رفتن به محتوای اصلی

نگاهی به انتخابات مضحکِ فرمایشی،

نگاهی به انتخابات مضحکِ فرمایشی،

دست و پا زدن خامنه ای قبل از انتخابات برای کشاندن مردم پای صندوقهای رأی و تبلیغات گسترده شبکه های تلویزیونی حکومتی در شرایطی که شکاف عمیق و آشکار در بین اکثریت قاطع مردم با حکومت، نشان از واقعیتی دارد که حکام رژیم هم متوجه آن شده است، پیشاپیش با شکستی مفتضحانه مواجه خواهد شد که در چهار سال گذشته مواجه شد. خامنه ای ازسیاست یکدست سازی ساختار قدرت و مجلس درس عبرت نگرفت و از فجایع ضد انسانی و مردمی آن نیاموخت و اکنون به دنبال مجلسی است که مطیع و گوش به فرمان او باشد. امروز بیش هر زمانی آشکار شده که تضاد عمده و آشتی ناپذیری در ژرفا و گستره جامعه شکل گرفته است که راه برون رفت از آن در گرو حل این تضاد است. پرواضح است در یک سوی این تضاد رژیم ضدمردمی قرار دارد که پروسه فروپاشی درونی آن از سالها پیش شروع شده و بعد از خیزش زن زندگی آزادی تشدید شده است و در سوی دیگر توده هایِ مردم جان به لب رسیده بویژه کارگران و زحمتکشان قرار دارد که متوجه شگردهای تبلیغاتی و ماهیت سیاسی رژیم برای تداوم بقایش شده اند و اعتقاد راسخ به عبور از آن دارند و نیز خواستار طردش شدند.

در چنین شرایطی، خامنه ای برخلاف سال‌های گذشته که از موضع مقتدرانه حرف می زد در دوره انتخابات اخیر دچار استیصال شده و از موضع ضعف بر حضور مردم بدون در نظر گرفتن به چه کسی و یا کسانی رای میدهند تاکید بر حضور مردم میکرد. آنهم با زبانی ملتمسانه و باترفندهای شناخته شده ای چون (وظیفه شرعی) و (دفاع از میهن در مقابل دشمنان) و...عجز و ناتوانی خود را آشکار میکرد. به عبارت دیگر او حتی از مخالفان نظام دعوت می کرد که درانتخابات شرکت کنند و اگر رأی سفید و یا شعار بر ضد او و رژیمش هم در برگه های رای می نویسند مهم نیست، مهم برای او آن است که رسانه های رژیم با بزرگنمایی دروغین حضورمردم را در انتخاباتی مضحک، با شکوه به نمایش بگذارند. به رغم تمامی این شگردها سران رژیم از پیش می دانستند بخش وسیعی از مردم انتخابات را تحریم خواهند کرد، در نتیجه به فکر مهندسی انتخابات با روش‌های متداول و جدید افتادند. یکی از روش‌های شناخته شده دست بردند در صندوقها و افزودن آرا در آنها است که در گذشته بارها تکرارشده و نیز استفاده روشهای جدید. در خبرها و ویدئوهای ارسالی کاشف بعمل آمده مسئولین رژیم با سواستفاده و تقلب از شماره ملی مردم بدون انکه در انتخابات شرکت کرده باشند رأی شان را در صندوقها ریختند.

این سواستفاده از مردم در چندین ویدئو دیده شده است. بعنوان نمونه در یکی از این ویدئوها خانمی شناسنامه در دست، خودش را معرفی کرد و گفت: من به چند مرکز رای گیری مراجعه کردم و گفتم میخوام رأی بدم مسئول مربوطه در پای صندوق گفت: شما رأی دادید. خانم گفتند، من تازه از خونم اومدم بیرون و شناسنامه ام هم مهر نخورده چطور رأی دادم آنان نپذرفتند و باز تاکید کردند تو قبلا رأی دادی...به مرکز دیگه ای مراجعه کردم آن‌ها هم گفتند تو رأی دادی...او سپس شناسنامه اش را رو به دوربین گرفت و گفت، آخر شما ببینید من شناسنامه ام مهر نخورده آنوقت به من میگن تو رأی دادی.

مطابق با این طرفند جدید رژیم بدون اینکه مردم خبر داشته باشند به احتمال زیاد بسیاری از آنان حتی بدون اینکه پای صندوق های رای گیری رفته باشند...رأی شان به صندوقها ریخته شده. اکنون سوال مردم آن است چگونه از مشخصات آن‌ها سو استفاده شده بدون اینکه پای صندوقهای رای گیری رفته باشند.!؟

رژیم استبدادی ولایت فقیه در دوره های گذشته انواع تقلبها را انجام میداد تا حضور دروغین مردم را در پای صندوقهای رای از طریق رسانه های حکومتی به نمایش بگذارد. اما در این دوره به شگرد تازه ای دست زده است که بی گمان نشان از استیصال و فروپاشی درونی آن است. پر واضح است آنها با در اختیار داشتن شماره ملی بسیاری از مردم اقدام کرده و به کاندیدهای حکومتی و وابسته رای دادند تا از این طریق اختلاف اکثریت تحریمیون را با اقلیت بسیار محدود رای دهندگان کاهش دهند. این اقدام در کنار تقلبهای آشکار دیگر به لحاظ اخلاقی در جهان بی سابقه بوده است و اوج ذلت و خواری رژیمی را به نمایش میگذارد که اساسا از مردم بریده و می داند افکار عمومی در کشور ما بشدت مخالفش است. واضح است رژیمی مستبد و آدم‌کش که خون بسیاری از جوانان را فقط بخاطر آزادی و احقاق حقوق اجتماعی، اقتصادی، صنفی و... بر زمین ریخته از هر شیوه و روش ضداخلاقی استفاده می کند تا چهره ای مردمی از خود بیارید. خامنه ای و جناح راست ارتجاعی حاکم بخوبی می‌دانند نه انتخابات مهندسی شده و نه شگردهای جدید سواستفاده از مردم کوچکترین تردیدی در ذهن و حافظه مردم ایجاد نخواهد کرد و دقیقا برعکس تنفر و انزجار مردم را به رژیم خودکامه و ضدمردمی تشدید کرده و کوچترین خللی در مبارزه آنان ایجاد نخواهد کرد.
 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید