رفتن به محتوای اصلی

پیام در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر در برابر حجاب اجباری

پیام در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر در برابر حجاب اجباری
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

ما کارگران پروژه ای نفت در کنار دانشجویان دانشگاه هنر ایستاده و به صف همبستگی و اتحاد علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسی می پیوندیم و  همصدا میگوییم "نه". این دانشجویان، مهسا و مهسا ها که بخاطر حجاب به قتل رسیدند فرزندان ما هستند. خشونت علیه زن و فشار حکومت برای بازگرداندن حجاب بر سر زنان حمله به ما کارگران و ما مردم  و  حمله به  خیزش زن زندگی آزادی است. ما بارها فریاد زده ایم که تا کی خشونت علیه زن و زورگویی بر سر حجاب و در لوای آن تحمیل گرسنگی و بی تامینی بر کل جامعه؟ ما همه اینها را تجربه کرده ایم و دیگر این سرکوبگریها را بر نمی تابیم. ما قاطعانه از  اعتراضات دانشجویان هنر و داشنجویان در دانشگاهها حمایت کرده و با تحمیل حجاب و پوشش اجباری به زنان مخالفیم. از نظر ما اینکه زنان و همه مردم حق داشته باشند پوشش خود را هرجور میخواهند انتخاب کنند، یک حق ساده و بدیهی و حداقل همه آنهاست. ما اتحاد و همبستگی همه کارگران و مردم معترض در برابر این تحمیل ها را یک پاسخ درخور در برابر این تعرضات می دانیم. جواب این تحمیل ها همانست که تاکنون زنان انجام داده اند و آن بی حجابی سراسری است. اعتراض حق مسلم ما کارگران و ما همه مردمی است که به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه ای که ۴۴ سال است بر ما روا میشود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی حقوقی ها نیستیم. ما کارگران نفت هشدار میدهیم که در صورتیکه سرکوب زنان تحت لوای حجاب و تعرض به دانشگاهها ادامه یابد، تا وقتی که  به اذیت و آزار زنان بخاطر حجاب پایان داده نشود، تا وقتی که به بازداشتها  و سرکوبگری ها پایان داده نشود، و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند و همصدا با همه مردم ما نیز دست به اعتراضات علنی و گسترده خواهیم زد و کار را تعطیل خواهیم کرد.

پیام ما کارگران وما مردم را بشنوید.

 ۵ تیر ۱۴۰۲

منبع:
کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید