رفتن به محتوای اصلی

 ضرورت اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه با نگاهی به تجربه های  چپ در جهان امروز در گرامیداشت سالگرد جنبش فدایی

 ضرورت اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه با نگاهی به تجربه های  چپ در جهان امروز در گرامیداشت سالگرد جنبش فدایی

سؤالات طرح شده در جلسه

 • برای اینکه اتحادی حاصل شود، هم از بعد نظری و هم عملی  شرایط  باید فراهم باشد. آیا   به نظر شما، هر دو محور فوق علیرغم ممکن بودنشان ،الان مهیا هست یا نه؟ زمینه های اتحاد و موانع آن را لطفا توضیح دهید.
 • شما به شکل دهی یک حزب نیرومند توجه دارید این حزب و کدام بخش از طبقات اجتماعی ایران را نمایندگی می‌کند و  چه تفاوت‌ها و  وجوه مشترکی با شعار حزب توده ایران یعنی شعار باهم بسوی تشکیل جبهه واحد ضد  دیکتاتوری  را دارد؟
 • درودبه رفیق فتاپوروااعضاگروه محترم...باتشکرازحضوررفیق فتاپور....وقتی ازاتحادتمام گروههاونیروهای چپ وعدالتخواه صحبت میشودایاایدئولوژی رامبناقرارمیدهید؟.؟ چون تجربه تلخ سال ۵۶راداریم که اتحادایدئولوژی وشعارهاوسازماندهی هاورهبری ..ازاصول انقلاب وقدرت است...ممنون ازپاسخ دهی شما
 • شما و بسیاری از دوستان دیگر ، به عنوان مقایسه همیشه از کشور هایی مثل آمریکای لاتین و یا شیلی و امثالهم صحبت میکنید. آیا فکر نمیکنید که حکومت این کشور ها با حکومت جمهوری اسلامی ، یک تفاوت عمده و غیر قابل انکار دارند و آن نقش مذهب اسلام ارتجاعی در حکومت ایران وجود دارد. نقش این مساله را  در موفقیت نیروها در سایر کشور ها چگونه میبینید؟ با تشکر
 • سلام رفیق فتا پور ضرورت تشکیل حزب چپ با وجود حزب توده ایران  چه بود ه به نظرتون وجود احزاب مختلف چپ  کمکی به اتحاد چپ خواهد کرد؟
 • شما صحبت از باز شدن فضا میکنید، مگر الان در ایران فضا بازشده ؟ و یا شما فکر میکنید  و امیدوارید که با وجود جمهوری اسلامی، فضای سیاسی باز شود؟
 • بادرودرفیق مهدی عزیز، باتوجه به طرح برخی دیدگان های گوناگون از سوی بخش مهمی از گروه هاواحراب چپ، که پایه وشرط اتحاد را نه براساس واقعیات عینی موجودوفلاکتبارحاکم برمیهن ،وبرآمد اعتراضی طبقات واقشار مبارز  درمیدان واقعی مبارزه،بلکه با قرار گرفتن  درپشت  دیواری از ذهنیت مجرد وانتزاعی باموکول نمودن شرکت دراتحاد بلوک نیرومند چپ ازپیش آنرا مشروط به حل اختلافات تئوریک میدانندنه نقاط اشتراک، وآنهم درحالیکه هریک ازآنان خودرا تنها نماینده حزب طبقه کارگرمعرفی میکنند، آیا تااین ذهنیت غیر واقعی از تحلیل شرایط ،واتکاء به اندیشه های جزم گرایانه حل نشود، امیدی به اتحاد نیرومند چپ وجوددارد؟، درحالیکه دراین لحظات تاریخی ،مبرم ترین اقدام جهت بیراهه نرفتن جنبش انقلابی تشکل واتحاد نیروی چپ، ودرنهایت وحدت آنهاست.
 • درود رفیق فتاپور ایا به نظر شما داشتن یک رهبر واحد میتواند جنبش را به پیش ببرد که مورد قبول اکثریت سازمانهای چپ باشد یا نه اداره شورایی  بین احزاب میتواند باعث اتحاد گروهها باشد با سپاس
 • هژمونی اسلام ازسال۴۲باگروه موتلفه درایران باهمکاری سیاست رواج مذهب ودین برنامه ریزی شده بود..چطورنیروهاکمونیسم ودمکراتیک دردام ودنباله روی کردند.؟باشعارهاو..مشخص بود؟واینکه رواج دین ومذهب ازسیاست امریکاضدناسیونالیسم وکمونیسم بود...گذشت رفیق فتاپورگرامی...ولی اکنون بایداستراتژی وتاکتیک اتحادنیروهای چپ بررسی کردبابررسی جامعه ایران..نمیتوان همه رادریک راستا وتجربه گذاشت ...نظرشما چیست؟ ازدل سازمان فرخ نگهداروازدل حزب راه توده ایچاد میشود.نطرتان چیست؟  سپاس
 • درود بر شما رفیق فتاپور ودیگرعزیزان. باتوجه به این که در کشور امروز توده مردم از حاکمیت درحد بسیار بالا ناراضی هستند ازطرفی سلطنت طلبان باپررویی تمام تلاش می کنند. مردم رفتار چپ بسیار دارند از جهات مختلف، اما تصویر نیم پهلوی پخش میشه و جاوید شاه ،اما چپ ها به جای اتحاد روز به روز پراکنده تر می شوند بنظر شما چه باید کرد برای قدرتمند شدن چپ و نیروی اصلی قرار گرفتن چپ
 • باسپاس از فیق مهدی چرا سازمان تشکیلات  داخل کشوررا بعد ضربات  سران تشکیلات رها کرده وبه فکر وصل شدن رفقا به بدنه تشکیلات سازمان نیست یا هواداران خود باید کارهای  تبلغات ونشر نقطه نظرات خود  رادر تشکلهای چند نفر انجام دهند  چرا کوشش برای اتحاد با  سایر نیروها برای جبهه متحد به کندی صورت میگیرد
 • با درود آقای فتاپور، با توجه به برائت حزب چپ از مارکسیسم  و نزدیکی مواضع این حزب به احزاب راست میانه اروپایی آیا فکر نمیکنید که بهتر است کلا رهبران فرسوده چپ جای خودشان را به نیروهای جوانتر که دارای شور و انرژی بیشتری هستند بدهند؟
 • با درود اقای فتاح پور آیا  هر جریان سیاسی اعم از حزب و سازمان و شخصیت ها را می شود با عدم‌شفافیت در مخالفت با  ادامه سیاست صندوق بین المللی پول و برنامه های دیکته کننده اش را در صف متحدین‌چپ قرار داد ؟
 • درود رفیق فتاپور عزیز متاسفانه من عادت به تعارف ندارم و یک راست می روم سر اصل مطلب، آیا شما به عنوان یک حزب مدعی چپ تاکنون به دعوت به اتحاد و اتحاد عمل حزب توده ایران به عنوان تاریخی ترین حزب چپ ایران پاسخ مثبت داده اید اید؟ چرا با حزب توده ایران با دعوت شفاف این حزب برای اتحاد عمل پاسخ مثبت نداده اید و همه را معطوف به موافقت احزاب مینی بوسی مثل جمهوری خواهان کرده اید؟
 • آیا ما  و ( طرح شما در مورد اتحاد چپ یا چپ واحد  )به دنبال یک طرح و سازمان برای اداره  ایران بعد از رژیم هستیم و یا باید باشیم ! یا ما باید به دنبال چپ واحد باشیم برای حذف ، گذر و یا سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم ؟
 • بنظر می رسد که حرکت تحول خواهانه مردم ایران در ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به مرحله تعیین کننده ای رسیده. آیا فکر نمی کنید اولین گام برای اینکه یک اتحاد از نیروهای چپ بوجود بیاید این است که به مردم یک تحلیل از مشترک ترین خواسته اکثریت مردم که بیشترین پذیرش را داشته باشد، و در عین حال بتواند یک راه حل واقعبینانه  ارائه کند؟ و همچنین در جهان شاهد رویارویی اقتصادهای بزرگ جهان هستیم. آیا نباید یک موضع گیری شفاف نسبت به این رویارویی ارائه شود و موضعی که ایران می باید داشته باشد، اتحاد چپ ارائه کند؟
 • درود به رفیق فتاپور عزیز آیا حاضر هستید با دیگر رهبران حزب چپ در یک مناظره مستقیم شرکت کنید چون بیانیه های نادرست حزب چپ و مقالات دوستان حزب چپ مسایل نادرستی را عنوان می کنید که هیچ سنخیتی با جریان چپ همانگونه که رفیق ناصر زرافشان عنوان نموده اند، موافق یک مناظره هستید؟ من به عنوان یک عضو کوچک جنبش چپ شما و رهبران حزب چپ ایران را در این خصوص به مناظره دعوت می کنم، شما حاضر به شرکت هستید؟
 • امروز شما واقعبینانه به وجود نیروهای واقعا موجود صرف نظر ارزیابیهای احساسی و ارزش‌گذاری های اخلاقی پرداختید. آیا نیروهای چپ در این مقطع در فراگیر کردن این نوع نگرش بین هوادران و سایر مردم بطور جدی نمی باید بپردازند؟
 • رفیق فتا پور،میخواستم نظرتون را نسبت به تشکیلات راه توده رو بدونم  ایا راه توده رو چپ میدونید؟
 • دیگران منظورتان چه کسانی هستند؟ آیا حزب توده ایران یک حزب ناشناخته و بدون شناسنامه تاریخی است که شما محول به موافقت دیگران می کنید؟ ما که با دیگر رفقا بارها صحبت کرده ایم و دوستان با زیگزاگ زدن از پاسخ اصلی طفره رفته اند. حالا وقتی مثلا حزب توده از حزب چپ دعوت می کند در خصوص تحریم انتخابات مواضع مشترک اتخاذ کنیم چرا حزب چپ از پاسخ ومشی سیاسی مشخص دوری می کند و اتحاد را معطوف به موافقت چند گروه ذره بینی می کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید