رفتن به محتوای اصلی

دسامبر 2021

سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است

صادق کار
افزایش ارادە گرایانە قیمتها در شرایطی کە تناسبی میان درآمد و قدرت خرید مردم با قیمتها و هزینە های وجود ندارد اگر بە شورش و انقلاب منجر هم نشود، بە رکود اقتصادی و نا امنی اجتماعی و رشد بزەکاری و افزایش جرم و جنایت و دەها معضل دیگر حتما دامن خواهد زد.

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش اول

الویسا بتی
آیا کار بی ثبات محصول شرایط تاریخی خاصی مانند پست فوردیسم و ​​نئولیبرالیسم است یا یک قاعدۀ واقعی در نظام سرمایه داری است، و این به اصطلاح «مدل اشتغال استاندارد» است که در واقع استثنائی تاریخی است؟
این مقاله تفاسیر مختلفی را که از نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری در دو دهه گذشته توسط محققان اجتماعی-اقتصادی، حقوقی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائه شده اند، با هم مقایسه می کند و در برابر هم می نهد. هدف این بحث اثبات نسبیت مفاهیم قاعده و استثنا است،

"حمایت" از تولید از جیب کارگر!

صادق
دولت اگر می خواهند بدهی های سرمایەداران بە خودش را ببخشد، مسئلە دیگری است. اما حق بخشیدن بدهی آنان بە تامین اجتماعی را ندارد و باید بدهی آنان را خودش بە تامین اجتماعی وبە کارگران راسا بپردازد.
اقدامات ضد کارگری مجلس فرمایشی با طرح لوایح جدید روز بە روز بیشتر می شود. از زمان تشکیل این مجلس تا کنون چندین طرح و لایحە ضد کارگری توسط اعضای گزینە شدە آن تهیە شدە کە هریک از دیگری ظالمانەتر هستند.

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری
نکتە قابل تامل و مهم در تجمع های اعتراضی بازنشستگان حضور بازنشستگان، فرهنگی، تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حول خواستە های مشترک و اولین حرکت در نوع خود بود. تاکید در قطعنامە تظاهرات بر اتحاد همە مزدبگیران و بازنشستگان، حمایت از مطالبات کارگران و مزدبگیران، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان و شاغلین و تشکیل تشکلهای مستقل مواردی هستند حاکی از روحیە حاکم بر تجمع های ٧ دیماە و گامی است بە پیش در جهت همبستگی و برپایی اعتراضات مشترک بین زحمتکشان.

سرشار از آرزو برای سالی که آغاز می گردد!

ابوالفضل محققی
آرزو دارم، آرزوی جهانی انسانی! جهانی خالی از فقر، خالی از استبداد، خالی از رنج وزشتی وابتذال. جهانی پر از رویا های زیبا ولطیف که کودکان شادمانه در آن به چرخند ودر کنار عزیزان خود آرام گیرند. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها پیرانه سری خود را بی دغدغه با نوه های خود سر کنند و توان این را داشته باشند هدیه ای ولو کوچک به اندازه بک سوت سوتک برای نوه های خود بگیرند و فراغ بال در پارک ها با آن ها بگردند. آرزوی بزرگی نیست، اما به نظر محال. وجود انسان چه میزان انباشته از آرزوست و امید!

برجام ، منافع ملی یا منافع دولتی و خطر جنگ

بهزاد کریمی
برجام ، منافع ملی یا منافع دولتی و خطر جنگ                     
بهزاد کریمی– عضو حرب چپ ایران (فدائیان خلق)، در اتاق تلگرام اتحاد چپ 
پنجشنبه ۹ دی ماه برابر با ۳۰ دسامبر  ۱۴۰۰

تبعیض، پیشوای الیگارشی ساخت گرفته استبداد

عباد عموزاد
وقتى بنام دينى كه تبعيض ها را الغاء كرد تا انسان بتواند رشد كند، براى يك تن، به اين توجيه كه روحانى است و در اين جهان، از دانش اداره كشور هيچ نمى ‏داند، تبعيض مطلق قائل مى ‏شوند و حتى دانشمندترها مى ‏بايد تحت حكم او باشند، غير ممكن است هرمى از انواع تبعيض ها شكل نگيرد. ولايت مطلقه فقيه رأس اين هرم است. اين هرم قدرت زندان جامعه جوان امروز ايران و ضد رشد و ويرانگر نيروهاى محركه است.

«مادر» اثر ماکسیم گورکی

اسد عبدالهی
این روزها که مجدداً به خواندن رُمان «مادر» گورکی ترغیب شده ام؛ سیمای خواهرم در نظرم می آید؛ صبوری و پایمردی اش در زندگی، کمک به همنوع در هر شرایطی، علاقه و عشق به فرزندان و نوه هایش. هرچند نقدهای فراوانی به آن رُمان نوشته اند همچون: "داستانی بی ارزش"، "رمانتیسم رنگ باخته"، "کلیشه ای آموزشی وغیرادبی" و"تبلیغات بی مایه و سطحی"، قلمدادش کرده اند؛ اما در واقعیت این روزهای کشورمان، مادرانی بوده و هستند که یک تنه جایگزین آن قصه و داستان در عالم ِواقع شده اند و این نوید را می دهند که هرچند با رژیمی سرکوبگر روبرویم

گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران

دنیز ایشچی
هیچکدام از این متخصصین راه حل گذار کلان از این نظامی که بطور ذاتی فاسد، ظالمانه و بیمار است را ارائه نمی دهند. به همین دلیل است، که راه حل همه آنها در مسیر گذار از حاکمیت الیگارشی نظام سرمایه داری تجارت سالاری باند های مافیایی رانت خوار، به نوعی از نظام سرمایه داری بیشتر قانونمندتر، شفاف تری را که همان نئولیبرالیسم اسلامی است، ترویج می نمایند. در این دوران گذار، بخش اعظم الیگارشی سوداگران جلد عوض کرده و همزمان با حفظ قدرتمداری خویش تبدیل به نئولیبرال های جدید میگردند،