رفتن به محتوای اصلی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

تصویر بالای صفحه
شورای عالی کار دشمن نیروی کار
پیام در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر در برابر حجاب اجباری
اعتراف به شکست در برابر گستردگی اعتصاب ما
اعتصاب هزاران نفری ما کارگران پروژه ای به کجا رسید
محکومیت اعدام ها توسط شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت
اعتصاب ادامە دارد!
از فراخوان اعتراضی سراسری معلمان برای فردا نوزدهم اردیبهشت حمایت و پشتیبانی میکنیم
بیانیه اول ماه مه روز جهانی کارگر
بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: با قدرت وارد اعتصاب شویم
بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲
حرف ما کارگران نفت چیست؟
ما اولتیماتوم می دهیم
کارگران پروژه‌ای پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند
بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در حمایت از اعتراضات مردمی و علیه سرکوبگری‌های حکومت
اعتصاب ما داربست بندها یک شروع خوب
فراخوان اعتصاب کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان
اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است
فراخوان همکاران به اعتصاب برای دوم اردیبهشت ماه آماده می شویم!