رفتن به محتوای اصلی

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران

تصویر بالای صفحه
نگاهی کوتاه به تاریخچه حجاب درایران به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
آغاز کار کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)در روز ۲۱ آبان ۱۴۰۰ (برابر با ۱۲ نوامبر۲۰۲۱)
پیامهای احزاب و شخصیتهای غیرایرانی به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام خانم کورنلیا ارنست رئیس گروه مرتبط با ایران در پارلمان اروپا (به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق
پیام گریگور گیزی رهبر سابق حزب چپ آلمان و حزب چپ اروپایی به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام تبریک حزب کمونیست عراق به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
گزارش آغاز کار کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حفاظت از محیط زیست
گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان خیزش ابان ۱۳۹۸
ما از منافع کارگران دفاع می کنیم
گذار از جمهوری اسلامی
نیازمندیها
برنامه های ما
همبستگی جهانی برای صلح ودمکراسی نیاز مبرم افغانستان
کشتارو جنایت۶۷ـ از سکوت تا کیفر
اعتصاب کارگران نفت با قدرت همچنان ادامه دارد!
کلیپ های تحریم انتخابات فرمایشی
تحریم انتخابات فرمایشی
در انتخابات نمایشی شرکت نکنیم!
رای نمی دهم ،رای ندهیم،رای بی رای
تحریم فعال انتخابات فرمایشی!
آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
بمناسبت سی دومین سالگرد فاجعه ملی در تابستان 67
با تمام توان به یاری کارگران بشتابیم!
اعدام بس است!
در حزب ما،حفظ محیط زیست مقدم بر سود و بهره وری است
در بزرگداشت یکصدمین سالگرد تشکیل فرقه (حزب) کمونیست ایران