رفتن به محتوای اصلی

اتحاد، نیاز مبرم چپ ایران!

اتحاد، نیاز مبرم چپ ایران!
آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
سه‌شنبه, 30. مارس 2021 - 23:43

آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

اتحاد، نیاز مبرم چپ ایران!

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) دهم فروردین امسال، با پشت سر گذاشتن سومین سالگرد تاسیس‌ خود پا در چهارمین سال موجودیت خویش می‌نهد. در چنین روزی از سال ١٣٩٧ با برگزاری کنگره موسسان، دستاورد روند چندین ساله وحدت خواهی میان سه مولفه از چپ ایران رسمیت یافت و انتشار خبر سربرآوردن حزبی واحد در چپ کشور بازتاب نسبتا گسترده ای در سطح فعالان سیاسی داشت. ما اینک با گرامیداشت دستیابی به این یگانگی و خرسند از سال‌ها تلاش در این راه، کماکان بر تداوم و تحکیم وحدت حزبی پای می‌فشریم.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) طی سه سال گذشته کوشید با نوع نگاه و مواجهه‌‌‌ای که نسبت به روندها و رویدادهای متنوع و مهم در سطح کشور، منطقه و جهان داشت، به معرفی خویش در سپهر سیاسی کشور برآید و تصویر سیاسی روشنی از خود به نمایش نهد. طی این سه سال کوشیده ایم نسبت به رویداهای سیاسی در سطح ایران واکنش نشان دهیم و در کمتر موضوع مهمی است که حزب چپ سیاست خود را اعلام نکرده باشد. ما بمثابه حزبی باورمند به آرمان سوسیالیستی تلاش کرده ایم تا فعالیت در زمینه صلح، همبستگی، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را بر متن تحولات جاری به نمایش گذاشته و با این شناسه‌ها مورد داوری همگانی قرار بگیریم. اما بر این نیز تاکید داریم که هنوز کار ناکرده بسیاری پیش روی ما قرار دارد و برای ارتقاء به سطح حزبی کنشگر بیشتر باید کوشید.

حزب ما از همان آغاز با باور به لزوم تحقق وحدت چپ، هنگام تشکیل حزب و تا هستی امروزین خویش، به پایبندی در وحدت شناخته شده و بر همین پیمان خود استوار ایستاده است. آنچه اما در موضوع همکاری‌ها‌ تا متحد شدن‌ها اهمیت بی چون و چرا دارد، همانا پاسخ گویی به نیاز مبرم چپ ایران در زمینه اتحادها به هر شکل ممکن است. از اشتراک در مبارزات عملی تا اتحادهای پایدار و سرانجام ارتقاء به سطح وحدت در هر آنجایی که ممکن است. ما بارها تاکید کرده‌ایم و می‌کنیم که نیاز به اتحاد در صفوف نیروهای چپ با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن به سر می‌برد، بیش از هر وقت دیگری ضروری است.

لزوم همسویی‌، همکاری‌، اتحادها و وحدت در صفوف چپ ایران، تنها محدود به حدت و حساسیت کشاکش‌های رو به تعمیق میان طبقات و اقشار تهیدست و تنگدست با غارتگران غرق در ثروت و قدرت در امروز کشور نیست. فقر افزایی و تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای خود را اکنون در سطح مبارزه سیاسی رو به گسترش علیه جمهوری اسلامی است که نشان می دهد. حزب ما اندکی بعد از اشتعال آتش خشم مردم در بیش از صد شهر کشور در آبان ماه ١٣٩۶ تاسیس یافت و یک سال و نیم پس از اعلام موجودیت خود شاهد بزرگترین خیزش مردم معترض علیه جمهوری اسلامی در آبان ١٣٩٨ بود. این همزمانی‌ها معنی و پیام خاص خود را دارند. همین خیزش‌های موسوم به "خیابان" در ترکیب با جنبش‌های مدنی دامنگستر و اعتصابات رو به رشد زحمتکشان است که پایگاه مبارزاتی چپ بمنظور گذر از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دموکرات همچون مهدی برای تحقق آزادی‌ها، برابر حقوقی و عدالت اجتماعی فراهم می‌آورند. چپ اهمیت دارد که متحداً با این پایگاه خود درآمیزد.

این برهه از تاریخ کشور ما را این واقعیت توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی کشور را در کلافی از بحران‌ها فروبرده و خود نیز سخت درگیر انواع تنگناها مواجه با ابر بحران‌ها شده است. از اینرو، ایران در سمت تحولات سیاسی کلان و گذر ناگزیر از جمهوری اسلامی قرار دارد و ناشی از همین، تکاپوهای سیاسی برای تاثیر گذاری بر تحولات در میان نیروها و جریانات سیاسی سرعت خاصی به خود گرفته است. وضعیت حاضر را می‌توان آبستن تحولات جدی دانست و با این نتیجه گیری که تا چه اندازه نیاز به برآمد هر چه جدی‌تر و موثرتر چپ در صحنه سیاسی است. در چنین شرایطی چپ باید به این پرسش گرهی و آینده ساز پاسخ دهد که در کجای این مبارزه تعیین کننده ایستاده و چه برنامه‌ای برای حضوری نیرومند در این صحنه دارد؟ پاسخ حزب ما، بسط همکاری‌های هر چه عاجل میان جریانات چپ‌ و ایجاد اتحاد چپ برای عمل مشترک سیاسی آنهاست.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) با فراخوان برای همکاری همه نیروهای چپ و امید به پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها در این زمینه است که هم اکنون سومین کنگره خود به شمول کنگره موسس را تدارک می‌بیند. حزب ما در آغاز سالی دیگر از موجودیت و تداوم حیات خود، از دوستدارانش صمیمانه انتظار دارد تا حزب خود را چه از طریق نقد عملکردش و چه همکاری‌ها تا حد پیوستن به صفوف آن تقویت کنند. وحدت هرچه مستحکم‌تر تشکیلاتی و اتحاد گسترده در صفوف چپ، پیام و آرزوی ما در این سومین سالروز تاسیس حزب است. ما برای دستیابی به این هدف دستمان را به سوی نیروهای چپ دموکرات برابری طلب که برای استقرار دموکراسی در کشور، گذار از جمهوری اسلامی را پیگیرانه دنبال می کنند، دراز کرده و دستان هر فعال و جریان چپی را که در این جهت گام بردارد به گرمی خواهیم فشرد.

هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

١٠ فروردین ١٤٠٠ برابر با ٣٠ مارس ٢٠٢١

 

دیدگاه‌ها

ف. بهنیا

چهارسالگی حزب چپ ایران – فدائیان خلق – را ارج می نهم و آرزو دارم که تمام قد در تحقق اتحاد اتحادها پیروز شود. اما در رابطه با گزاره تاسیس حزب چپ ایران – فدائیان خلق – و گره زدن آن به بزرگترین خیزش مردم ایران در سال 1396 و خیزش اعتراضی مردم در ابان 1398 نیاز به توضیح دارد که هیئت سیاسی حزب چپ ایران – فدائیان خلق – مبادرت به آن ننموده اند. ولی این گزاره نوعی رندی ست تا خواننده گمان برد که تاسیس حزب مزبور از بطن مبارزات داخل کشور فراروئیده ست. حتی قرین شدن تاسیس آن با اعتراضات سال 1396 نیز مبین تشخحیص ضرورت تاسیس حزب مزبور نبوده است. علی ایحال تاسیس حزب چپ به مثابه ضرورت پایان بخشیدن به تفرقه و پراکندگی نیروهای چپ قابل ارج است. اما در روند اتحاد نیاز مبرم چپ قرار است فراخوان همکاری همه نیروهای چپ با امید به پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها اجرا شود در عین آرزو برای تحقق این مهم باید موانع آن را در نظر گرفت مانع اول نیروهای چپ داخل کشور که به راحتی هژمونی حزب چپ مقیم خارج کشور را نرنتابیده و براساس دانش سیاسی فراگرفته و تجربه اکتسابی مشی معین را لحاظ می کند. مانع دوم رفع هاله و ابهام  در رابطه حزب چپ با سازمان فدائیان خلق اکثریت است. بسیاری از فعالان حزب چپ برخلاف وعده پیشین همچنان هم عضو حزب و هم عضو سازمان اکثریت می باشند. از سوی دیگر سازمان فدائیان خلق اکثریت نه تنها برخلاف وعده پیشین خود را منحل نکرده بلکه به وعده دیگر خود عدم کنشگری سیاسی نیز عمل نکرده است. بیگمان رفع این ابهام می تواند به رفع ابهامات دیگر هم کمک کند و تکلیف کنشگران رادیکال را با حزب چپ روشن کند.
و مانع سوم تجمیع تمام نیروهای چپ خارج کشور می باشد که در وهله نخست حزب توده ایران را باید جذی نماید.در این رابطه باید پاسخ داد که چرا حزبی با چنان پشتوانه تاریخی و تجارب سیاسی در اوان پروژه وحدت چپ در پلان قرار داده نشد
 

چ., 31.03.2021 - 00:01 پیوند ثابت
سعید

با سلام و خسته نباشید به همه رفقا،
بنظر من هدف اصلی حزب، در شرایط کنونی ایران که آبستن حوادث است، مطرح کردن نام خود در فضای سیاسی ایران است. یکی از این راهها استفاده از تریبونهایی مثل بی بی سی فارسی است که هر از چندی یکی از رفقای حزب امکان پیدا میکند که در مورد موضوع مشخصی صحبت کند. اغلب مواقع نمیدانم به چه دلیلی اسم رفیق با عنوان فعال سیاسی در ذیل تصویر درج میشود که همیشه برای من جای سوال بوده که چرا نام رفقا بعنوان عضو حزب چپ فدائیان خلق در برنامه درج نمیشود. یعنی از ساده ترین روش و در عین حال در یکی از پربیننده ترین شبکه های فارسی زبان هم نمیتوانیم و یا نمیخواهیم که برای تبلیغ نام حزب استفاده کنیم. سه سال پیش و چند ماهی پس از تشکیل حزب یکی از رفقا را دیدم که برای ضبط برنامه در بی بی سی فارسی به لندن آمده بود و میدانستم که از اعضای مرکزیت حزب هست ولی در برنامه ای که ضبط کرده بود با عنوان اتحاد جمهوری خواهان شرکت کرده بود که بنظرم جای تاسف داشت چرا که رفقای ما بیشتر به جنبش فدایی وابسته هستند تا به اتحاد جمهوری خواهان.

س., 30.03.2021 - 21:57 پیوند ثابت
جواد

چهارسال سراسرافتخاربه دفاع ازمنافع کارگران وزحمتکشان ومردم برهمه اعضای حزب مبارک .حزب چپ درهمین مدت کم توانست دربسیاری ازگره گاهای اجتماعی باتحلیل های درست وبه موقع نه تنها سرافرازبیرون آمدبلکه نظراتش الگویی بسیاری ازکنشگران سیاسی شد.حزب چه به ساختارش وچه به کادرهایش وچه به نظراتش بسیارخوش درخشید.امیدکه همچنان تابناک درسپهرسیاسی ایران بدرخشد.

س., 30.03.2021 - 17:31 پیوند ثابت
شبنم

حزب چپ به درستی شکل گرفت وامیدوارم روند رو به رشد خود را حفظ کنند هرچند گاهی موضع گیریهای حزب که به نظر میاد با عجله وبدون ارزیابی های درست نوشته میشود ولی رویکرد کلی ان مورد قبول هست .حزب باید بداند جبهه قوی در ایران از چپ دنبالش میکند ودر شرایط مناسب به حزب خواهد پیوست.حزب باید نیروهای جوان را به خود جذب کند یکی از راههای جذب جوانان اموزش ساده با زبان ساده قابل فهم مارکسیسم است .درک مارکسیسم چه بخواهیم چه نخواهیم جبهه حزب را تقویت خواهد کرد.از بیانیه ها وروشنگریهایی که در به پیش چاپ میشود قدر دانی میکنم .به پیش باید در همه جا دیده شود .برای تبلیغ به پیش جهت همه گیر شدن اقدام کنید.ممنون با ارزوی موفقیت هر چه بیشتر برایتان.

س., 30.03.2021 - 14:14 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.