رفتن به محتوای اصلی

گودرز اقتداری

تصویر بالای صفحه
کشتار های دهه شصت، دکترین اطاعت کورکورانه و مسئولیت آمران
ضرورت مقابله با محدود سازی استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی
خلاقیتِ انقلابیِ کار(1)
ایران پس از انتخابات آمریکا،رابطه ایران و آمریکا به کجا خواهد کشید؟ - فایل صوتی
در مورد قرارداد ۲۵ ساله با چین
نگاهی به تفاهم نامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین
بی عدالتی در سیستم قضایی و خشونت پلیس در امریکا
نژادپرستی، بی عدالتی و تبعیضات ساختاری، منشا اعتراضات اخیر در امریکا
مصاحبه با گودرز اقتداری
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 11
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 10
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 9
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 6
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 5
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش دوم
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش اول
گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هیجدهم
گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم
دفترسوم - جنبش کارگری و مبارزه برای دمکراسی در نیجریه
مصاحبه با گودرز همکار نشریه جُنگ کارگری
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش شانزدهم
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش دوازدهم
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش یازدهم