رفتن به محتوای اصلی

گروه کار زنان حزب چپ ایران

تصویر بالای صفحه
روز جهانی زن خجسته باد، در هم تنیدگی«۸ مارس» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پاس می داریم
مجموع برنامه های ويدیویی، نقش رهبری زنان در کاهش خشونت
برنامه آموزشی هفتګی در اینستاګرام ګروه کار زنان - 1
برای رهایی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل از زندان، هم صدا شویم!
سیمای نوین هشت مارس با «زن، زندگی، آزادی»! صوتی
سیمای نوین هشت مارس با «زن، زندگی، آزادی»!
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد
دست در دست یکدیگر، علیه خشونت بر زنان!
image-20220802195817-1
ننگ بر شما ای "اعتراف گیران"!
حمله وحشیانه عوامل حکومت به بانو گوهر عشقی را محکوم می کنیم!
برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، توهین است به زنان ایران!
جامعه همجنسگرایان،ترانس ها و کونیرها در ایران و خارج از مرز
گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زنان از طرف گروه کار زنان حزب
روز جهانی زنان 8 مارس بر شما گرامی باد!
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
برای پایان دادن به تبعیض و نابرابری علیه زنان کشور همصدا شویم!
25 نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان
برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم
دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !فایل صوتی
دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !
کمپین علیه خشونت ناموسی
سکوت در برابر تجاوز و آزار جنسی، به زیان جامعه است!
نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران
نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران
نقش و تأثیر قوانین در زندگی زنان!
خشونت علیه زنان در شرایط قرنطینه
تبريك نوروزى گروه كار زنان به مناسبت سال ١٣٩٩ خورشيدي
خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری!
خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری!