ماه 1399 برابر با  18 مارس 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

sadegh_zenan1.mp3

قسمت اول

sadegh_zenan2.mp3

قسمت دوم

sadegh_zenan3.mp3

قسمت پایانی

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید