رفتن به محتوای اصلی

مهدی فتاپور

تصویر بالای صفحه
هدف و مضمون مصاحبه آقای ثابتی
در ضرورت مقابله با سلطه‌ی ناسیونالیسم در مناسبات جهانی
مصاحبه سیامک کلهر با مهدی فتاپور از کادرهای حزب چپ ایران و از مسئولین جنبش دانشجویی در ساله ای قبل از انقلاب
نگاهی به شریط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران
جهان به کدام سو می‌رود‎
بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟
بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟
 ضرورت اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه با نگاهی به تجربه های  چپ در جهان امروز در گرامیداشت سالگرد جنبش فدایی
توپوماروها، فداییان، حزب نیرومند چپ
اشکال گذار و نقش نیروهای چپ
انتخابات ۱۴۰۰
توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین
قوانین «گِیم» در سیاست!
خیزش روشنفکران و جوانان ایران!
جنبش دانشجویی در سال‌های ۴۷ تا ٥۲
اشکال گذار به دمکراسی در چهل سال اخیر و نگاهی به موقعیت ایران
راه های گذار از نگاه جمهوری خواهان تحول طلب
ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ در حیات سیاسی – اجتماعی ایران
اختلافات چه بودند؟
اتحاد چپ وموانع پیش رو
انقلاب بهمن: نیروها، دلایل و درس های آن!
برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها
در آستانه چرخشی تاریخی
جنبش ۶۸ در ایران
مباحث استراتژیک