سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

اعتراضات آبان: پدید آیی و فراز و فرود

۰۷ آذر ۱۳۹۹

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۷ آذر ۹۹ – ساعت ۹ شب به وقت ایران

سخنران: سعید مدنی – فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران

 

این جلسات هفتگی در حدود ده گروه و کانال تلگرامی برگزار میشوند، از جمله در گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالت خواهان.

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIrvQDjrh3Dbg

 

سؤالات جلسه تلگرامی

- آقای مدنی عزیز درود بر شما با توجه به نگرش آسیب شناسانه ی شما در مورد امور اجتماعی، لطفاً توضیح دهید که بر اساس ارزیابی تان از آبان 98 به عنوان یک شورش اجتماعی آیا واقعا این شورش ها را می توان از جمله‌ی شورش های کور ارزیابی کرد یا اینکه این شورش های اجتماعی با توجه با برپا کنندگان آن همانگونه که شما هم بیان می کنید برخوردار از توانایی ها و شعور اجتماعی متفاوت منسوب به لایه هایی از طبقه ی متوسط با سواد و شعور اجتماعی است می تواند به نوعی هدفمند و آگاهانه باشد ؟

- با درود، دلیل عدم همراهی لایه های مختلف اجتماعی با اعتراضات آبان ماه چه بود؟ آیا شکافی بین نخبگان جامعه و بدنه آن ایجاد شده است که طبقه متوسط جامعه نقش انفعالی را در جنبش های اعتراضی داشته باشد؟

- با توجه به آماری که از حاشیه نشین های شهری (بین ۱٥ تا ۲۰ میلیون)که بیان کردید و این تقریبا بین یک پنجم و و یا یک چهارم جمعیت کشور را در برمی گیردو خود از تاثیر گذارترین دهک های جمعیتی اقتصادی و اجتماعی ایران است آیا می توان تاثیر گذاری وسرایت این قیام توده ای را در آینده به سایر دهک های بالاتر نیز تعمیم داد؟ و اگر جواب مثبت است دلایل تاثیر احتمالی آن را درچه عواملی ارزیابی می کنید؟

- آقای مدنی عزیز شما جنبش جوانان را به عنوان بخش قابل توجه و در عین حال ساختارشکنانه‌ی این شورش اجتماعی ارزیابی کردید . و اینکه فاصله ی بین النسلی موجب شده است این جوانان پیوندی با تجربیات مبارزاتی نسل های پیش از خود نداشته باشند. فکر می کنید نسل های پیشین چه وظایفی در قبال این جوانان دارند و اگر درست تر سوال شود نسل پیشین چه کند تا بتواند با این جوانان در مبارزه برای آزادی و عدالتخواهی همگام شود ؟

- سرکوب خشونت آمیز معترضان، شکاف بین حکومت و مردم را عمیق تر کرد و هزینه زیادی را به حکومت تحمیل کرد به نظر شما چرا سیستم حکومتی زیر بار چنین عمل هزینه زایی رفت؟

- آیا عدم مشارکت قشرمتوسط درسطح قابل توجه،در اعتراضات گسترده ۹۸را ناشی ازچه عاملی میدانید؟ مگر افزایش قیمت بنزین، ویا سایرمطالبات اجتماعی جدا ازمنافع این قشر بود؟

- درود به جناب دکتر مدنی عزیز، بدون تردید اعتراضات آبان ماه یک تفاوت ماهوی با اعتراضات مدنی و سیاسی مشابه جنبش سبز دارد. آبان اعتراض همانگونه کخ جنابعالی هم به درستی اشاره کردید علیه یک ساختار نئولیبرال ـ رانتی و فساد نهادینه شده در ساختار حاکم است و ریشه در مطالبه عدالت اجتماعی تحت شعار نان، کار و آزادی دارد. آیا می توان در راستای جنبش آبان ماه و در حمایت از آن موضع داشت اما به موضوع برنامه های خانمان برانداز خصوصی سازی ها و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد مافیایی حاکم نپرداخت و نوعی از «همه با هم» بودن را از آن نتیجه گرفت؟

- با عرض سلام خدمت دوستان حاضر در گروه و بخصوص مهمان عزیزمان جناب مدنی، اکثر تحلیل گران اعتراضات ابان ماه ۹۸ را خد انگیخته فاقد سازمانیافتگی لازم بود ،اگر چنین است علت گسترش گسترده این اعتراضات را در چه میدانید؟ آیا عامل به قول شما جنبشی دانستن آن کافیست یا گسترش فضای مجازی و سازمان یافتگی مجازی را موثر میدانید؟

- آیا عدم حضور گسترده قشر متوسط را میتوان ناشی از شدت شکاف طبقاتی وسقوط بخش عمده ای ازاین قشررابدرون اقشار وطبقات فرودست ارزیابی نمود؟

- با سلام، آیا قبول دارید بعد از پیروزی انقلاب 57 بین لایه ها و طبقات مختلف مردم ارزیابی متفاوتی نسبت به حاکمیت ایران بوجود آمد و این تضاد بوجود آمده بین مردم نوعی بن بست در تعامل بین مردم برای یافتن زبان مشترک بوجود آورد و لایه های مختلف مردم بخصوص طبقات متوسط و طبقات فرودست در مقابل هم قرار گرفتند؟ و در حرکتهای اخیر چرا در آغاز لایه های پرقدرت تر حاکمیت علیه لایه های کم قدرت تر موضع می گیرد و از حرکت حمایت می کنند و بعد اعتراض گسترده می شود و علیه هسته پرقدرت حاکمیت می شود؟

- چه وظایف تاریخی بر دوش مرحله کنونی انقلاب در ایران قرار دارد یا این جنبش اجتماعی وظیفه حل کدام یک از انبوه تضادهای موجود را دارد؟ نیروهای انجام این تحول به لحاظ آرایش طبقاتی کدامند؟

- با توجه به سرکوب شدید اعتراض ها بیم بروز جنگ داخلی ناشی از عدم قدرت حاکم مرکزی که قطعا منجر به درگیری های بی پایان خواهد شد ،اختلافات عمیق دارا و ندار، لر و فارس و عرب و ارمنی و شیعه و یهودی و تخلیه عقده های مانده به دل مردم از ۴۳ سال جور و ستم و رنج تحمیلی حاکمان مانع از مداخله همه اقشار در اعتراض ها میشود. چه تضمینی برای اقشار نزدیک به قدرت یا طبقه بیمناک از اتفاقاتی که در کشورهای نظیر مانند عراق و لیبی افتاد میشود داشت تا آنها هم در این راه نه برای بنزین و مسایل اقتصادی، بلکه برای حاکمیت دموکراسی همراهی کنند و به معترضین بپیوندند؟

- جناب مدنی عزیز، درست است که اعتراضات ابان ماه دارای سازماندهی و آگاهی در چارچوب عامل ذهنی انقلاب نبود اما شورش به مفهوم خودانگیختگی بدون یک بستر مشخص طبقاتی تا حدودی در مورد اعتراضات ابان ماه نارساست چون بستر آن در واقع همان مطالبه عدالت اجتماعی بود. به همین دلیل فکر نمی کنید فراتر از مشکلات موجود در این اعتراضات این یک جنبش طبقاتی بود که هر چند بدون سازماندهی و به لحاظ سیاسی هدفمند نبود اما ماهیت کاملاً مشخص جنبشی داشت؟

- حاکمیت کنونی ایران از مردم فرودست در کلیه نهادهای حکومتی و اجرای بعنوان نیروی فعال و کار استفاده کرده. در نتیجه همدلی بسیاری بین افراد صالح و ناصالح بوجود آمده که به راحتی نمی توان آنها را از هم جدا کرد. ولی این همکاری در میان افراد طبقات متوسط و نهادهای حکومتی کمتر است. چگونه می توان همدلی را به سمت منافع مشترک سوق داد نه همدلی بر اساس متشکل بودن در نهادها؟

- درود بر شما، سلامت باشید. کدام عمل هزینه زایی؟ آیا حکومتی که سروقت مالیات، جریمه و... را ازمردم می­گیرد، یامردم نا آگاه که بخاطرمرغ دولتی بازیگرصحنه حکومت هستند؟ یا کارگران بیکار و... کدام هزینه؟

- بیشتر نیروی شرکت کننده در جنبشهای اخیر چه در ایران و چه سایر کشورها جوانان بین ۱٥ تا ۲۶سال هستند که نه آموزش و مهارت کافی دارند و نه شغل و سرمایه و آینده مشخص و روشن. سرنوشت جنبشهایی که این گروه ایجاد خواهند کرد چه پیوندی و چگونه با سایر جنبشهای اجتماعی می توانند برقرار کنند تا هم هزینه های انسانی بالا نرود و هم جهت گیری کارآمدی پیدا کند؟

- با سلام به دکتر مدنی عزیز، در جنبش های دی 96 و آبان 98 طبقه متوسط عمدتاً غایب بود اما در اعتراضات هواپیما حضور داشت، دلیل آن را چه می دانید؟ تفاوت دغدغه ها یا پدیداری صدای سیاسی با بیانیه آبان مهندس موسوی؟ و با توجه بروز آن صدای سیاسی، آینده جنبش را چگونه می بینید؟ آیا برآمد جدیدی خواهد بود و طبقه متوسط به طبقات تهی دست و کارگر خواهد پیوست؟

- ترور فخری زاده ها چه تاثیراتی بر جنبش عدالتخواهانه می‌تواند داشته باشد؟

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید