رفتن به محتوای اصلی

اعلامیه‌ها و بیانیه‌های کارگری

تصویر بالای صفحه
image-20220624235601-1
پیگرد فعالان تشکل‌های صنفی و تشدید فشار برای گرفتن اعترافات اجباری را محکوم می‌کنیم
با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم
در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!
با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر
شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!
اخراج روزنامە نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال را محکوم می کنیم!
یاد فعال جنبش چپ و سندیکائی، رفیق رضا فراهانی (اوستا) گرامی باد!
متحد و همبستە علیە فقر، بی‌عدالتی و استبداد؛ برای زندگی شایستە، بە استقبال روز کارگر برویم!
کارگران هپکو با ادامە مبارزات‌شان می‌توانند بە مطالبات‌شان برسند!
یورش به مراسم روز کارگر را محکوم و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان هستیم!
خطر جان اسماعیل بخشی، سپیدە قلیان و علی نجاتی را تهدید می کند!
احکام زندان برای محمد حبیبی باید لغو گردد!
کارگران بازداشتی فولاد اهواز را آزاد کنيد!
ما از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و از همبستگی کارگران، دانشجويان و معلمان و کل نیروهای جامعه مدنی حمايت می کنيم!
بازداشت رهبران کارگری را محکوم و از اعتصاب و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت می کنیم!
از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت می کنیم!
در دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی فولاد اهواز
از مطالبات به حق رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کنیم!
از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهید بە پایمال سازی حقوق سندیکائی و سرکوب فعالان کارگران ایران خاتمە دهد!
دعوت به شرکت در مراسم اول ماه مه در پاریس
موفقيت کارگران در گرو تشکل‌یابی، همبستگی و اعتراضات سراسری است!
تعرض بە حقوق کار توسط حکومت و کارفرمایان در ایران شتاب گرفتە است
به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!
از مبارزات کارگران و مزدبگیران برای افزایش دستمزد حمایت می کنیم!
ضرورت حمايت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی
برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی مبارزه کنیم!
در دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران
قتل كولبران را محكوم و از اعتراض و اعتصاب مردم بانه حمايت می كنيم!
ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم!
تعلیق قوانین ایمنی و زیادە خواهی کارفرما، باز هم فاجعە آفرید!