رفتن به محتوای اصلی

گزارش برگزاری روز جهانی کارگر در یوتبوری سوئد

گزارش برگزاری روز جهانی کارگر در یوتبوری سوئد
تصویر

به رسم هر ساله امسال نیز مراسمی بمناسبت روز جهانی با حضوری کلیه احزاب ایرانی و احزاب چپ سوئدی در میدان راە آهن شهر یوتبوری برگزار شد. مراسم در ساعت دە و نیم شروع و بە تدریج بر جمعیت شرکت کنندە افزودە شد و تا ساعت دو بعد از ظهر ادامە داشت. تعدادی از نمایندگان احزاب چپ سوئدی مخالف و منتقد سیاستهای دولت دست راستی حاکم سوئد در سخنرانی های خود، مخالفت شان با سیاستهای دولت دست راستی حاکم بر سوئد را مطرح کردند. پایان بخش مراسم روز کارگر در یوتبوری خواندن سرود انترناسیونال بود که مثل هر سال با استقبال مردم روبرو شد. رفقای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در تمام مراسم حضور فعال داشتند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید